แบบฟอร์ม

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน ล่าสุด 5 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม เอกสารประกอบ ใบรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน คือ หนังสือที่เป็นเอกสารหลักฐานของรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่อเดือน เป็นการออก หนังสือรับรองรายได้ โดยในห …

หนังสือรับรองเงินเดือน ล่าสุด 5 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม เอกสารประกอบ ใบรับรองเงินเดือน อ่านต่อ »

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ ทั่วไป ล่าสุด ใบมอบอํานาจ 2 แบบฟอร์ม ที่ดิน บุคคล ขนส่ง ตัวอย่างการเขียน

หนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจ แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป หนังสือมอบอำนาจ    & …

หนังสือมอบอํานาจ ทั่วไป ล่าสุด ใบมอบอํานาจ 2 แบบฟอร์ม ที่ดิน บุคคล ขนส่ง ตัวอย่างการเขียน อ่านต่อ »

ใบกำกับภาษี

ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ Excel 2 Tax Id ล่าสุด ตัวอย่าง Template แบบฟอร์ม

ใบกํากับภาษี คือ ใบกำกับภาษี ( Tax invoice ) หมายถึง เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหร …

ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ Excel 2 Tax Id ล่าสุด ตัวอย่าง Template แบบฟอร์ม อ่านต่อ »

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน EXCEL 11 ล่าสุด ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จจ่ายเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็น ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเกี่ยวข้องกับกิจการ จำนวนเงินไม่มาก บางครั้งอาจไม่สามาถหาใบเสร็จหรือหล …

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน EXCEL 11 ล่าสุด ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จจ่ายเงิน อ่านต่อ »

ใบรับเงิน

ใบสําคัญรับ เงิน Excel จ่าย 6 จุด ตัวอย่าง ล่าสุด จัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบสําคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน คือ เอกสารสำหรับยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการออกให้ผู้ซื้อ ซึ่งใบสำคัญรับเงินนั้นจะใช …

ใบสําคัญรับ เงิน Excel จ่าย 6 จุด ตัวอย่าง ล่าสุด จัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ »

เงินสดย่อย

เงินสดย่อย 7 คุมเงิน เงินทอรองจ่าย Petty Cash Flowchart บัญชีเงินสดย่อย

ระบบเงินสดย่อย หมายถึง ระบบเงินสดย่อย  (Petty Cash) เงินสดย่อย หมายถึง เงินสดจำนวนหนึ่งที่กิจการเบิกธนาคารมาเก็บไว้กับแคชเชียร์ (หรือผู้รักษาเงินสดย่อ …

เงินสดย่อย 7 คุมเงิน เงินทอรองจ่าย Petty Cash Flowchart บัญชีเงินสดย่อย อ่านต่อ »

เงินทดรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย 4 ยืมเงินทดรองจ่าย Advance ใบเบิก เงินสดย่อย เงินสำรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย หมายถึง เงินทดรองจ่าย  ในบริษัท หรือองค์กรที่นิยมใช้ มักมีขนาดที่ใหญ่ เพราะ เงินทดรองจ่ายเป็นระบบ ในการจ่ายเงิน มีการกำหนด กฎชัดเจนล่วงห …

เงินทดรองจ่าย 4 ยืมเงินทดรองจ่าย Advance ใบเบิก เงินสดย่อย เงินสำรองจ่าย อ่านต่อ »

ภงด 53

ภงด 53 ตัวอย่างการกรอกแบบ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย PND 53 นิติบุคคล อัตราภาษีหัก

ภงด 53 คือ ภงด 53 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร สรุป ให้ …

ภงด 53 ตัวอย่างการกรอกแบบ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย PND 53 นิติบุคคล อัตราภาษีหัก อ่านต่อ »

ภพ 30

ยื่น แบบ ภพ 30 ฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบ PP30 ยื่นเพิ่มเติม แบบเปล่า แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภพ 30 คือ ภ.พ.30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จะเรียกว่า แบบที่ใช้แสดงรายกการภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ในการแสดง มูลค่าภาษีขาย และ มูลภาษีซื้อ โดยการ …

ยื่น แบบ ภพ 30 ฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบ PP30 ยื่นเพิ่มเติม แบบเปล่า แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่านต่อ »

ใบส่งของชั่วคราว กับ ใบกำกับภาษี ต่างกัน

ใบส่งของ (Delivery note) Excel ใบส่งสินค้า 5 ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม บิลส่งของ

ใบส่งของ หมายถึง ใบส่งของ คือ (Delivery note) หรือใบส่งสินค้า เป็นเอกสารที่ผู้ส่ง (ผู้ขาย) ใช้เป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้า รายละเอียดภายในใบส่งสินค้าก …

ใบส่งของ (Delivery note) Excel ใบส่งสินค้า 5 ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม บิลส่งของ อ่านต่อ »

ใบลาออก

ใบลาออก 2 แบบฟอร์ม ล่าสุด DOC ภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มใบลาออก ฟอร์มใบลาบริษัท

ใบลาออก การลาออก หมายถึง การแสดงให้เห็นว่าออกจากตำแหน่งการงานอย่างเป็นทางการ เมื่อลูกจ้างเลือกที่จะละตำแหน่งการงานของตนจะถูกพิจารณาว่าเป็นการลาออ …

ใบลาออก 2 แบบฟอร์ม ล่าสุด DOC ภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มใบลาออก ฟอร์มใบลาบริษัท อ่านต่อ »

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แบบฟอร์ม 11 ข้อ ใบ PO EXCEL ดาวน์โหลด ฟรี ตัวอย่าง

ใบสั่งซื้อ คือ ใบสั่งซื้อ ( Purchase Order ) หมายถึง ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ ใบ po แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผ …

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แบบฟอร์ม 11 ข้อ ใบ PO EXCEL ดาวน์โหลด ฟรี ตัวอย่าง อ่านต่อ »

ค่าโสหุ้ย

ค่าโสหุ้ย (Overhead Cost) DIRECT COST 5 ค่าดำเนินการ งานบริการ การผลิต

ค่าโสหุ้ย ค่าโสหุ้ย ( Overhead Cost ) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้นทุนแฝงที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับให้ค่าโสหุ้ยลดลง เพื่อ …

ค่าโสหุ้ย (Overhead Cost) DIRECT COST 5 ค่าดำเนินการ งานบริการ การผลิต อ่านต่อ »

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสําคัญจ่าย Excel 3 ส่วน แบบฟอร์ม ล่าสุด VOUCHER วิธีเขียน ตัวอย่าง

ระบบใบสําคัญจ่าย  ระบบใบสำคัญจ่าย คือ ระบบที่ใช้ควบคุมการจ่ายเงินที่มีเอกสารประกอบ โดยนำทั้งหมดมาตรวจสอบ และเก็บข้อมูล จดบันทึก ไว้เป็นหลักฐาน โด …

ใบสําคัญจ่าย Excel 3 ส่วน แบบฟอร์ม ล่าสุด VOUCHER วิธีเขียน ตัวอย่าง อ่านต่อ »

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก-ณ-ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ล่าสุด) ภงด 3 53 แบบฟอร์ม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รั …

หนังสือรับรองการหักภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ล่าสุด) ภงด 3 53 แบบฟอร์ม อ่านต่อ »

บิล

INVOICE ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ตัวอย่าง Due Date 7 Word Proforma Excel คือ ภาษาอังกฤษ

invoice คือ ใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ที่แปลว่า ” ใบแจ้งหนี้ “ เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นเมื่อการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ (ให้เครดิต) เกิดขึ้นภายหล …

INVOICE ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ตัวอย่าง Due Date 7 Word Proforma Excel คือ ภาษาอังกฤษ อ่านต่อ »

quotation-คือ

ใบเสนอราคา 7 จุด EXCEL ตัวอย่าง ไม่มี VAT ล่าสุด แบบฟอร์ม Pdf รวมภาษี Quotation Doc ฟรี

ใบเสนอราคา แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf ฟรี แบบฟอร์มใบเสนอราคา รวมภาษี แบบฟอร์มใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf แบบฟอร์ม ใบเสนอ ราคา แบบฟอร์มบุ …

ใบเสนอราคา 7 จุด EXCEL ตัวอย่าง ไม่มี VAT ล่าสุด แบบฟอร์ม Pdf รวมภาษี Quotation Doc ฟรี อ่านต่อ »

Expense income statement

สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย นักเรียน 3 สมุดรายรับรายจ่าย สมุด บัญชีครัวเรือน Excel

สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับรายจ่าย หมายถึง บัญชีที่แสดงรายรับที่เข้ามา และรายจ่ายที่จ่ายออกไป สามารถจัดทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญ …

สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย นักเรียน 3 สมุดรายรับรายจ่าย สมุด บัญชีครัวเรือน Excel อ่านต่อ »

expenses bank

รับจ่ายส่งธนาคาร วิธีทำบัญชี รับ จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (เอกสาร) ยื่นธนาคาร รับจ้าง

รับจ่ายส่งธนาคาร วิธีทำ บัญชีรายรับ-รายจ่าย เคยประสบปัญหาหรือไม่ในการประกอบกิจการแล้วไม่รู้ว่ารายรับรายจ่ายที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีถูกต้องหรือป …

รับจ่ายส่งธนาคาร วิธีทำบัญชี รับ จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (เอกสาร) ยื่นธนาคาร รับจ้าง อ่านต่อ »

Scroll to Top