• รับทำบัญชี
 • รับจดทะเบียนบริษัท
 • ยื่นแบบ ภงด.53 ภงด.50 ภงด.51
 • ยื่นแบบ ภงด.3 ภงด.1
 • แบบภพ30 ภงด90 ภงด91
 • บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
 • ตรวจสอบบัญชี เช็ค/ถามภาษี
 • ปรึกษาการเสียภาษีที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบเงินสมทบประกันสังคม
 • ยื่นภาษี ติดต่อสรรพากร
 • จัดทำ strock สินค้า
Click to rate this post!
[Total: 18201 Average: 5]

3

READ MORE

4

สอบถามโทร 081-931-8341


Line @e200

รับทำบัญชี

 • ค่าบริการเริ่มต้น 5,000 บาท /เดือน
 • คิดตามปริมาณเอกสาร
 • ความยากง่ายของกิจการ

จดทะเบียนบริษัท

 • ตรวจสอบเอกสารที่ใช้จดทะเบียน ผ่าน Line Official
 • จองชื่อ/รออนุมัติ/นัดเซ็นเอกสาร
 • แถมตรายาง/ป้ายเพื่อใช้จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยื่นภาษีอากร

 • จัดทำภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ยื่นภาษีประจำเดือน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด1,ภงด3 และ ภงf53)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ30)
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด50 ภงด51)
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด90,ภงด91 และ ภงด94)

ติดต่อ

 • โทร 081-931-8341
 • 47/103 หมู่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ จังหวัดนนทบุรี 11120
 • วัน และเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 น.-17.00 น.

Pang pond

ปังปอน เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ และ ตัวแทนสรรพากร เปิดให้บริการมาแล้ว กว่า 20 ปี โทร 081-931-8341


รับทำบัญชี & รับจดทะเบียนบริษัท

Untitled 94
Untitled 96

รับทำบัญชี

บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำบัญชี ให้ความสำคัญกับ การทำบัญชี และภาษี อย่างถูกต้อง หรือ ผู้ประกอบการที่เปิดกิจการใหม่ ไม่ว่าจะเป็น งานบริการ งานซื้อมาขายไป ขายของออนไลน์ ให้เราดูแล

บทความ

malware

Malware คือ trojan สแกน 7 ไวรัส ใน คอม มี อะไร บ้าง วิธี ล้าง ไวรัส ใน คอม ตัว สแกน

Malware คือ Malicious Software หรือที่เรารู้จักกันว่ามัลแวร์ (Malware) เป็นชื่อเรียกโดยรวมของเหล่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งร้าย ...
อ่านเพิ่มเติม
pe

อคิณ แปลว่า pe คือ 12 am p/e ra pve ratio ย่อมาจาก ตัวอย่างอัตราส่วน pb ทํา อย่างไร ให้ สูง

pe คือ Price to Earning : P/E เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ที่บริษัททำได้ในรอบปีล่าสุด เป็นค่าที่จะได้ยินบ่อย ที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
เว็บไซต์

เว็บไซต์ คือ การสร้างเว็บไซต์ 1 สร้างเว็บไซต์ website แปลว่า ประเภทของเว็บไซต์

เว็บไซต์ คือ โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์ คืออะไร ?เว็บไซต์ คือสื่อนำเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกั ...
อ่านเพิ่มเติม
civil engineering

civil engineering คือ 1 วิศวะมีสาขาอะไรบ้าง คะแนน ทํางาน อาชีพ เรียน

civil engineering คือ วิศวกรรมโยธา (civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมการก่อสร้างตึก ตึกระฟ้า อาคาร สะพาน ถนน แ ...
อ่านเพิ่มเติม

4

บริษัท ปังปอน จำกัด
เลขที่ 47/103 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

Copyright © 2021 Powered by บริษัท ปังปอน จำกัด

4.1

 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top