ใบสั่งซื้อ คือ

Click to rate this post!
[Total: 2353 Average: 5]

ใบสั่งซื้อ หมายถึง

ใบสั่งซื้อ คือ (Purchase Order) เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จำนวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย

ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ

สินค้า หรือ วัตถุดิบ อาจไม่เพียงพอ ในการผลิต หรือให้บริการ แก่ลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ตรวจนับสินค้า หรือ วัตถุดิบภายในบริษัท จึงต้องรวบรวมสิ่งที่ต้องการแล้วทำ “ใบขอซื้อ” (เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นภายในองค์กร) เพื่อเสนอให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อจึงทำการจัดหาสินค้าจากบุคคลภายนอก (ผู้ขาย) เมื่อผู้ขาย ออกใบเสนอราคามา ฝ่ายจัดซื้อจึงมีหน้าที่จัดทำ “ใบสั่งซื้อ” เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก (ผู้ขาย)

รายละเอียดในใบสั่งซื้อ

ส่วนประกอบสำคัญใน “ใบสั่งซื้อ”

 • ชื่อผู้ขาย
 • ที่อยู่
 • เลขที่เอกสาร
 • รายการ ลยละเอียดสินค้าที่ต้องการทั้งหมด
 • ราคารวมทั้งหมด ที่ชัดเจน (รวม vat หรือ ไม่รวม vat)
เลขที่เอกสาร
 • รายการสิ้นค้าที่ต้องการ
 • ราคารวมทั้งหมด ที่ชัดเจน (รวม vat หรือ ไม่รวม vat)
 •  

  ประโยชน์ของใบสั่งซื้อ

  ประโยชน์ของการจัดทำใบสั่งซื้อ

  • ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
  • เปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัท
  • มีข้อมูลการซื้อกับผู้ขายรายใหญ่ที่มีของส่งแน่นนอน สามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  • ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อผิดสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีผลตามกฎหมาย
  • สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกาบันทึกบัญชี

  เอกสารประกอบใบสั่งซื้อ

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อ “ใบขอซื้อ” (Purchase requisition)

  เป็นเอกสารที่ บอกถึงความต้องการในการจัดซื้อ ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อ ไปจัดหาร วัตุดิบ สินค้า หรือ สิ่งของที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบราคา หรือ ความเร็วในการจัดส่งสินค้า ของแต่ละเจ้า เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อ “ใบขอซื้อ” เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วต่อมาก็จะเป็นการออกเอกสารใบสั่งซื้อ และถูกส่งให้ผู้ขายต่อไป

  ใบขอซื้อ

  สรุปสั้นๆ ได้ว่า

  ดาวโหลดแบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ

  อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2020 โดย Administrator

  (Visited 1,726 times, 30 visits today)
   
  ลิ้งค์บทความนี้ : https://www.pangpond.com/?p=149115

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *