การพัฒนาศิลปะ และ สถาปัตยกรรม ในโลกปัจจุบัน

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในไทย สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ คือ รูปลักษณ์ใหม่ของงานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีอะไรบ้าง งานทัศนศิลป์ในยุคสมัยอดีตและในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง สถาปัตยกรรม Post Modern ลักษณะของงานทัศนศิลป์สากล ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย