ใบสําคัญรับ เงิน 6 ตัวอย่าง เอกสาร ประกอบ

ใบสำคัญรับ
Click to rate this post!
[Total: 3808 Average: 5]

ใบสําคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน คือ เอกสารสำหรับยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการออกให้ผู้ซื้อ ซึ่งใบสำคัญรับเงินนั้นจะใช้กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ผู้ขายยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้รับเงิน”

 

การลงบัญชี

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า โดย ปกติแล้ว เอกสารต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น จะไม่จำเป็นเลยถ้ากิจการไม่ต้องการนำค่าใช้จ่ายมาหักกลบ ลบหนี้ หรือลดหย่อนอะไรในกิจการ

หรือแค่ต้องการทำแค่ รับรู้รายได้ รายจ่าย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมี “ใบสำคัญรับ” “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินออก แต่ถ้ากิจการต้องการนำค่าใช้จ่าย ที่จ่ายไปมาใช้สิทธิในทางบัญชี และภาษี กิจการต้องจัดทำตามเอกสารตามที่กำหนดของ สรรพากร ที่ออก “คู่มือ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้”  จึงต้องจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ใบสําคัญรับ
ใบสําคัญรับ

เอกสารใบสำคัญรับเงิน หรือเอกสาร ใบรับเงิน ถือเป็น ชนิดเดียวกัน  แต่อาจแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ตรงที่ ใบรับเงินส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ ผู้รับเงิน ผู้ขาย สามารถออกเอกสารให้ได้มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเพื่อเป็นต้นทุนหลัก แต่ ใบสำคัญรับ เป็นเอกสารที่ ผู้รับเงิน ผู้ขาย ไม่มีเอกสาร ไม่สามารถออกใบให้ได้ หรือไม่จัดทำขึ้น แต่ยินยอมที่จะให้หลักฐานการรับเงินจากเรา เช่น สำเนาบัตรประชาชน และลายมือ ชื่อ เป็นต้น

ใบรับเงิน เป็นเอกสารที่กิจการจ่ายชำชำระเงินจริง ๆ แต่ผู้ขาย หรือผู้รับเงิน ไม่มีเอกสารที่เป็นแบบฟอร์ม (ไม่มีใบเสร็จ) บริษัทจึงจัดทำใบรับเงินขึ้นเพื่อให้มีหลักฐานเป็นเอกสารไว้ใช้ลงบันทึกบัญชี จะต้อง มีการแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการจัดทำ ใบรับเงิน ขึ้น

ใบรับเงิน หรือสำเนาใบรับ อย่างน้อยต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิค และอักษรไทยให้ ปรากฏข้อความต่อไปนี้

  1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
  2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
  3. เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
  4. วันเดือนปีที่ออกใบรับ
  5. จำนวนเงินที่รับ
  6. ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้า เฉพาะชนิดที่มีราคา ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบ

กิจการที่จัดทำ ใบรับเงิน และ ใบสำคัญรับ

ใบสำคัญรับเงิน และ ใบรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน และ ใบรับเงิน

โดยส่วนมากกิจการจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากกิจการไม่ได้รับเอกสาร ที่ชื่อว่า “ใบเสร็จรับเงิน” แต่อาจได้รับเอกสารที่ ชื่อว่า “บิลเงินสด” จึงทำให้ไม่สามารถนำมาสิทธิภาษีมาใช้ได้ถ้าเอกสารนั้นมีภาษีติดอยู่ เพราะต้องการลงเป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษี

ทางสรรพกรจึงกำหนดแนวทางเพื่อให้ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยการรวบรวมหลักนานการจ่าย อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และหลักฐานจากบุคคลภายนอก (บัตรประชาชนผู้รับเงิน) มายืนยันกับ สรรพากร ว่าได้จ่ายชำระจริง จึงทำให้บางรายการที่ถูกจัดทำขึ้นโดยมีเอกสาร ใบสำคัญรับแนบไว้ สามารถลงเป็นค่าใช่จ่ายทางภาษีได้ นั้นเอง

ใบสำคัญรับ
ใบสำคัญรับ

โหลดใบสำคัญรับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี

Leave a Comment

Scroll to Top