ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แบบฟอร์ม 11 ข้อ ใบ PO EXCEL ดาวน์โหลด ฟรี ตัวอย่าง

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
Click to rate this post!
[Total: 9778 Average: 5]

ใบสั่งซื้อ คือ

ใบสั่งซื้อ ( Purchase Order ) หมายถึง ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ ใบ po แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จำนวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย

ตัวอย่างใบ po ตัวอย่างใบสั่งซื้อ ใบ po excel ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อ ฟรี

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ excel โปรแกรมใบสั่งซื้อ excel ใบสั่งซื้อ excel

ใบ PO

purchase order คือ 1สินค้า หรือ วัตถุดิบ อาจไม่เพียงพอ ในการผลิต หรือให้บริการ แก่ลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ตรวจนับสินค้า หรือ วัตถุดิบภายในบริษัท จึงต้องรวบรวมสิ่งที่ต้องการแล้วทำ “ใบขอซื้อ” (เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นภายในองค์กร) เพื่อเสนอให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อจึงทำการจัดหาสินค้าจากบุคคลภายนอก (ผู้ขาย) เมื่อผู้ขาย ออกใบเสนอราคามา ฝ่ายจัดซื้อจึงมีหน้าที่จัดทำ “ใบสั่งซื้อ” เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก (ผู้ขาย)

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อpdfcall to 1 1ฟอร์มใบสั่งงาน

รายละเอียดในใบสั่งซื้อ

ส่วนประกอบสำคัญใน “ ใบสั่งซื้อ ”

ตัวอย่างใบสั่งซื้อ
ตัวอย่างใบสั่งซื้อ
 • ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • เลขที่ วันที่ ครบกำหนด
 • ถึง ( บริษัทที่เราต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ )
 • กำนหดวันส่งสินค้า
 • เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชื่อ/รายละเอียดสินค้า
 • จำนวนสินค้า ราคาต่อหน่วย
 • จำนวนเงิน
 • หมายเหตุ
 • ราคารวม
 • ลายเซ็นผู้สั่งและผู้อนุมัติ
ใบ-po-excel
ใบ-po-excel
purchase-order-คือ
purchase-order-คือ
ใบสั่ง-ซื้อ-ภาษา-อังกฤษ
ใบสั่ง-ซื้อ-ภาษา-อังกฤษ
วิธีทำใบสั่งซื้อ-excel
วิธีทำใบสั่งซื้อ-excel

ประโยชน์ของใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ ภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ของการจัดทำใบสั่งซื้อ

 • ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
 • เปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัท
 • มีข้อมูลการซื้อกับผู้ขายรายใหญ่ที่มีของส่งแน่นนอน สามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อผิดสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีผลตามกฎหมาย
 • สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกาบันทึกบัญชี

ใบ PR

ใบ-pr
ใบ pr ย่อมาจาก Purchase requisition

ใบขอซื้อ  ( Purchase requisition ) หมายถึง เป็นเอกสารที่ บอกถึงความต้องการในการจัดซื้อ ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อ ไปจัดหาร วัตุดิบ สินค้า หรือ สิ่งของที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบราคา หรือ ความเร็วในการจัดส่งสินค้า ของแต่ละเจ้า เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อ “ใบขอซื้อ” เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วต่อมาก็จะเป็นการออกเอกสารใบสั่งซื้อ และถูกส่งให้ผู้ขายต่อไป

ใบสั่งซื้อ หรือ ใบ po ในปัจจุบันมีโปรแกรมใบสั่งซื้อ วิธีทำใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ หรือแบบฟอร์ม po ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบใบสั่งซื้อแบบ excel pdf หรือ word ก็มีหมดทุกรูปในท้องตลาด ทำให้แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าหาได้ง่ายและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า (purchase order) แบบฟอร์มใบสั่งซื้อบริษัท มักถูกใช้ในกิจการซื้อมาขายไป เป็นส่วนใหญ่ เพราะ ใบสั่ง ซื้อ po นั้นจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ใบ PO ไม่ใช้ใบ ใบ เสนอ ซื้อ

ใบ PO ต่างกับ ใบ PR

ใบ-po
ใบ-po
ใบ-pr
ใบ-pr
 • ใบขอซื้อ เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ
 • ใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย

ความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัด คือเป็นเอกสารที่ใช้ภายในกิจการ หรือ ภายนอกกิจการ ส่วนรายละเอียดในแต่ละใบ 

ใบขอซื้อ จะเป็นความต้องการที่เกิดจากการดำเนินงานภายในกิจการ เมื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ สินค้า เมื่อใกล้หมดหรือ ดูแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการขอลูกค้า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะจัดทำ ใบขอซื้อ เผื่อ ขออนุมัติการสั่งซื้อมาใช้ในการดำเนินกิจการต่อไป

ส่วนใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารที่ เป็นความต้องการจากลูกค้าที่ต้องการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่เรามีอยู่ เมื่อกิจการจัดทำ ใบเสนอราคา แล้วผู้ซื้อมีความต้องการ กิจการอาจทำ ใบสั่งซื้อแล้วอ้างอิง เลขที่ ใบเสนอราคา เพื่อทำการตกลงซื้อขายกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าระบบการค้าของกิจการท่านมีขนาดไหน หากเป็นกิจการที่มีระบบ การจัดซื้อ ที่ต้องใช้เอกสารพวกนี้ ก็จำเป็นต้องจัดทำ ใบขอซื้อ และ ใบสั่งซื้อ นั้นเอง

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อ ฟรี

ดาวน์โหลด-ใบสั่งซื้อ-ฟรี
ดาวน์โหลด-ใบสั่งซื้อ-ฟรี

เรารวบรวม ตัวอย่างใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ วิธีทำใบสั่งซื้อ excel การทำใบสั่งซื้อ ตัวอย่างใบ po แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบสั่งของ ใบขอซื้อ สามารถนำไปปรับใช้ในกิจการได้ เราจัดทำ แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ excel ในโปรแกรม excel

ตัวอย่างใบสั่งจ้าง download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ-excel
ใบสั่งซื้อ แบบที่ 1
ตัวอย่างใบ-po
ใบสั่งซื้อ แบบที่ 2

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 26 มกราคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top