ใบเสนอราคา ไม่มี Vat ล่าสุด ฟอร์ม รวมภาษี ฟรี

ใบเสนอราคา1
Click to rate this post!
[Total: 973 Average: 5]

ใบเสนอราคา คือ

ใบเสนอราคา (Quotation ) เป็นเอกสารที่ผู้ขาย (ผู้ประกอบการ) ออกให้กับผู้ซื้อ หรือผู้ที่สนใจ (ลูกค้า) เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ เพราะยังไม่ได้ตกลงหรือตัดสินใจว่าจะซื้อ 

ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะมีข้อมูลการชี้แจงรายการสินค้า บริการ เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่สนใจสินค้า และบริการของคุณได้นำไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อ เวลาที่เราขายของ ขายสินค้า หรือบริการ 

การเสนอสินค้าหรือเสนอการบริการให้กับลูกค้า เรามักจะใช้ผลิตภัณฑ์ หรือพยายามที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในบริการ หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราด้วยปากเปล่า ในฐานะของผู้ประกอบการควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบเสนอราคา 

ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคา

ทั้งนี้เมื่อลูกค้าสนใจ หรือต้องการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ ของเราแล้วเค้าจะได้รู้ถึง spec ว่ามีอะไร ราคา คุณภาพ และปริมาณ และผู้ที่เค้าต้องการติดต่อการสั่งซื้อ ทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อ 

ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาสามารถทำใบเสนอราคาได้หรือไหม ? 

โดยปกติแล้ว การประกอบธุรกิจแบบนิติบุคลที่เป็นรูปบริษัทมักจะมีการทำใบเสนอราคาเพื่อสร้างความน่าเชื่อ ส่วนบุคคลธรรมดาก็สามารถทำได้ ไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้

ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา
ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา

การทำใบเสนอราคาในรูปแบบบุคคลธรรมดาก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขาย หรือฝั่งผู้รับ (ลูกค้า) หากต้องการลายละเอียดที่จะได้รับ บริการ รวมถึง ต้นทุนสินค้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม รวมแล้วใบเสร็จเป็นเงินจำนวนเท่าใด ก็สามารถออกใบเสนอราคาเพื่อใช้ในกิจการได้ แต่แบบฟอร์มอาจจะแตกต่างตามแต่ละกิจการ

ประโยชน์ ความสำคัญ ของใบเสนอราคา

ใบเสนอราคามีความสำคัญในทางธุรกิจอย่างมาก ที่สร้างความน่าเชื่อถูเพราะ ใบเสนอราคาทำงานได้ดีที่สุด เมื่อคุณพูดว่าจะให้บริการ หรือขายสินค้าชนิดหนึ่ง การทำใบเสนอเป็นการแสดงถึงคูดที่หนักแน่นแบะเป็นเครื่องยืนยันในระดับสากล เปรียบเสมือน การสัญญาทางธุรกิจได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ระหว่างผู้ขาย และผู้ที่ต้องการซื้อ

ใบเสนอราคา มีประโยชน์ทางธุรกิจ
ใบเสนอราคา มีประโยชน์ทางธุรกิจ

ประโยชน์ของใบเสอนราคา ดังนี้

 1. ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้ง่ายขึ้น
 2. สร้างความน่าเชื่อของบริษัทได้อย่างหนึ่ง
 3. เมื่อมีการจัดทำใบเสนอราคาแล้ว ทำให้คาดว่าจะขายได้แน่นนอน
 4. เป็นเอกสารทางบัญชีหากมีการออกสารเป็นชุด
 5. เป็นสิ่งต้องมีหรือควรมีในกิจการเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 6. สร้างการตัดสินใจ และเปรียบเทียบราคาให้กับผู้ซื้อได้
 7. ประเมิณต้นทุนในการผลิตสินค้าได้ล่วงหน้าของเรา
ประโยชน์ของ ใบเสนอราคา
ประโยชน์ของ ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคามีความสำคัญ ดังนี้

 1. เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน spec สินค้าและบริการ
 2. ความถูกต้องของสินค้าและบริการมักไม่นอกเหนือไปจากใบเสนอราคา
 3. สามารถใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ทันที 
 4. มีการให้ลายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น 
  1. เงื่อนไขการชำระ 
  2. รายละเอียดสินค้า
  3. จำนวน/ปริมาณ/ประเภท/ลักษณะ ( ทำให้ไม่สับสนในการซื้อ และเข้าใจตรงกัน )
 5. ลูกค้าประเมิณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระได้ล่วงหน้า

เพิ่มเติม : ใบเสนอราคาไม่ถือเป็นใบแจ้งหนี้ หรือการออกใบเสร็จ และบางครั้งลูกค้าอาจใช้เปรียบเทียบราคากับผู้ให้บริการหรือขายสินค้าประเภทเดียวกับเรา แต่ !!  ใบเสนอราคาอาจถือเป็นสัญญาฉบับหนึ่งได้ ตาม คำวินิฉัยของกรมสรรพากร และ คำพิพากษาของศาล

ส่วนประกอบใบเสนอราคา ดังนี้

 1. ภาพ LOGO / สัญญาลักษณ์/ ตรา หรือเครื่องหมายการค้าของ บริษัท 
 2. รหัสสินค้า / บริการ คำอธิบายรายการของสินค้า/บริการ จำนวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี หมายเหตุ
 3. รายละเอียดชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา ของฝ่ายเจ้าของธุรกิจ (ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ) และฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ)
 4. อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อโครงการ
 5. วิธีการชำระ / เครดิตการชำระเงิน (หากมี) ให้ลูกค้าทราบ
 6. ช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
 7. ช่องทางการชำระเงิน 
ส่วนประกอบ ใบเสนอราคา
ส่วนประกอบ ใบเสนอราคา

ทำใบเสนอราคาด้วย excel

การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาด้วยระบบ Excel ก็เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากการจัดทำ “ ใบเสนอราคาด้วยระบบ Excel”  นั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีต้นทุนเลยก็ว่าได้

ใบเสนอราคา กับโปรแกรม Excel
ใบเสนอราคา กับโปรแกรม Excel

แต่การจะจัดทำ “ ใบเสนอราคา ” ด้วยระบบ Excel นั้นผู้ออกใบจะต้องมีความรู้ในการผูกสูตรขั้นพื้นนฐาน หากกำหนดสูตรขั้นพื้นฐานเป็นแล้ว การออกใบเสนอราคา หรือแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีต่างๆ นั้น ก็จะเป็นเรื่องง่าย

วิธีทำใบเสนอราคาด้วยตัวเอง ดังนี้

 1. เริ่มทำในส่วนของ Header กันก่อนโดยกดที่แทรกรูปภาพเพื่อนำโลโก้บริษัทมาแปะไว้ที่มุมซ้ายบน
 2. จากนั้นทำการสร้างตารางแบบผสานกันทางด้านขวาของโลโก้เพื่อใส่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของฝั่งผู้ขาย
 3. ถัดลงมาจากใต้ล่างโลโก้บริษัททางด้านซ้ายให้สร้างตารางใส่ข้อมูลของผู้ซื้อ 
 4. ทางด้านขวาให้ใส่ เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เป็นอันเสร็จในส่วนของ Header
 5. เสร็จจากส่วนของ Header ให้มาสร้างตารางในส่วนของ Description เพื่อใส่ลายละเอียดต่างๆ
 6. หัวข้อด้านซ้ายสุดเริ่มจาก ลำดับ ของสินค้าหรือบริการ 
 7. ตามด้วยหัวข้อ รายละเอียดของสินค้า/บริการ ต่อด้วยช่อง ราคา, จำนวน, รวม
 8. ด้านล่างสุดของ description คือการสร้างช่องสรุปรายละเอียดของยอดทั้งหมด เป็นอันเสร็จในส่วนของ Description 
 9. มาถึงในส่วนสุดท้ายนั้นก็คือ Footer ที่ต้องสร้างตาราง มุมซ้ายล่างคือช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา

แนะนำ โปรแกรมออกใบเสนอราคา 

 1. โปรแกรม Microsoft excel หากจะใช้ excel ในการทำใบเสนอรา ต้องมีทักษะการในการผูกสูตร หรือการใช้ตารางในการออกใบเสนอ
 2. โปรแกรม Microsoft word  เป็นโปรแกรมพื้นฐานเลยก็ว่าได้ หากจะใช้ออกแบบใบเสนอราคา ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย
 3. โปรแกรม INVOICE TINY PLUS เป็นแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice สำหรับงานขายได้
 4. โปรแกรม Express Invoice โปรแกรม Express Invoice ออกใบเสร็จได้ และยังเป็นโปรแกรมสำหรับงานออกใบกำกับภาษีในราคาย่อมเยา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจห้างร้าน ช่วยลดความผิดพลาดในการออกใบกำกับภาษีด้วยมือ 
 5. โปรแกรม Bill Printing เป็นโปรแกรมพิมพ์บิล (Bill Printing) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานขายโดยเฉพาะ ทำให้การทำงานด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน
 6. โปรแกรม Sale Order Systems โปรแกรม Sale Order ระบบงานขาย ช่วยงานเอกสารทั้งหมด) ถือเป็นโปรแกรมบริหารระบบด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่บันทึกหน้า Inquiry และเมื่อลูกค้าสนใจต้องการให้ประมาณราคาคร่าวๆก็สามารถ Estimate ราคาได้จากระบบ
 7. โปรแกรม miniQuotation โปรแกรม miniQuotation ทำใบเสนอราคา สำหรับงานนำเสนอ) : เจ้าตัวนี้ มีชื่อว่า โปรแกรม miniQuotation เป็นระบบใบเสนอราคาที่ติดตั้ง / ใช้งานง่ายมาก มีระดับการรักษาความลับของข้อมูลขั้นสูง สามารถเริ่มนำไปใช้งานได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับบริษัทห้างร้านที่ต้องการความความสะดวกในการออกใบเสนอราคา

ตัวอย่างใบเสนอราคา

1. ) ตัวอย่าง ใบเสนอราคาแบบมีมัดจำ

ใบเสนอราคา มีมัดจำ
ใบเสนอราคา มีมัดจำ

2.) ตัวอย่าง ใบเสนอราคา แอร์

ใบเสนอราคา แอร์
ใบเสนอราคา แอร์

3.) ใบเสนอราคา ก่อสร้าง

ใบเสนอราคา ก่อสร้าง
ใบเสนอราคา ก่อสร้าง

แบบฟอร์มใบเสนอราคา รวมภาษี

แบบฟอร์มใบเสนอราคา-pdf

แบบฟอร์มใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา

ใบเสนอราคาบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf

แบบฟอร์ม ใบเสนอ ราคา

แบบฟอร์มบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มใบส่งสินค้า excel ฟรี

ใบเสนอ ราคา excel รวมภาษี

ใบ เสนอราคา Ecxel

ใบ เสนอราคา Word

ใบ เสนอราคา excel รวมภาษี

ดาวโหลด ใบ เสนอ ราคา แบบฟอร์มต่างๆ 

 

quotation แปล

quotation แปล คำอ้างอิง

คำค้น:ภาษาอังกฤษ บุคคลธรรมดา ตัวอย่าง ออนไลน์ word บุคคลธรรมดาword excel ไม่มีvat quotation คือ wordฟรี ฟรีแลนซ์excel พิมพ์word ฟรีแลนซ์ดาวน์โหลด ตัวอย่าง quotation ภาษาอังกฤษตัวอย่าง doc แบบฟอร์ม ฟรีแลนซ์ ฟรี ราชการ ฟอร์ม สวยๆ บุคคลธรรมดาpdf excelภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มใบ ฟอร์ม เว็บไซต์ นามบุคคล แบบฟอร์ม เงื่อนไขการชําระเงิน ภาษาอังกฤษแปลว่า pdf quotationภาษาอังกฤษ แบบมีvat คู่เทียบ ออนไลน์ฟรี app บุคคลธรรมดาไม่มีvat excelรวมภาษี flowaccount เทมเพลต excelฟรี template ตกแต่งภายใน quotationแปลว่า บริษัท


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 13 กันยายน 2022

Scroll to Top