ไม่จ่ายภาษีจ่าย ไม่ถูกต้องความรับผิด

[Total: 0    Average: 0/5]

ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง

shutterstock_95286937

1. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนั้น นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีได้ เงินเพิ่มเสียร้อยละ 0.75

2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก

และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้ แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตามข้อ 1 แล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร?
การออมเงินแบบการลงทุน
รายได้จาก เน็ต ต้องเสียภาษีหรือไม่
มารู้จัก โรควิตกกังวล กันเถอะ
การตีราคาสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมและสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด
เพื่อให้เด็กรู้จักการอดออม สิ่งที่ต้องรู้
การออมเงินสำหรับนักเรียนและนักศึกษา
การเก็บรูปภาพแบบ Video Record บนระบบปฎิบัติการ Android และ iOS
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสินทรัพย์
การจัดประเภทบัญชีในส่วนของทุน
สารวัตร ใหญ่ บัญชี คือ ใคร
วิธีสร้างความร่ำรวยแบบไม่ต้องมโน

ใส่ความเห็น