ใครบ้างที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชี?

[Total: 0    Average: 0/5]

ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี มีดังนี้

shutterstock_278081333

1. เจ้าของกิจการ ต้องการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายของกิจการ เช่น ขยายกิจการ หรือเลิกกิจการ การตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ จะต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อดูว่าที่ผ่านมากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และปัจจุบันกิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร เป็นต้น

2. ผู้บริหาร จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของเจ้าของกิจการ

3. เจ้าหนี้หรือแหล่งเงินกู้ต่างๆ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะให้เครดิตกับกิจการ โดยจะดูจากฐานะทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยของกิจการ เป็นต้น

4. นักลงทุน จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในกิจการ โดยผู้ลงทุนจะดูจาก ผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ เป็นต้น

5. ลูกค้าและซัพพลายเออร์ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะค้าขายกับกิจการ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องของกิจการ เป็นต้น

6. พนักงานหรือลูกจ้าง จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานกับกิจการ โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงคือฐานะทางการเงินของกิจการ ผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน และโอกาสในการจ้างงาน

7. คู่แข่ง จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานของคู่แข่ง เพื่อจะให้สามารถแข่งขันกับกิจการได้

8. รัฐบาลและหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางการบัญชีของกิจการไปใช้ในการคำนวณการจัดเก็บภาษี หรือนำไปเป็นฐานในการคำนวณรายได้ประชาชาติ หรือจัดทำสถิติต่างๆ เป็นต้น

9. บุคคลทั่วไป จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน หรือสื่อมวลชนต้องการนำไปเสนอข่าว เป็นต้น

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts:

ประกันชีวิตนั้นจะสามารถทำให้คุณเองมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้
วัยรุ่นออมเงินได้ง่ายถ้ารู้จักออมเงิน
เลือกวิธี ที่เหมาะกับตัวเอง การออม
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีซื้อต้องห้าม คือ
เผยเคล็ด(ไม่)ลับทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
วิธีการลบไฟล์ cache บน HTC One (M7)
Express Recipes: How to make Creamy Papaya Raita
How To Use Basic Design Principles To Decorate Your Home
วิธีกำจัดเสมหะอย่างปลอดภัยและได้ผล (ตอนที่2)
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล
มาเริ่มต้นทำบัญชีกระแสเงินสดด้วยเทคนิคง่ายๆกันดีกว่า
การจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงาน
เรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีบริษัท จะทำเองหรือจ้างพนักงานบัญชีดีนะ ?

ใส่ความเห็น