โปรแกรมบัญชี กรมสรรพากร

[Total: 0    Average: 0/5]

          กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี

12249726_1171343379561141_512009000287081796_n

 

ที่มา rd.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

ทำอย่างไรให้ Shortcuts แอพพิเคชั่นที่ Install จาก Play Store ไม่แสดงบน Home Screen
ข้อดีของการจ้างพนักงานบัญชี...ช่วยจัดการเรื่องการเงินแทนเจ้าของกิจการ
การออกใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินได้อย่างแน่นอน
สิ่งที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยในสายงานบัญชี
เคล็ดลับการควบคุมบัญชีสินค้าคงเหลือ เพื่อป้องกันการทุจริต
Mathematica 10 released on Raspberry Pi
What happens when your carryon is over the limit
กำหนดข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี 2 ข้อด้วยกัน
ทำอย่างไรที่จะลบข้อมูลอย่าง Data/Cache ใน Google Play Services
เงินได้ที่ต้องเสียภาษี
พื้นที่ภายในบ้านนั้นค่อนข้างมีจำกัด
การออมเงินเริ่มแรกของเงินเดือน
ผู้ที่มีสิทธิ์การรับรองบัญชีและตรวจสอบตามมาตรา 3 สัตต
StreetScore scores a street view based on how safe it looks to a human

ใส่ความเห็น