081 931 8761 9622104@gmail.com
เคล็ดลับสำหรับนักบัญชีมือใหม่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

เคล็ดลับสำหรับนักบัญชีมือใหม่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

สำหรับนักบัญชีมือใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้าทำงาน ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่มีความรู้ทางทฤษฎีมาบ้างแล้ว เมื่อมาเจอกับการทำงานจริง อาจประสบอุปสรรคบางประการในขณะทำบัญชีได้ เช่น อาจจะไม่แม่นในข้อปฏิบัติ หรือระเบียบทางบัญชี ซึ่งแน่นอนว่าในระยะแรกต้องมีพี่เลี้ยงคอยให้คำชี้แนะจนมีความชำนาญและแม่นยำ วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับสำหรับนักบัญชีมือใหม่เพื่อที่จะทำงานบัญชีให้บรรลุเป้าหมายกัน

1.ต้องมีความกระตือรือร้น

ในระยะแรกนี้นักบัญชีต้องแสดงความกระตือรือร้นให้พี่เลี้ยงเห็นว่า อยากเรียนรู้งานจริง ๆ มิใช่รอแต่จะให้พี่เลี้ยงคอยป้อนงานให้ ในระหว่างที่ยังไม่มีอะไรทำ คุณควรหยิบหนังสือทางด้านบัญชีขึ้นมาศึกษา และในขณะที่ลงรายการบัญชีมีข้อสงสัยอะไรก็ควรถามทันที ว่าทำไมต้องลงด้านเดบิตหรือเครดิต เพราะในการทำบัญชีจะต้องทำอย่างถูกต้องจะผิดหลักการบัญชีไม่ได้เลย

2.ต้องมีการวางแผนการทำงาน

เมื่อทำงานไปสักพักหนึ่ง นักบัญชีมือใหม่จะเริ่มรู้เนื้องานของตัวเอง ว่ามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งปริมาณงานมากน้อยขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน เมื่อรู้แล้วว่างานในหน้าที่ของตนมีอะไรบ้าง นักบัญชีควรวางแผนงานเพื่อให้งานไม่คั่งค้างและบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อได้แผนงานแล้วก็เดินไปตามแผนที่วางไว้ และตั้งใจว่าจะทำให้สำเร็จทุกขั้นตอนในแต่ละวัน

3.มีความพร้อมตลอดเวลา

แน่นอนว่างานบัญชีต้องมีเวลาว่างให้คุณบ้าง คงไม่มีใครทำบัญชีทั้งวันแน่ เพราะจะเครียด นักบัญชีก็ต้องรู้จักลุกยืดเส้นยืดสายบ้าง นอกจากนี้แล้วนักบัญชีต้องมีความพร้อมตลอดเวลา มิใช่ใช้เวลาไปกับการเล่นโซเชียล จนกระทั่งงานมาแล้วก็ไม่ทำทันทียังเอื่อยเฉื่อยอยู่ เช่น พี่เลี้ยงบอกให้บันทึกรายการ ในขณะที่เรากำลังดูมือถืออยู่ และเราก็ไม่ตอบสนองทันทีบอกว่าแปปนึง แบบนี้หากติดเป็นนิสัยจะทำให้เราถูกประเมินโดยไม่รู้ตัว นักบัญชีมือใหม่ควรรู้จักกาลเทศะอย่าคิดว่าไม่เป็นไร เราต้องมีความพร้อมที่จะถูกเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาในช่วงนี้

4.ดูแลสุขภาพของตนเองเสมอ

หากคุณป่วยบ่อย ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อการทำงาน การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอมีผลต่อการทำงาน การที่นักบัญชีพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้ทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้านักบัญชีนอนดึกเป็นประจำอาจมีผลกระทบต่องานทำให้งานไม่เสร็จตามเป้าหมายได้ ง่วงเหงาหาวนอน ดังนั้น นักบัญชีควรหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ

ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานจะมีตัวชี้วัดในการทำงาน นักบัญชีจะต้องปรับตัวตามและทำงานของตนให้สำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งตัวเราต้องมีความพร้อมตลอดเวลา มีความใส่ใจ รู้จักแบ่งเวลาให้ถูก ไม่ดองงาน ถ้าไม่รู้ให้ถามพี่เลี้ยงทันที จะทำให้คุณก้าวหน้าในการทำงานและงานสำเร็จตามที่กำหนด

มารู้จักความหมายของการปิดบัญชีกัน

มารู้จักความหมายของการปิดบัญชีกัน

หลายคนคงจะได้ยินคำว่าปิดบัญชีบ่อย แต่หลายคนเหมือนกันที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดของการปิดบัญชีนัก หากจะกล่าวถึงความหมายของการปิดบัญชีนั้น ก็คือ การทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง บัญชีรายได้และรายจ่ายจะถูกปิดยอดคงเหลือ และโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งสามารถเช็คว่ายอดคงเหลือถูกต้องหรือไม่ ได้จากการทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

การปิดบัญชีโดยปกติจะบันทึกตามหลักการทำบัญชี นั่นคือการทำบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท เป็นประเภทบันทึกรายการปิดบัญชีประเภทรายได้และประเภทค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไป และอีกประเภทคือ การผ่านรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านไปยังบัญชีประเภทที่เกี่ยวข้อง สำหรับขั้นตอนการปิดบัญชี มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งจะมีการบันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุน บันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน ส่วนการบันทึกรายการปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีส่วนของเจ้าของทุน และบันทึกรายการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนเข้าบัญชีทุน

ขั้นตอนที่ 2

ผ่านรายการปิดบัญชี โดยผ่านข้อมูลรายละเอียดจากรายรับรายจ่ายจากสมุดรายวันทั่วไป ส่งไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 3

เป็นการปิดบัญชีทรัพย์สิน ส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 4

เป็นส่วนขั้นตอนการจัดทำงบทดลองหลังทำการปิดบัญชีแล้ว

การปิดบัญชีหมวดทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน

การปิดบัญชียอดหมวดนี้จะต้องปิดโดยการหายอดคงเหลือยกยอดไปงวดหน้า โดยการเขียนรายละเอียดในช่องรายการ ยอดยกไปงวดหน้า มีการเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า “ยอดยกไป” และเมื่อเริ่มบัญชีใหม่ต้องมีการบันทึกรายการเปิดบัญชีใหม่ และมีการเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า “ยอดยกมา” แล้วจึงหายอดคงเหลือยกไปและยกมาในบัญชีงวดใหม่ สำหรับกรณีบัญชีไม่มียอดคงเหลืออยู่เลย ก็ปิดบัญชีให้หมดไปเลย

งบทดลองหลังปิดบัญชี

เมื่อทำการปิดบัญชีแยกประเภทแล้ว จะเป็นขั้นตอนการทำงบทดลองหลังบัญชีเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีว่ายอดคงเหลือที่เป็นสินทรัพย์ หนี้สินและทุน มีจำนวนที่ถูกแล้วแล้วหรือยัง การรวมยอดด้านสินทรัพย์จะมียอดด้านเดบิต นั่นคือยอดรวมหนี้สินและทุนยอดเครดิต ท้ายแล้วยอดรวมของทั้งสองด้านจะเท่ากัน

จะเห็นได้ว่าเมื่อได้มีการบันทึกรายการบัญชีทั้งรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้องในแต่ละรายการแล้ว เมื่อสิ้นสุดรายการประจำปี การปิดงบบัญชีในตอนสุดท้ายและการทำงบทดลองหลังปิดบัญชี จะทำให้การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีจะทำได้อย่างละเอียดรัดกุม ทำให้กิจการสามารถทราบถึงข้อมูลทั้งส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ซึ่งเจ้าของกิจการสำหรับนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการให้เกิดส่วนกำไรมากที่สุด

 

มารู้จักงบกำไรขาดทุนกัน

มารู้จักงบกำไรขาดทุนกัน

งบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีส่วนหนึ่งก็คือ งบกำไรขาดทุน ส่วนนี้เป็นรายงานทางการเงินที่จะแสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ากิจการมีรายได้และรายจ่ายเป็นอย่างไร หากมีรายได้มากกว่ารายจ่ายจะเกิดผลกำไรกับกิจการ แต่หากผลตรงข้าม ก็จะแสดงให้เห็นว่ากิจการนั้นมีผลขาดทุน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการ คือ รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นหลัก

รายได้

หากกล่าวถึงส่วนของรายได้นั้น เป็นผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าและบริการ เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากบริการซ่อมรถ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้คำปรึกษา รายได้ตัวเงินเหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณเป็นส่วนของรายได้ของกิจการ

ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ก็หมายถึงส่วนที่กิจการต้องจ่ายไปในการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ มีผลทำให้ส่วนของสินทรัพย์หรือส่วนของเจ้าของอาจจะมีรายรับลดลงด้วยต้องหักค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนส่ง ค่าดอกเบี้ยจ่าย ค่าโฆษณา เป็นต้น

กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ

ส่วนของกำไรสุทธิ คือ ส่วนของรายได้ที่มีมากกว่าค่าใช้จ่าย และส่วนของขาดทุนสุทธิ คือ ส่วนของค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้

การนำเสนอกำไรขาดทุน มี 2 รูปแบบ

โดยส่วนใหญ่แล้วการนำเสนอกำไรขาดทุนจะมีการนำเสนออยู่ใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบบัญชี เป็นรายงานค่าใช้จ่ายด้านซ้ายและรายงานด้านรายได้ส่วนด้านขวา สำหรับผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงอยู่ด้านใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่ากิจการด้านมีผลกำไรหรือไม่ หากมีจะถูกรวมไว้ด้านซ้ายรวมค่าใช้จ่าย แต่หากผลเป็นขาดทุนสุทธิก็จะรายงานด้านขวาร่วมกับรายได้ แต่ท้ายแล้วยอดรวมของทั้งสองด้านจะเท่ากัน

 แบบที่สองเป็นการนำเสนอในรูปแบบงบกำไรขาดทุนรายงาน โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมเช่นกัน เพราะเป็นการรายงานสำหรับผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชี ด้วยมีการรายงานบัญชีอย่างละเอียด ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายกว่า

งบกำไรขาดทุนจะเป็นส่วนที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในบัญชีรายรับสุทธิและรายจ่ายสุทธิ จะเป็นข้อมูลหลักที่จะใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนสุทธิได้ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบสถานภาพที่แท้จริงของบริษัท ในขณะเดียวกันก็จะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดรายรับและรายจ่ายอย่างละเอียดเช่นกัน เพื่อที่จะได้สามารถปรับแผนการเพิ่มรายได้และควบคุมรายได้ เพื่อให้กิจการได้รับผลกำไรสุทธิ และสามารถวางแผนต่อไปว่าหากได้รับผลกำไรเท่าใดจึงจะสามารถต่อยอดเพิ่มกำไร เพิ่มส่วนของเจ้าของให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการขยายกิจการให้เติบโตต่อไปได้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการจะวัดว่ากิจการสามารถเติบโตได้ในระดับไหน และสามารถที่จะคงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปหรือไม่

ลักษณะงบการเงินแบบเชิงคุณภาพ

ลักษณะงบการเงินแบบเชิงคุณภาพ

รูปแบบสุดท้ายของการจัดทำบัญชีก็คือ การเสนองบการเงินให้กับหน่วยเหนือขององค์กร ซึ่งการนำเสนอนั้น นักบัญชีควรจะใส่ใจจัดทำอย่างมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ก็เพื่อให้งบการเงินที่ได้จัดทำนั้น สามารถอ้างอิงข้อมูลการเงินขององค์กรได้อย่างมีมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง และสามารถนำไปใช้ต่อไปได้อย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องมีคุณภาพ สำหรับหลักการพื้นฐานสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้มีลักษณะเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้

เข้าใจได้

ข้อมูลที่นำเสนอในงบการเงิน เมื่อได้อ่านแล้วควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ทันที เราสามารถตรวจสอบงบการเงินว่ามีคุณภาพหรือไม่ โดยสังเกตจากข้อมูลงบการเงินว่าเข้าใจได้หรือไม่ โดยมีข้อตกลงว่า ผู้ที่ใช้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และความรู้ด้านบัญชีมาพอสมควร เมื่อสามารถทำงบการเงินให้เข้าใจได้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป ประโยชน์ที่ได้รับก็จะส่งผลดีต่อองค์เองได้อย่างมากเลยทีเดียว

ความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ

ข้อมูลงบการเงินควรจะตอบโจทย์ให้ผู้ใช้สามารถประเมินเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตได้ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวข้องในการตัดสินใจแต่ละครั้ง และควรชี้ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่ใช้งบการเงินมีข้อมูลที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความเชื่อถือได้

ข้อมูลที่ได้จากงบการเงินควรจะสามารถเชื่อถือได้ ข้อมูลควรจะมีการแสดงเนื้อหาที่ตรง และมีความเป็นจริงตามเนื้อหา และควรมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหลายอย่างเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ไม่ได้รับการบิดเบือนจากแหล่งอื่น ๆ

การเปรียบเทียบกันได้

ข้อมูลที่ได้ควรจะนำมาเปรียบเทียบได้ เช่น การเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาเหตุกรรมเดียวกัน หรือกรณีต่างธุรกิจกัน แนวโน้มของฐานะการเงินรวมถึงผลการดำเนินงานเหล่านี้ ผู้ใช้งบการเงินควรจะสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละด้านได้เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีในการบริหารงานของแต่ละธุรกิจ

งบการเงินที่มีคุณภาพควรจะตอบโจทย์ลักษณะเหล่านี้ได้ ทั้งสามารถเข้าใจได้ มีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ มีความน่าเชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบกันได้ ด้วยเพราะงบการเงินนั้นจะเป็นข้อมูลหลักเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานการเงินของกิจการ ซึ่งความมีคุณภาพของงบการเงินที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ทั้งช่วยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และทั้งเป็นข้อมูลที่ดีในการตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์กรว่ามีรายรับ รายจ่าย และมีรายได้คงเหลือเท่าไหร่ อย่างไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

 

 

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์การเป็นนักบัญชีอย่างไรดี

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์การเป็นนักบัญชีอย่างไรดี

 

เราทุกคนคงจะได้ยินมากันบ้างว่า อาชีพนักบัญชีนี่แหละ เรียนแล้วไม่ตกงานแน่ ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น เหตุผลง่าย ๆ ก็คือแทบทุกหน่วยงานล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการเงิน จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในปัจจุบันทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีความต้องการนักบัญชีมาหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่เรียนมาทางด้านนี้และกำลังจะเข้าสู่ภาวะหางานแล้วก็ควรเรียนรู้การเตรียมตัวในการรับสมัครคัดเลือกเช่นกัน อย่างเช่นการเตรียมตัวสัมภาษณ์กับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ วันนี้เรามีเคล็ดลับแนะนำการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์มาฝากนักบัญชีจบใหม่ทั้งหลายค่ะ

เตรียมตัวให้พร้อม

การรักษาสุขภาพสำคัญมาก ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ พยายามดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดี เพราะหากไม่ระมัดระวังตรงนี้อาจจะพลาดเรื่องง่าย ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่สบาย ท้องเสีย หรือมีอาการที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการมาสอบสัมภาษณ์ได้

การแต่งกาย

บุคลิกภาพตั้งแต่แรกเห็นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การแต่งกายจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเป็นคนลักษณะอย่างไร ควรแต่งกายให้เหมาะกับอาชีพนักบัญชี นั่นคือคล่องแคล่ว สุภาพ มีกาลเทศะ ไม่รุ่มร่วมหรือคับจนเกินไป ห้ามใส่รองเท้าแตะ ควรเลือกใส่รองเท้าหนัง ดูดีเพื่อเสริมบุคลิก

เตรียมเอกสาร

ก่อนการสัมภาษณ์ในแต่ละแห่ง ควรมีข้อมูลว่าที่นั้น ๆ ต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หลักฐานอะไรที่ต้องการให้แสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หรืออะไรที่สามารถนำไปได้ เช่น พวกภาพถ่าย ผลงานต่าง ๆ ประสบการณ์ที่เคยได้รับมาที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานบัญชี

เมื่อถึงวันสัมภาษณ์

เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ ควรเตรียมใจให้พร้อมและเดินทางให้ถึงที่หมายล่วงหน้าสัก 15 นาที จะทำให้เรามีสมาธิ และมีเวลาทำใจ และมีจิตใจที่สงบมากขึ้น ไม่พะว้าพะวงและตื่นเต้นจนเกินไป ระหว่างนั่งรอสัมภาษณ์ก็ควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะสัมภาษณ์ เช่น พวกแผ่นพับ ข้อมูลตำแหน่งสำคัญ ๆ ของบริษัท ว่ามีนโยบายและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร เมื่อพบเจอกับใครก็ตามก็ให้พยายามยิ้มแสดงความเป็นมิตร ไม่ควรมีหน้าตาที่เคร่งเครียดมากจนเกินไป ควรทำใจให้สบายรอรับการสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ

เคล็ดลับวิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คงจะช่วยให้ทุกท่านที่กำลังเตรียมรับการสอบสัมภาษณ์เป็นนักบัญชี จะได้นำไปเตรียมตัวและสำรวจตัวเองว่าเตรียมความพร้อมแล้วหรือยัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงข้อมูลหลักฐานที่จะทำให้ผู้ที่มีหน้าที่คัดเลือกได้รู้จักตัวตนของเราให้มากขึ้น ทั้งจากบุคลิกท่าทางและผลงานผ่านเอกสารในการแนะนำตัวเอง เชื่อว่าหากเตรียมพร้อมอย่างนี้แล้ว นักบัญชีคนใหม่ต้องเป็นเราอย่างแน่นอน