ให้เช่ารถยนต์ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_131134556

กิจการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ โดยได้รถยนต์มาจากการเช่าซื้อ ณ วันที่เช่าซื้อถือว่ากิจการเป็น เจ้าของสินทรัพย์แล้วใช่หรือไม่ และกิจการจะต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์อย่างไร
สัญญาเช่า คือ สัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สิน เรียกว่า “ผู้ให้เช่าซื้อ” เอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่า จะขายทรัพย์สินนั้น ตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระราคาเป็นจำนวนเงินครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด ไว้ในสัญญา
สัญญาเช่าซื้อมีลักษณะสำคัญดังนี้
1. ผู้ให้เช่าซื้อ เอาทรัพย์สินออกให้เช่า เพื่อให้บุคคลอื่นเช่าไปเพื่อใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่านั้น (สังเกต* มีสัญญาเช่าทรัพย์ปนอยู่ด้วย)
2. ผู้ให้เช่าซื้อให้คำมั่นว่า จะขายทรัพย์สินนั้นแก่ผู้เช่าซื้อ ตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาครบถ้วน

(Visited 23 times, 1 visits today)

Related posts:

หลากหลายคำถามเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
รูปแบบของการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้าง?
ปรับแต่งหน้าจอ Notifications บน iPhone และ iPad ของเราได้เอง
ประโยชน์ของข้อมูลทางด้านการทำบัญชี
การออมเงินกับมนุษย์เงินเดือน
ประโยชน์ของการทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
ตั๋วเงินรับ ตราสารแสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินตามจำนวน
การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินใช้ในอนาคต
การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร?
ดื่มน้ำให้ถูกเวลาช่วยลดหุ่นได้เร็วกว่าเดิม
การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ ตอน 1
ค่าธรรมเนียมและสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
ทำไมจึงต้อง จดทะเบียนบริษัท มีความจำเป็นแค่ไหน
งานของวิชาชีพบัญชีมีอะไรบ้าง?
เคล็ดลับของการเริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี

ใส่ความเห็น