แบบฟอร์ม

โอนรถ

เอกสาร โอน รถ 6 โอนรถยนต์ การโอน เปลี่ยนเจ้าของ ใช้เอกสาร

เนื้อหา เอกสารโอนรถการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของ สถานที่ติดต่อขั้นตอนการดำเนินการเอกสารโอนรถ การโอนรถเปลี่ยนเจ้าของ   โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง   ใบคู่มือจดทะเบ …

เอกสาร โอน รถ 6 โอนรถยนต์ การโอน เปลี่ยนเจ้าของ ใช้เอกสาร อ่านต่อ »

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน ล่าสุด 5 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม เอกสารประกอบ ใบรับรองเงินเดือน

เนื้อหา หนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างใบรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิตเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตใบรับรองเงินเด …

หนังสือรับรองเงินเดือน ล่าสุด 5 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม เอกสารประกอบ ใบรับรองเงินเดือน อ่านต่อ »

หนังสือมอบอํานาจทั่วไป

หนังสือมอบอํานาจ ทั่วไป ล่าสุด ใบมอบอํานาจ 2 แบบฟอร์ม ที่ดิน บุคคล ขนส่ง ตัวอย่างการเขียน

เนื้อหา หนังสือมอบอํานาจหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจดาวโหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ภาษาอังกฤษหนังสือมอบอํานาจ …

หนังสือมอบอํานาจ ทั่วไป ล่าสุด ใบมอบอํานาจ 2 แบบฟอร์ม ที่ดิน บุคคล ขนส่ง ตัวอย่างการเขียน อ่านต่อ »

ใบกำกับภาษี

ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ Excel 2 Tax Id ล่าสุด ตัวอย่าง Template แบบฟอร์ม

ใบกํากับภาษี คือ ใบกำกับภาษี ( Tax invoice ) หมายถึง เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหร …

ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ Excel 2 Tax Id ล่าสุด ตัวอย่าง Template แบบฟอร์ม อ่านต่อ »

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน EXCEL 11 ล่าสุด ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จจ่ายเงิน

เนื้อหา ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินเอกสารประกอบใบแทนใบเสร็จรับเงิน มีอะไรบ้าง ?ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คืออะไร สำคัญไม่สามารถขอบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเ …

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน EXCEL 11 ล่าสุด ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จจ่ายเงิน อ่านต่อ »

ใบรับเงิน

ใบสําคัญรับ เงิน Excel จ่าย 6 จุด ตัวอย่าง ล่าสุด จัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา ใบสําคัญรับเงินการลงบัญชีเอกสารประกอบโหลดใบสำคัญรับใบสําคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน คือ เอกสารสำหรับยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เร …

ใบสําคัญรับ เงิน Excel จ่าย 6 จุด ตัวอย่าง ล่าสุด จัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ »

เงินสดย่อย

เงินสดย่อย 7 คุมเงิน เงินทอรองจ่าย Petty Cash Flowchart บัญชีเงินสดย่อย

เนื้อหา ระบบเงินสดย่อย หมายถึงหน้าที่ของผู้รักษาเงินสดย่อยประโยชน์ของเงินสดย่อยการควบคุมวงเงินสดยอยตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ตั้งวงเงินสดย่อยดาวน์โหลดใบ …

เงินสดย่อย 7 คุมเงิน เงินทอรองจ่าย Petty Cash Flowchart บัญชีเงินสดย่อย อ่านต่อ »

เงินทดรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย 4 ยืมเงินทดรองจ่าย Advance ใบเบิก เงินสดย่อย เงินสำรองจ่าย

เนื้อหา เงินทดรองจ่าย หมายถึงการบริหารเงินยืมทดรองจ่าย ประกอบด้วยการเอกสารประกอบการยืมเงินทดรอง จ่ายเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยืมเงินทดรองเอกสารประ …

เงินทดรองจ่าย 4 ยืมเงินทดรองจ่าย Advance ใบเบิก เงินสดย่อย เงินสำรองจ่าย อ่านต่อ »

ภงด 53

ภงด 53 ตัวอย่างการกรอกแบบ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย PND 53 นิติบุคคล อัตราภาษีหัก

เนื้อหา ภงด 53 คือใครบ้าง? ที่เป็นผู้หัก และ ผู้ถูกหักวิธีคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอัตราการหัก ในแต่ละประเภทที่ใช้ หลักๆความรับผิดของผู้มีหน้าที่ห …

ภงด 53 ตัวอย่างการกรอกแบบ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย PND 53 นิติบุคคล อัตราภาษีหัก อ่านต่อ »

ภพ 30

ยื่น แบบ ภพ 30 ฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบ PP30 ยื่นเพิ่มเติม แบบเปล่า แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภพ 30 คือ ภ.พ.30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จะเรียกว่า แบบที่ใช้แสดงรายกการภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ในการแสดง มูลค่าภาษีขาย และ มูลภาษีซื้อ โดยการ …

ยื่น แบบ ภพ 30 ฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบ PP30 ยื่นเพิ่มเติม แบบเปล่า แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่านต่อ »

ใบส่งของชั่วคราว กับ ใบกำกับภาษี ต่างกัน

ใบส่งของ (Delivery note) Excel ใบส่งสินค้า 5 ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม บิลส่งของ

เนื้อหา ใบส่งของใบส่งของ หมายถึงใบส่งของ ใช้ตอนไหนใบส่งของ บันทึกบัญชีตัวอย่างการใช่ใบส่งของข้อความในใบส่งของดาวน์โหลด ใบส่งของใบส่งของ ใบส่งของ หมายถ …

ใบส่งของ (Delivery note) Excel ใบส่งสินค้า 5 ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม บิลส่งของ อ่านต่อ »

ใบลาออก

ใบลาออก 2 แบบฟอร์ม ล่าสุด DOC ภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มใบลาออก ฟอร์มใบลาบริษัท

เนื้อหา ใบลาออกลาออกโดยไม่เขียนใบลาออกการเขียนจดหมายลาออกหนังสือลาออกสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังลาออกใบลาออกภาษาอังกฤษแบบฟอร์มใบลาออก ใบลาออก การ …

ใบลาออก 2 แบบฟอร์ม ล่าสุด DOC ภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มใบลาออก ฟอร์มใบลาบริษัท อ่านต่อ »

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แบบฟอร์ม 11 ข้อ ใบ PO EXCEL ดาวน์โหลด ฟรี ตัวอย่าง

เนื้อหา ใบสั่งซื้อ คือใบ POรายละเอียดในใบสั่งซื้อประโยชน์ของใบสั่งซื้อใบ PRใบ PO ต่างกับ ใบ PRดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อ ฟรีใบสั่งซื้อ คือ ใบสั่งซื้อ ( Purc …

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แบบฟอร์ม 11 ข้อ ใบ PO EXCEL ดาวน์โหลด ฟรี ตัวอย่าง อ่านต่อ »

ค่าโสหุ้ย

ค่าโสหุ้ย (Overhead Cost) DIRECT COST 5 ค่าดำเนินการ งานบริการ การผลิต

เนื้อหา ค่าโสหุ้ยโสหุ้ยการผลิตแล้วอะไรบ้างที่ไม่ใช่ค่า โสหุ้ยต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือวิธีคำนวณค่า โสหุ้ยค่าโสหุ้ย ค่าโสหุ้ย ( Overhea …

ค่าโสหุ้ย (Overhead Cost) DIRECT COST 5 ค่าดำเนินการ งานบริการ การผลิต อ่านต่อ »

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสําคัญจ่าย Excel 3 ส่วน แบบฟอร์ม ล่าสุด VOUCHER วิธีเขียน ตัวอย่าง

เนื้อหา ระบบใบสําคัญจ่าย ส่วนประกอบระบบใบสำคัญจ่ายใบสำคัญจ่าย คือการจัดทำใบสำคัญ จ่ายตัวอย่างใบสำคัญจ่าย2.ทะเบียนใบสำคัญจ่าย ( Voucher register) …

ใบสําคัญจ่าย Excel 3 ส่วน แบบฟอร์ม ล่าสุด VOUCHER วิธีเขียน ตัวอย่าง อ่านต่อ »

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก-ณ-ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ล่าสุด) ภงด 3 53 แบบฟอร์ม

เนื้อหา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย50 ทวิ คือการหักภาษี ณ ที่จ่ายหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายกำหนดเวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายวิธีทำ หัก ณ ที่จ่าย วิธ …

หนังสือรับรองการหักภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ล่าสุด) ภงด 3 53 แบบฟอร์ม อ่านต่อ »

บิล

INVOICE ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ตัวอย่าง Due Date 7 Word Proforma Excel คือ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา invoice คือใบแจ้งหนี้ถือใบเสร็จหรือไม่ใบวางบิล กับ ใบแจ้งหนี้ ต่างกัน อย่างไรตัวอย่างการออก ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิลใบวางบิล (Billing Note) …

INVOICE ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ตัวอย่าง Due Date 7 Word Proforma Excel คือ ภาษาอังกฤษ อ่านต่อ »

quotation-คือ

ใบเสนอราคา 7 จุด EXCEL ตัวอย่าง ไม่มี VAT ล่าสุด แบบฟอร์ม Pdf รวมภาษี Quotation Doc ฟรี

เนื้อหา ใบเสนอราคาแบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf ฟรีแบบฟอร์มใบเสนอราคา รวมภาษีแบบฟอร์มใบเสนอราคา บุคคลธรรมดาแบบฟอร์มใบเสนอราคา pdfใบเสนอราคา คือส่วนประกอบใบเส …

ใบเสนอราคา 7 จุด EXCEL ตัวอย่าง ไม่มี VAT ล่าสุด แบบฟอร์ม Pdf รวมภาษี Quotation Doc ฟรี อ่านต่อ »

Expense income statement

สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย นักเรียน 3 สมุดรายรับรายจ่าย สมุด บัญชีครัวเรือน Excel

สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับรายจ่าย หมายถึง บัญชีที่แสดงรายรับที่เข้ามา และรายจ่ายที่จ่ายออกไป สามารถจัดทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญ …

สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย นักเรียน 3 สมุดรายรับรายจ่าย สมุด บัญชีครัวเรือน Excel อ่านต่อ »

Scroll to Top