การบัญชี

ศีล8

ศีลแปด ศีล 8 อาราธนาศีล [อุโบสถศีล] คํา อาราธนาศีล มุสา ศีล ข้อ สาม การ ถือ วิธี บูชา พญานาค ที่ ถูก ต้อง

ศีลแปด ศีล 8 อาราธนาศีล [อุโบสถศีล] คํา อาราธนาศีล มุสา ศีล ข้อ สาม การ ถือ วิธี บูชา พญานาค ที่ ถูก ต้อง Read More »

Scroll to Top