ใบเสนอราคา ตัวอย่าง แบบฟอร์ม บุคคลธรรมดา จ้าง ฟรีแลนซ์

Click to rate this post!
[Total: 9376 Average: 5]

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ตัวอย่าง ใบเสนอราคา การทำ แบบฟอร์มใบเสนอราคา แบบใบเสนอราคา ด้วย โปรแกรมใบเสนอราคาฟรี Adobe Reader ที่สามารถอ่านไฟล์ pdf แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf หรือชื่อเต็ม Portable Document Format ใบเสนอราคา pdf ส่วนมากในระบบบัญชีไม่เป็นที่นิยมใช้ทำใบเสนอราคา แต่จะเป็นใช้โปรแกรม dobe Reader ใบการบันทึกรูป “ ใบเสนอราคา ” มากกว่า เนื่องจากโปรแกรม นี้ไม่สามารถลันเลขที่ได้ตามที่ต้องการแต่จะเป็นการลบข้อมูล (เฉพาะส่วน) และกรอกข้อมูลใหม่เข้าไป ดัง ตัวอย่างใบเสนอราคา ใบเสนอราคา excel รวมภาษี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มใบเสนอราคา รวมภาษี

แบบฟอร์มใบเสนอราคา-pdf
แบบฟอร์มใบเสนอราคา-pdf

แบบฟอร์มใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา

ใบเสนอราคาบุคคลธรรมดา
ใบเสนอราคาบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

แบบฟอร์มบุคคลธรรมดา

ใบเสนอราคา quotation doc

ใบเสนอราคา quotation

ใบเสนอราคา หมายถึง

quotation-คือ
quotation-คือ

ใบเสนอราคา Quotation ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่ผู้ขาย (ผู้ประกอบการ) ออกให้กับผู้ที่สนใจ (ลูกค้า) เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะมีข้อมูลการชี้แจงรายการสินค้า บริการ เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่สนใจสินค้า และบริการของคุณได้นำไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อ ในฐานะของผู้ประกอบการควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบ เสนอราคา

ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคา

ส่วนประกอบใบเสนอราคา

ฟอร์มใบเสนอราคา
ฟอร์มใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา ประกอบไปด้วย

 • ภาพโลโก้บริษัท
 • รหัสสินค้า / บริการ คำอธิบายรายการของสินค้า/บริการ จำนวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี หมายเหตุ
 • รายละเอียดชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา ของฝ่ายเจ้าของธุรกิจ (ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ) และฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ)
 • อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อโครงการ
 • วิธีการชำระ / เครดิตการชำระเงิน (หากมี) ให้ลูกค้าทราบ
 • ช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
 • ช่องทางการชำระเงิน

ความสำคัญของใบเสนอราคา

แบบใบเสนอราคา
แบบใบเสนอราคา
 • ใบเสนอราคาถือเป็นสัญญาฉบับหนึ่งตามคำวินิฉัยของกรมสรรพากร 
 • มีความน่าจะเป็นสูงที่ลูกค้าจะใช้ในการตัดสินใจ ซื้อ หรือ ใช้บริการ 
 • ให้ลายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น เงื่อนไขการชำระ รายละเอียดสินค้า จำนวน ประเภท ลักษณะ ทำให้ไม่สับสนในการซื้อ 
 • ใบเสนอราคาไม่ถึอเป็นใบแจ้งหนี้ หรือการออกใบเสร็จ 
 • ใช้ประกอบการตัดสินใจ เปรียบเทียบราคาในฝั่งผู้ซื้อ

ใบเสนอราคาบันทึกบัญชี

การออกใบเสนอราคาในทางบัญชี และภาษี จะยังไม่ถึงว่าเป็นการขาย จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบัญชี แต่อาจะเป็นการจดโน็ต หรือ การลงลายละเอียดเปิดฐานข้อมูลลูกค้าไว้ก่อน ถ้าหากความน่าจะเป็นในการ ซื้อ/ขาย เกิดขึ้น

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา-ภาษาอังกฤษ
ใบเสนอราคา-ภาษาอังกฤษ

การทำใบเสนอราคาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เหมือนในอดีต เพราะในอดีตการทำใบเสนอราคา การคิดแบบฟอร์มเป็นแค่แบบมาตราฐานธรรมดาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป เพียงแค่มีชื่อผู้ขาย ผู้ซื้อ ลายละเอียด และราคาเป็นต้น แต่ในปัจุบัน การทำใบเสนอราคา ถือเป็นเรื่องของศิลปะอย่างนึง

เมื่อใบเสนอราคาถือเป็นศิลปะในทางความคิดแล้ว หากนักบัญชี มีความสามารถในด้านการออกแบบใบเสนอราคาเพิ่มเติมด้วยก็จะทำให้ลูกค้าสะดุดตาและจำภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ

ประโยชน์ของการทำใบเสนอราคา

 • สร้างความน่าเชื่อของบริษัทได้อย่างหนึ่ง
 • เมื่อมีการจัดทำใบเสนอราคาแล้ว ทำให้คาดว่าจะขายได้แน่นนอน
 • เป็นเอกสารทางบัญชีหากมีการออกสารเป็นชุด
 • เป็นสิ่งต้องมีหรือควรมีในกิจการเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • สร้างการตัดสินใจ และเปรียบเทียบราคาให้กับผู้ซื้อได้

ใบเสนอราคา excel

ใบเสนอสินค้า การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาด้วยระบบ Excel เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอันดับต้น เนื่องจากการจัดทำ “ใบเสนอราคา”ด้วยระบบ Excel นั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีต้นทุนเลยก็ว่าได้ แต่การจะจัดทำ “ใบเสนอราคา” ด้วยระบบ Excel นั้นผู้ออกใบจะต้องมีความรู้ในการผูกสูตรขั้นพื้นนฐาน หากกำหนดสูตรขั้นพื้นฐานเป็นแล้ว การออกใบเสนอราคา หรือแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีต่างๆ นั้น ก็จะเป็นเรื่องง่าย 

แบบฟอร์มใบส่งสินค้า excel ฟรี

ใบเสนอราคา excel รวมภาษี

ใบเสนอราคา Ecxel

ใบเสนอราคา Word

ใบเสนอราคา template

ใบเสนอราคาบุคคลธรรมดา

ใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์ ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคา-บุคคลธรรมดา
ใบเสนอราคา-บุคคลธรรมดา

การทำใบเสนอราคาในรูปแบบบุคคลธรรมดาก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขาย หรือฝั่งผู้รับ (ลูกค้า) หากต้องการทราบลายละเอียดที่จะได้รับ รวมถึง ต้นทุนสินค้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม รวมแล้วเบ็คเสร็จเป็นเงินจำนวนเท่าใด ก็สามารถออกใบเสนอราคาเพื่อใช้ในกิจการได้ แต่แบบฟอร์มอาจจะแตกต่างตามแต่ละกิจการ

โปรแกรมใบเสนอราคา excel ฟรี

ใบเสนอราคาแบบมีมัดจำ

ใบเสนอราคามีมัดจำ
ใบเสนอราคามีมัดจำ

ใบเสนอราคา-แอร์

ใบเสนอราคา-แอร์
ใบเสนอราคา-แอร์

ใบเสนอราคา-ก่อสร้าง

ใบเสนอราคา-ก่อสร้าง
ใบเสนอราคา-ก่อสร้าง
ใบเสนอราคา excel รวมภาษี

ตัวอย่างใบเสนอราคา

ตัวอย่าง ใบเสนอราคา
ตัวอย่าง ใบเสนอราคา

ดาวโหลดใบเสนอราคา แบบฟอร์มต่างๆ 

(Visited 144 times, 168 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :
Scroll to Top