การพัฒนา และ การใช้งาน ระบบปฏิบัติการ และ ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง ระบบปฏิบัติการ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่อะไร ระบบปฏิบัติการ มี กี่ประเภท อะไรบ้าง ระบบปฏิบัติการ 5 ข้อ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้แก่ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง