ใบสั่งขาย EXCEL 5 ประโยชน์ SO สั่งซื้อ สั่งผลิต

ใบสั่งขาย
Click to rate this post!
[Total: 5246 Average: 5]

ใบสั่งขาย

ใบสั่งขาย

ใบso

ใบ สั่งขาย หรือ ใบ SO (Sale Prder) เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเมื่อบริษัทได้รับ ใบเสนอราคาจากลูกค้าที่ได้สั่งซื้อสินค้า หากบริษัทไหนมีระบบ หรือนโยบายที่ต้องใช้ ใบ สั่งขาย ก็จะทำการส่งใบ สั่งขาย (ใบso) ไปให้ลุกค้าเพื่อเป็นการยืนยัน หรือ เช็คให้เกิดความถูกต้องว่า สินค้าที่ลูกค้าสั่งมา มีรายละเอียดและจำนวน ถูกต้องตามตามที่บริษัทเรามีหลังจากลูกค้ายินยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วบริษัทก็จะจัดทำ Invoice ขึ้น และส่งเอกสารใบกำกับภาษีนี้ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่ามีจำนวนสินค้าและยอดที่ต้องชำระจำนวนตามที่ลูกค้าสั่ง

ใบ-SO

ใบ SO หรือใบ สั่งขาย บางครั้งยังใช้เป็นการทบทวนสินค้าที่ทางบริษัทมีอยู่ในสต็อก หรือถูกนำมาใช้แทนใบสั่งผลิต เพื่อสั่งงานในองค์กร และยังใช้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชีได้อีก เช่น หากสินค้ามีไม่ครบตามจำนวน ใบเสนอราคา (ใบ po) อาจทำการสังขาย สินค้าไปบางส่วนก่อน และตั้งบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ใบ สั่งขาย (ใบ SO)  ค้างไว้ก่อนปิดจ็อบ กระบวนการพวกนี้เป็นสัญญาณให้แต่ละแผนก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสินค้าและข้อมูลต่าง ๆเช่นการจัดซื้อวัตถุดิบ การส่งสินคึ้า หรือเตรียมสถานที่จัดส่ง สถานที่พักสินค้า เป็นต้น ดังนั้น ใบ สั่งขาย จึงมีความสำคัญกับหน่วยงานหรือทุกองค์กร ที่มีขนาดกลาง ไปจนถึงขนาใหญ่

ใบ สั่งขาย จัดทําขึ้นเพื่ออะไร

การจัดทำใบสั่ง ขายเกิดขึ้นเมื่อ ทางบริษัทผู้ขายได้ทำเสนอราคาไปให้ลูกค้าโดยการ เปิดใบเสนอราคา ( ใบ QO) เมื่อลูกค้าสนใจในสินค้า จึงได้ได้จัดทำใบสั่งซื้อ (ใบ PO) ให้กับทางบริษัท อาจมีการลงลายเซ็นเพื่อความแน่นอน

บริษัทที่ขายสินค้าอาจต้องการความแน่นอน จะได้ทำการ เปิดใบสั่ง ขาย (ใบ SO) ที่จัดทำโดย บริษัทของตัวเอง เพื่อส่งให้ลูกค้ายืนยัน และเมื่อลูกค้าได้รับ ใบสั่ง ขาย ได้ทำการลงลายเซ็นแล้วส่งกลับมายังบริษัทผู้ขาย ฝ่ายประสานงานขายก็จะนำเอกสารใบสั่ง ขายไปเปิดเป็นใบ กำกับภาษี(Invoice) ซึ่งสามารถนำไปเปิด ได้ 2 รูปแบบ คือ 1.จ่ายชำระบางส่วน 2.จ่ายชำระแบบเต็มจำนวน เป็นต้น

ประโยชน์ของใบ สั่งขาย

  • 1เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการสัังซื้อสินคาที่แน่นนอน
  • 2เพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า
  • 3ทบทวนรายละเอียดของสินค้าที่ไ้ดสั่งซื้อในใบเสนอราคา (ใบ po)
  • 4บ่งบอกถึงความต้องการในสินค้าที่บริษัทเรามี
  • 5ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเอกสารกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายได้เช่น ใบสั่งซื้อ (ใบ PO) ใบกับกับภาษี (Invoice) เป็นต้น

ใบสั่งขายคือ

ดาวโหลดใบ สั่งขาย

ใบ สั่งขาย doc

ใบสั่งขาย Excel

การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี

Leave a Comment

Scroll to Top