โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ข้อดีเสีย โปรแกรมบัญชี 8 สำเร็จรูป อะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

หากพูดถึงการทำบัญชีหรืออาชีพนักบัญชี หลายท่านคงนึกถึงภาพพนักงานนั่งทำเอกสารกองใหญ่มากมาย วุ่นวายอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคิดเลขในมือ แต่ในยุคปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้โดยง่าย ทำให้เทคโนโลยีของการทำบัญชีเปลี่ยนแปลงไป ด้วยตัวช่วยดี ๆ อย่าง “โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป” ซึ่งจุดเด่นสำคัญของเครื่องมือตัวนี้คือการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ไม่ว่าจะเป็น Word , Excel , PDF  ฯลฯ ทำให้ง่ายต่อการเก็บเอกสาร โดยการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สามารถเก็บได้ทั้งในตัวความจำของคอมพิวเตอร์ , Server ของบริษัท หรือ “คลาวน์”

คลาวด์ (Cloud)

คลาวด์ (Cloud) หมายถึง การที่เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของเราจากที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต เหมือนข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นกลุ่มพื้นที่ส่วนกลางของผู้ให้บริการ
ซึ่งเราสามารถทำบัญชี ออกใบกำกับภาษี ทำรายงานทางบัญชี หรือเรียกดูงบกำไรขาดทุน หรือเอกสารต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานทุกครั้ง

pangpond 2

 

ข้อดีของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป มีดังนี้

1.ลดต้นทุน

เช่น ต้นทุนในการวางระบบเครือข่าย ต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้นทุนในการวางระบบบัญชีและเอกสารทางธุรกิจ เป็นต้น

2.ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบ

เนื่องจากผู้ให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีจะเป็นผู้ดูแลระบบให้ หากใช้งานติดขัดหรือเกิดปัญหาสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบได้โดยตรง

3.สามารถเลือกจ่ายค่าเช่าบริการตามความต้องการของเราได้

หากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นก็สามารถขยายขอบเขตของการรับบริการได้ โดยไม่ต้องเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอร์ หรือไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้สิ้นเปลือง เช่น ระบบบัญชีออนไลน์ที่มีบริการแพ็คเกจเริ่มต้นราคาถูก เฉลี่ยหลักร้อยต่อเดือน คุ้มค่า คุ้มราคา ต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

4.สามารถบริหารข้อมูล และทำงานร่วมกันได้

แม้อยู่คนละที่หรือใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องกัน

5.ไม่เชี่ยวชาญด้านบัญชีก็สามารถบันทึกบัญชีได้

เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคลาวด์เหล่านี้มีผู้พัฒนาระบบวางรูปแบบการลงบัญชีไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเพียงจัดทำเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ระบบก็จะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

6.สามารถดูงบการเงินเบื้องต้นได้ทุกเวลาที่ต้องการ

เนื่องจากระบบถูกพัฒนาให้สามารถเรียกดูงบการเงินเหล่านี้ได้เบื้องต้นแม้ยังไม่ได้ทำการปิดงบตามหลักการบัญชี

7.ไม่ต้องบริหารสต๊อกแยกจากการเปิดเอกสารทางธุรกิจ

เนื่องจากผู้พัฒนาระบบพัฒนาให้โปรแกรมสำเร็จทางบัญชีบนคลาวน์สามารถเพิ่มหรือลดสินค้าในสต๊อกได้เพียงแค่เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

8.ลดขั้นตอนการทำงานให้สำนักงานบัญชีได้

เนื่องจากการมีการบันทึกบัญชีอัตโนมัติจากการเปิดเอกสาร นักบัญชีไม่ต้องกลับมีคีย์ข้อมูลซ้ำเพียงแค่ตรวจสอบและทำรายการปรับปรุงเพิ่มเติมเท่านั้น

สรุป ข้อดีของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

  1. ลดต้นทุน
  2. ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบ
  3. สามารถเลือกจ่ายค่าเช่าบริการตามความต้องการของเราได้
  4. สามารถบริหารข้อมูล และทำงานร่วมกันได้
  5. ไม่เชี่ยวชาญด้านบัญชีก็สามารถบันทึกบัญชีได้
  6. สามารถดูงบการเงินเบื้องต้นได้ทุกเวลาที่ต้องการ
  7. ไม่ต้องบริหารสต๊อกแยกจากการเปิดเอกสารทางธุรกิจ
  8. ลดขั้นตอนการทำงานให้สำนักงานบัญชีได้

เพราะบัญชีสำคัญ และต้องใช้ความละเอียดจึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป เป็นเครื่องมือสำคัญที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจ เนื่องจากรายละเอียดในทุก ๆ ส่วนจะได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงามครบถ้วน เข้าใจง่าย สามารถจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย
อีกทั้งการทำงานของโปรแกรม ได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามลำดับการทำงานในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกใบเสนอราคา ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล รับจ่ายเช็ค/เงินสด/บัตรเครดิต ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สต็อคสินค้า ไปจนถึงการออกงบการเงินทุกชนิด อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต (สำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม)
โปรแกรมทำงานแบบ Real Time หลังจากบันทึกรายการเสร็จ สามารถที่จะพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องประมวลผลใด ๆ ทั้งสิ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน หรือ แก้ไขฟอร์มใบกำกับตามที่กิจการต้องการได้ การรายงานแบบตาราง (Grid Report) ที่จะช่วยให้การจัดเรียงลำดับข้อมูล กำหนดกลุ่ม คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ยังนำข้อมูลออกได้หลายรูปแบบ อาทิ TEXT, Excel , HTML เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมยังแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่าย  ที่อธิบายการทำงานทุกขั้นตอน  ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใด ๆ ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปยังมีข้อจำกัดในการทำงานหลายอย่าง โดยที่เห็นชัดเจนที่สุดคือการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งหากไม่มีอินเตอร์เน็ตบางครั้งก็ไม่ทำงานหรือเรียกดูข้อมูลได้ นอกจากนี้หากซื้อไม่ได้ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปแบบออฟไลน์ แต่พ่วงการใช้บริการเก็บข้อมูลใน Cloud โปรแกรมจะมีลักษณะไม่ได้ขายขาด ทำให้ต้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเช่าพื้นที่บริการ อีกทั้งแม้จะใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในการทำงานแต่นักบัญชียังต้องคีย์ข้อมูลเอง เพราะงานบัญชีคือการบริหารข้อมูลซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะของนักบัญชี ที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทดแทนได้ 100% ดังนั้นการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจึงเป็นเพียงตัวช่วยดี ๆ ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี

ฝันว่าเก็บผ้าใส่กระเป๋าเดินทาง 7 เลขเด็ด ไปเที่ยว

ฝันว่า เก็บ กระเป๋าเดินทาง เลขเด็ด ฝันว่าเก็บเสื้อผ้า เลขเด็ด ฝันว่าเก็บเสื้อผ้าจะไปเที่ยว ฝันว่าเก็บ กระเป๋า ไปต่างประเทศ ฝันว่ากระเป๋า ใส่ เสื้อผ้าหาย ฝันเห็นกระเป๋าเสื้อผ้า ฝันว่าจัดกระเป๋าเดินทาง ฝันว่า เก็บเสื้อผ้าใส่ถุง
ปก ฝันว่าเกือบโดนถอนฟัน

ฝันว่าเกือบโดนถอนฟัน 7 กราม ฟันผุ เลขเด็ด จากปาก

ฝันว่าจะถอนฟัน แต่ไม่ได้ถอน ฝันว่าโดนถอนฟันกราม ฝันว่าถอนฟันผุตัวเอง ฝันว่าถอนฟันล่าง เลขเด็ด ฝันว่าดึงฟันออกจากปากตัวเอง ฝันว่าหมอถอนฟันล่าง ฝันว่าถอนฟันกราม เลขเด็ด ฝันว่าถอนฟันให้คนอื่น

ละคร การ์ตูน ที่มีความเป็นมา และ ฮิต

10 อันดับ การ์ตูน ฮิต ที่สุดในโลก การ์ตูนญี่ปุ่นเก่าๆ การ์ตูนญี่ปุ่นดังๆ การ์ตูนยุค 90 ทั้งหมด การ์ตูนยุค 80-90 การ์ตูนญี่ปุ่น ยุค 90 การ์ตูนยุค 90 ช่อง 7 อนิเมะญี่ปุ่นน่ารักๆ ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน และ การสร้างคอนเทนต์ ออนไลน์

วิธี ทํา คอน เท น ต์ YouTube รูปแบบคอนเทนต์ คอน เท น ต์ โปรโมท สินค้า คอนเทนต์ มีกี่ประเภท การ ทํา คอน เท น. ต์ Facebook คอน เท น ต์ ต่างประเทศ การเขียน ส ค ริ ป คอน เท น ต์ คอนเทนต์เรียกลูกค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน สำหรับเด็ก และ การแนะนำให้ดู

การ์ตูนเสริมพัฒนาการภาษาไทย การ์ตูนเสริมพัฒนาการพูด การ์ตูน 7 ขวบ การ์ตูนเสริมพัฒนาการ 1 ขวบ การ์ตูนเสริมพัฒนาการภาษาอังกฤษ การ์ตูนเสริมพัฒนาการสมอง การ์ตูน เสริมพัฒนาการ 7 ขวบ การ์ตูน ยอดนิยม สำหรับเด็ก ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน และ การเรียนรู้ เรื่องจริยธรรม

การ์ตูน พ่อ เพียง การ์ตูน อ นิ เม ชั่ น เศรษฐกิจ พ่อ เพียง สามัคคี การ์ตูน การ์ตูน เต็มเรื่อง การ์ตูน ข้าวของ แผ่นดิน การ์ตูน ลูกหมูสามตัว การ์ตูน ชาวนา การ์ตูน พ่อ หลวง ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน และ การสร้างตัวละคร และ จักรวาล

พฤติกรรม ในโรงหนัง ข้อดี ของโรงภาพยนตร์ จิตวิทยา กับการดูหนัง ปัญหา ในโรงหนัง ข้อห้าม เข้าโรงหนัง เข้าโรงหนัง ก่อนเวลา ได้ไหม ดูภาพยนตร์ คุณค่า ทางการ ศึกษา ของภาพยนตร์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top