ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าจับตามมองในปี

[Total: 0    Average: 0/5]

ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าจับตามมองในปี17 ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางไอทีและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจที่นำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต ดังนี้

  1. Food Structure Design เป็นไอทีและเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างอาหารเพื่อให้อาหารที่ดีมีความน่ารับประทานมากขึ้น มีเนื้อสัมผัสดีและช่วยให้กลิ่น รสชาติ สารอาหารได้ครบถ้วน โดยอาศัยความรู้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ถือเป็นงานวิจัยที่มาแรง
  2. Micro Supercapacitor เป็นไอทีและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เช่นพัฒนาให้เสื้อผ้าสามารถใช้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ โดยมีโครงสร้างง่ายๆที่ประกอบด้วยไฟฟ้า 2 ขั้ว และสารอิเล็กโทรไลต์เมื่อชาร์ทไฟฟ้าประจุบวก ลบ จะวิ่งไปยังขั้วตรงข้ามเมื่อคาบประจุก็จะวิ่งกลับมาที่สารอิเล็กโทรๆไลต์เหมือนเดิม ซึ่งจะต่างจากแบตเตอรี่ในปัจจุบัน
  3. Programmable Materials ซึ่งในอนาคตใกล้อาจจะมียานพาหนะที่ออกแบบเรื่องรูปร่าง ปัจจุบันมีวัสดุที่เปลี่ยนแปลงสภาพบางอย่างได้เมื่อถูกกระตุ้นเช่น แก้วน้ำที่เติมน้ำร้อนจะมีภาพปรากฏให้เห็น หลอดไฟที่มีสัญญาณเรียกเข้ามายังมือถือก็จะสว่างขึ้น  ปัจจุบันมีความพยายามที่จะออกแบบยานยนต์หรืออากาศยานด้วยวัสดุโปรแกรมได้  เช่นกรณีของคาร์บอนไฟเบอร์โปรแกรมคาร์บอนเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง เหนียว น้ำหนักเบา และใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม
  4. Image & VDO Content Analytics ปัจจุบันกล้องดิจิทัล สมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพได้ ระบบคลาวด์ที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือเฟือ การเจริญเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนทุกมุมโลกเชื่อมต่อ จึงมีความสำคัญในการจัดข้อมูลขนาดใหญ่ ในโครงการสำคัญๆของชาติ
  5. ได้นำมาใช้วิเคราะห์ภาพ และวิดีโอในทางอุตสาหกรรมบ้างแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาทิเช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงร้านสะดวกซื้อ งานรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยให้การดำเนินชีวิตได้สะดวกมากขึ้นและการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยมากขึ้น และบ่งอย่างก็สามารถนำมาใช้ได้จริง สำหรับคนทั่วไปอาจจะมองเป็นเรื่องที่ใช้เพียงแค่ติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ความเป็นจริงมันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณเห็นและคิดหลายเท่าตัว

ใส่ความเห็น