9 Agile แนวคิด รูปแบบ ทำงาน วัฒนธรรม องค์กร?

agile
agile คืออะไร ข้อดี และข้อเสีย lean and agile คืออะไร agile อ่านว่า การทํางานแบบ agile คืออะไร กลยุทธ์ Agile คือ agile ขั้นตอน Agile Mindset คือ Agile Internal Audit คือ การทำงานแบบ agile Agile ตัวอย่าง
Click to rate this post!
[Total: 133 Average: 5]

Agile คือ

A g i l e เป็นแนวคิดที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานและงานด้านเอกสารที่ไม่จำเป็นลง ให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารในทีม มีการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นมา และให้ความสำคัญกับ Value มากที่สุด จากนั้นจึงทดสอบ ประเมินผลและนำไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้รวดเร็วขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานรวมถึงผู้บริโภคอยู่เสมอ ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

แนวคิดในการทำงาน

คุณลักษณะที่สําคัญอย่างหนึ่งสําหรับผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ทัศนคติที่ดี ความอดทน ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรอบคอบ ความมีวินัยและทักษะในการเข้ากับสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ต้องการของหน่วยงาน

ลักษณของผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน

  1. ความรอบรู้และวิจารณญาณ
  2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
  3. ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
  4. ทักษะด้านการเป็นผู้นำ
  5. ความรับผิดชอบที่มีต่องาน
  6. แรงจูงใจในการทํางาน

การทำงานในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันด้านการค้า ธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลไปถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แปรผันไปตามกระแสสังคม องค์กรทุกองค์กร และเกือบทุกสายงาน

จึงต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถและปรับตัวด้วย “ความรวดเร็ว” เพื่อให้เท่าทันต่อกระแสยุคดิจิตอล ความอยู่รอด และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ด้วยโจทย์ขององค์กรที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีแนวคิดการทำงานที่เรียกว่า

ที่มา:www2.si.mahidol.ac.th/km/knowledgeassets/kmexperience/kmarticle/17939/

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

การควบคุมภายใน

2 การจ่าย การควบคุมภายใน ตัวอย่าง สด รับ วิธี?

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดรับ การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดที่ได้จากการขายและการรับชำระหนี้ เงินขาดหรือเงินเกิน วิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด กระทําได้โดยวิธีใดบ้าง การควบคุมเงินสดรับ ตัวอย่างการควบคุมภายในด้านการเงิน หัวใจสำคัญของการควบคุมเงินสดรับ-จ่าย คืออะไร แนวทางการควบคุม ภายใน ด้านการรับเงิน กรมบัญชีกลาง การควบคุมเงินสดย่อย หลักการ ควบคุม ภายใน เกี่ยวกับ การจ่ายเงิน การควบคุมการจ่ายเงินของกิจการ
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ประการ มงคลสูตร คําฉันท์ สิ่งนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
ใส่หน้ากากอนามัย

6 ใส่หน้ากากอนามัย สวมแมส ที่ถูกต้อง คน ปิด แม้ส ที่ไม่รู้?

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยแบบไหนดี หน้ากากอนามัย kf94 หน้ากากอนามัย ญี่ปุ่น หน้ากากอนามัย 3d หน้ากากอนามัยเกาหลี หน้ากากอนามัย มาตรฐาน หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น ราคาส่ง
ใบเสร็จรับเงิน

2 สิ่ง ควรรู้ วิธีเขียน ใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง?

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

4 เกมเต้นมีบทสนทนา หรือคำแนะนำสำหรับผู้เล่น อย่างไร?

เกมภาษาอังกฤษ สนุกๆ ไอ เดีย เกม ภาษาอังกฤษ เกมภาษาอังกฤษในห้องเรียน กิจกรรม การสอนภาษาอังกฤษ แบบ active learning เกมละลายพฤติกรรม ผู้ใหญ่ กิจกรรมละลายพฤติกรรมง่ายๆ เกมภาษาอังกฤษ เล่นกับเพื่อน เว็บเกมภาษาอังกฤษ ออนไลน์

3 ทรงกระบอกมีความแตกต่างจากทรงกลมอย่างไร?

ทรงกระบอกมีลักษณะอย่างไร รูปทรงกระบอกมีอะไรบ้าง รูปทรงกลม รูป ทรง เรขาคณิต และความ หมาย รูปทรงกระบอก 3 มิติ รูปทรงต่างๆ รูปเรขาคณิต 3 มิติ มี อะไร บ้าง รูปภาพทรงเรขาคณิต ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพต่างๆ

อาชีพมีอะไรบ้าง •50• ต่างๆ ทั้งหมด ที่ทำกันแล้วไม่ยอมพูดต่อ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

7 Gamification กับการศึกษา เกมมิฟิเคชั่น รู้แล้ว อย่างฮา!

gamification กับการศึกษา Gamification ตัวอย่าง เกมมิฟิเคชั่น มีอะไรบ้าง การออกแบบเกมมิฟิเคชัน gamification design gamification กับ game-based learning Gamification หลักการ เกมมิฟิเคชั่น วิจัย gamification ในไทย

Leave a Comment

Scroll to Top