ชเนตี งิ้วสะ

Accounting book

สมุดบันทึกบัญชี 5 เล่ม สมุดรายวันเฉพาะ ทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภทสมุดรายวัน

สมุดบันทึกบัญชี ใช้บันทึกรายการเงินจากเอกสารประกอบการบั …

สมุดบันทึกบัญชี 5 เล่ม สมุดรายวันเฉพาะ ทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภทสมุดรายวัน Read More »

กิจการแฟรนไชส์

กิจการแฟรนไชส์ (Franchise) ข้อดีเสีย จดทะเบียน 2 จัดตั้ง ทำบัญชี ข่าว งาน ธุรกิจ

กิจการแฟรนไชส์ คือ ตามรูปศัพท์ แฟรนไชส์ ( Franchise ) ห …

กิจการแฟรนไชส์ (Franchise) ข้อดีเสีย จดทะเบียน 2 จัดตั้ง ทำบัญชี ข่าว งาน ธุรกิจ Read More »

บริษัทข้ามชาติ

บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ในไทย ข่าว ญี่ปุ่น 2 โครงสร้าง ตัวอย่าง

บริษัทข้ามชาติ ปัจจุบันโลกเจริญก้าวหน้าอย่างมาก การติดต …

บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ในไทย ข่าว ญี่ปุ่น 2 โครงสร้าง ตัวอย่าง Read More »

ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด (ข้อดีเสีย) 6 ภาษี หุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน ทำบัญชี ตัวย่อ หจก

กิจการห้างหุ้นส่วน กิจการห้างหุ้นส่วน (partnership) เป็ …

ห้างหุ้นส่วนจํากัด (ข้อดีเสีย) 6 ภาษี หุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน ทำบัญชี ตัวย่อ หจก Read More »

ตัวอย่างกิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดีเสีย จดทะเบียน 3 ภาษี อะไรบ้าง ตัวอย่าง ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว กิจการเจ้าของคนเดียว ( single prop …

กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดีเสีย จดทะเบียน 3 ภาษี อะไรบ้าง ตัวอย่าง ธุรกิจเจ้าของคนเดียว Read More »

Check tax returns

ตรวจสอบการยื่นภาษี 1 เช็คยื่นภาษี เช็คการยื่นภาษี ตรวจผล การ ยื่นภาษี ยังไง

ตรวจสอบการยื่นภาษี วิธีการตรวจสอบการยื่นภาษี ทั้งภาษี ห …

ตรวจสอบการยื่นภาษี 1 เช็คยื่นภาษี เช็คการยื่นภาษี ตรวจผล การ ยื่นภาษี ยังไง Read More »

Asset

สินทรัพย์ (Asset) หมุนเวียน บัญชี หนี้สิน 3 ประเภท ส่วนของเจ้าของ ไม่หมุนเวียน ถาวร ภาษาอังกฤษ

สินทรัพย์ คือ สินทรัพย์ในทางบัญชี หมายถึง ทรัพยากร …

สินทรัพย์ (Asset) หมุนเวียน บัญชี หนี้สิน 3 ประเภท ส่วนของเจ้าของ ไม่หมุนเวียน ถาวร ภาษาอังกฤษ Read More »

Scroll to Top