คำคุณศัพท์สามารถเปลี่ยนรูป

คำคุณศัพท์สามารถเปลี่ยนรูปเพื่อตรงกับประเภทของนามหรือไม่?

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

คำคุณศัพท์สามารถเปลี่ยนรูปเพื่อตรงกับประเภทของนามหรือไม่?

ในภาษาอังกฤษและหลายภาษาอื่น ๆ คำคุณศัพท์สามารถเปลี่ยนรูปเพื่อตรงกับประเภทของนามที่มันเป็นคุณลักษณะ คำคุณศัพท์เหล่านี้จะมีรูปที่แตกต่างกันตามแท่งเวลา (tense), พจนานุกรม (gender), และจำนวน (number) ของนามที่มันเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

  • รูปแทนสิ่งของที่เป็นคนหรือสัตว์ (ตัวเรานับได้) และใช้ในปัจจุบัน “She is a beautiful singer.” (เธอเป็นนักร้องที่สวยงาม)
  • รูปแทนสิ่งของที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์ (ตัวเรานับไม่ได้) และใช้ในปัจจุบัน “The car is fast.” (รถยนต์เร็ว)
  • รูปแทนสิ่งของที่เป็นคนหรือสัตว์ (ตัวเรานับได้) และใช้ในอดีต “He was a talented artist.” (เขาเคยเป็นศิลปินที่มีความสามารถ)
  • รูปแทนสิ่งของที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์ (ตัวเรานับไม่ได้) และใช้ในอดีต “The building was old.” (อาคารนั้นเคยเก่า)
  • รูปแทนสิ่งของที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์ (ตัวเรานับไม่ได้) และใช้ในอนาคต “The technology will be advanced.” (เทคโนโลยีจะเป็นที่ทันสมัย)

การเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์เพื่อตรงกับประเภทของนามเป็นส่วนสำคัญในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและชัดเจน หากคำคุณศัพท์ไม่ตรงกับนามที่เป็นเรื่องเดียวกัน อาจทำให้ประเด็นสื่อสารไม่ชัดเจนหรือสับสนได้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

christmas day

เมอร์รี่คริสต์มาสภาษาอังกฤษ 25 ต้น แปลไทย คําอ่าน

เมอรี่คริสต์มาสภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาส เมอร์รี่คริสต์ ต้นคริสต์มาส คําศัพท์วันคริสต์มาส วันคริสต์มาสภาษาอังกฤษว่ายังไง ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษเขียนยังไง
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

ความเข้าใจ และ อุตสาหกรรมสื่อ โทรทัศน์ มีอะไรบ้าง

สื่อโทรทัศน์ หมายถึง สื่อโทรทัศน์ มีอะไรบ้าง สื่อโทรทัศน์ ตัวอย่าง สื่อโทรทัศน์ มีอิทธิพลอะไรบ้าง สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ข้อดี ข้อเสีย องค์ประกอบของธุรกิจสื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมบันเทิงไทย
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ปฐมพยาบาล

หลักการ ปฐมพยาบาล 4 วัตถุประสงค์ วิธี เบื้องต้น

หลักการ ปฐมพยาบาล ความหมายของการปฐมพยาบาล วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล ขอบเขตและหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล การเรียงลำดับความสำคัญเพื่อให้การปฐมพยาบาล
วันมาฆบูชา

คำบูชาวันมาฆบูชา 1250 คําบูชาดอกไม้ ธูปเทียน สวด

บทสวด วันพระใหญ่ คําบูชาดอกไม้ วัน มาฆบูชา บทสวดวันวิสาขบูชา คํา กล่าว เวียนเทียน มาฆบูชา บท สวด มนต์ วัน พระ บท สวด โอวาท ปาติโมกข์ มาฆบูชาคือวันอะไร มาฆบูชา 2565 เวียนเทียน
ธาตุเหล็ก

ธาตุ เหล็ก 13 อาหาร บํารุงเลือด โลหิตจาง ขาดสาร

ธาตุ เหล็ก อาหาร สัญญาณว่าร่างกายขาดธาตุเหล็ก ธาตุเหล็ก สำคัญกับผู้หญิงยังไง ธาตุเหล็กมากขนาดไหน ที่ร่างกายต้องการ
อริยสัจ

อริยสัจ 4 คือ ตัวอย่าง แก้ปัญหา ชีวิต ประโยชน์

อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง อริยสัจ 4 ตัวอย่าง วิธีคิดแบบอริยสัจ อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ

Leave a Comment

Scroll to Top