081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 09.00 – 21.00ตั้งอยู่จังหวัด เชียงใหม่

สนุกกับการถ่ายภาพในหลากหลายอิริยาบถภายในพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมภาพจิตรกรรม 3 มิติแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งโดยคุณจาง คยู ซุค (Mr. Jang Kyu Suk) ชาวเกาหลีใต้ เป็นผู้สร้างสรรค์และรวบรวมผลงานศิลปะร่วมกับ จิตรกรชาวเกาหลีมืออาชีพที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศกว่า 10 ท่าน  โดยใช้เทคนิคการวาดภาพลวงตา หรือที่เรียกว่า Illusion Art ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด (Interactive Art) อีกทั้งยังให้ความรู้สึกเหมือนจริงเสมือนกับคุณได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมที่สวยงาม (Realistic Art)

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งภาพวาดตามจุดเด่นที่แตกต่างกันเป็น 8 โซน ได้แก่ โซน AQUA ภาพวาดโลกใต้ทะเลให้เราได้ท่องดินแดนใต้สมุทร  โซน ZOO สวนสัตว์  โซน DINOSAUR สัตว์โลกล้านปี  โซน SURREALISM ศิลปะเหนือจริง โซน CLASSIC ART ศิลปะยุคคลาสสิกที่คุณก็สามารถเป็นศิลปินชื่อก้องโลกได้  โซน LANNA (ลานนา) พาเพลินๆ กับวัฒนธรรมล้ำค่า โซน THAI ประเพณีไทย ซึ่งประกอบไปด้วยภาพการละเล่น ของไทยที่สวยงาม และโซน EGYPTIAN อียิปต์โบราณที่พาคุณท่องดินแดนลี้ลับ

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 199/9 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ห้างสรรพสินค้าสีสวนเก่า) เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ราคา 180 บาท เด็ก (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร) ราคา 120 บาท (ปิดเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเวลา 19.30 น.)