ภาษี

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ คือ หัก ณ ที่จ่าย การบัญทึกบัญชี

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด คือ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ ห …

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ คือ หัก ณ ที่จ่าย การบัญทึกบัญชี Read More »

shutterstock 247482322

ภาษีซื้อ ต้องห้าม กาบัญทึกบัญชี คำนวณ ขอคืนไม่ได้ ไม่ขอคืน

ภาษีซื้อ ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (V …

ภาษีซื้อ ต้องห้าม กาบัญทึกบัญชี คำนวณ ขอคืนไม่ได้ ไม่ขอคืน Read More »

ลูกหนี้กรมสรรพากร

ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ หมายถึง การบันทึกบัญชี จ่าย ตัวอย่าง

ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ ลูกหนี้กรมสรรพากร (Revenue Depart …

ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ หมายถึง การบันทึกบัญชี จ่าย ตัวอย่าง Read More »

ใบส่งของชั่วคราว กับ ใบกำกับภาษี ต่างกัน

ใบส่งของ ใบส่งสินค้า ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม

ใบส่งของ หมายถึง ใบส่งของ คือ (Delivery note) หรือใบส่ง …

ใบส่งของ ใบส่งสินค้า ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม Read More »

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร มีกี่ประเภท กี่แบบ อะไรบ้าง

เงินฝากธนาคาร เงินฝาก ธนาคาร เป็นเงินประเภทที่ใช้จ่ายใน …

เงินฝากธนาคาร มีกี่ประเภท กี่แบบ อะไรบ้าง Read More »

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ หนังสือ มอบอำนาจ ทั่วไป สัญญาจ้าง สัญญาเช่า กี่บาท

อากรแสตมป์ คือ อากรแสตมป์  ( revenue stamp ) หมายถ …

อากรแสตมป์ หนังสือ มอบอำนาจ ทั่วไป สัญญาจ้าง สัญญาเช่า กี่บาท Read More »

S 3096589

ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือน ใหม่ อัตรา พรบ สรุป

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ภาษีที่ดินและสิ่งปลู …

ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือน ใหม่ อัตรา พรบ สรุป Read More »

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสำคัญจ่าย แบบฟอร์ม วิธีเขียน ตัวอย่าง Payment Voucher

ระบบใบสำคัญจ่าย  ระบบใบสำคัญจ่าย คือ ระบบที่ใช้ควบคุมกา …

ใบสำคัญจ่าย แบบฟอร์ม วิธีเขียน ตัวอย่าง Payment Voucher Read More »

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก-ณ-ที่จ่าย

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ตัวอย่าง เปอร์เซนต์ ค่าบริการ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding …

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ตัวอย่าง เปอร์เซนต์ ค่าบริการ Read More »

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน รูปแบบ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม doc

ใบเสร็จรับเงิน คือ ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt) หมายถึง หร …

ใบเสร็จรับเงิน รูปแบบ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม doc Read More »

quotation-คือ

ใบเสนอราคา Excel ตัวอย่าง ไม่มี Vat แบบฟอร์ม จ้าง ฟรีแลนซ์

แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf ฟรี แบบฟอร์มใบเสนอราคา รวมภาษี แ …

ใบเสนอราคา Excel ตัวอย่าง ไม่มี Vat แบบฟอร์ม จ้าง ฟรีแลนซ์ Read More »

Expense income statement

สมุดรายรับรายจ่าย นักเรียน บัญชีครัวเรือน excel สมุดบัญชีครัวเรือน

สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับรายจ่าย หมายถึง บัญชี …

สมุดรายรับรายจ่าย นักเรียน บัญชีครัวเรือน excel สมุดบัญชีครัวเรือน Read More »

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ กฎหมาย ข้อดีเสีย ลักษณะของ โครงสร้าง

รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์การของรัฐบาล หน่วยง …

รัฐวิสาหกิจ กฎหมาย ข้อดีเสีย ลักษณะของ โครงสร้าง Read More »

บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด CO.,LTD การจดทะเบียน 3 ข้อ บริษัทจํากัด จัดตั้งบริษัทจํากัด

บริษัทจํากัด ความหมายของ บริษัทจํากัด บริษัท คือ ตามประ …

บริษัทจำกัด CO.,LTD การจดทะเบียน 3 ข้อ บริษัทจํากัด จัดตั้งบริษัทจํากัด Read More »

Sole proprietorship

กิจการเจ้าของคนเดียว คือ อะไร บ้าง จดทะเบียน ตัวอย่าง ข้อดี ข้อเสีย ธุรกิจ

กิจการเจ้าของคนเดียว คือ กิจการเจ้าของคนเดียว ( Single …

กิจการเจ้าของคนเดียว คือ อะไร บ้าง จดทะเบียน ตัวอย่าง ข้อดี ข้อเสีย ธุรกิจ Read More »

Check tax returns

ตรวจสอบการยื่นภาษี ตรวจ การ ยื่นภาษี ยังไง ตรวจภาษีคืน ออนไลน์

ตรวจสอบการยื่นภาษี วิธีการตรวจสอบการยื่นภาษี ทั้งภาษี ห …

ตรวจสอบการยื่นภาษี ตรวจ การ ยื่นภาษี ยังไง ตรวจภาษีคืน ออนไลน์ Read More »

Scroll to Top