แสงเกิดจากอะไร สมบัติของแสง รังสีของแสง

ตัวกลางชนิดใดแสงไม่สามารถผ่านได้ กฎการสะท้อนของแสง คลื่นแสงที่ตามองเห็น ประโยชน์ แสงเกิดจากอะไร สรุปเรื่องแสง แสงและการมองเห็น ม.3 สรุป สมบัติของแสง รังสีของแสงคือ ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

แสงเกิดจากอะไร

แสงเกิดจากกระบวนการของแม่เหล็กที่ตั้งอยู่ในอะตอม ที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนไหวอย่างเร่งด่วน ซึ่งทำให้อิเล็กตรอน (electron) ภายนอกอะตอมหรือโมเลกุลเคลื่อนที่ แม้ว่ากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในระดับไมโครสกอปสุดเล็ก แต่การกระจัดการของอิเล็กตรอนมีผลที่สำคัญต่อสิ่งที่เรามองเห็นและรับรู้เป็นแสง.

เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากสถานะพื้นฐานที่ต่ำกว่าไปสู่สถานะพิสัยที่สูงขึ้น พลังงานที่ถูกส่งออกมาจะเป็นรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กและคลื่นอิเล็กตรอน คลื่นเหล่านี้เป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามสามารถมองเห็นได้ และถูกเรียกว่า “คลื่นแสงที่มองเห็น” หรือ “คลื่นแสงที่ระหว่าง 380 ถึง 750 นาโนเมตร.”

เมื่อคลื่นแสงที่มองเห็นกระทบกับสายตาของเรา มันสามารถกระจาย สะท้อน หรือถูกดูดซึมโดยวัตถุต่าง ๆ ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุรอบตัวเราได้. กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไมโครวินาทีเดียว และเกิดซ้ำๆ กันเพื่อสร้างรูปภาพและความรู้สึกที่เรามักพบในการมองเห็น.

สมบัติของแสง

แสงเป็นรูปแบบของพลังงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้เราสามารถรับรู้และมองเห็นโลกรอบตัวเราได้ นี่คือสมบัติสำคัญของแสง

 1. เป็นคลื่นและอนุภาค แสงมีลักษณะคลื่นและอนุภาคพร้อมกัน ทฤษฎีควอนตัมได้ช่วยในการอธิบายพฤติกรรมของแสงเป็นอนุภาคเล็กๆ ที่เรียกว่า “ฟอตอน” (photon) แต่ในสถานการณ์หลาย ๆ กรณี เรายังใช้คลื่นแสงในการอธิบายฟีนอเมนอันตรายของแสง.

 2. การสะท้อน แสงสามารถสะท้อนกลับมาหลังกระทบกับพื้นผิว การสะท้อนของแสงเป็นสามารถเห็นได้เป็นระยะทางเมื่อแสงสะท้อนกลับมาเป็นสิ่งที่สะท้อนหรือกระทบอยู่บนพื้นผิว ตัวอย่างเช่นกระจกและกระจกเงา.

 3. การผ่าน แสงสามารถผ่านวัตถุบางชนิดได้ การผ่านขึ้นอยู่กับความหนาของวัตถุและความต่างระหว่างดีและสามารถเต็มที่ของวัตถุ.

 4. การสะท้อนทางเรียน แสงมีการสะท้อนทางเรียนเมื่อกระทบกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ การสะท้อนทางเรียนเป็นที่เกิดขึ้นเมื่อแสงตกมาอยู่ในมุมที่มากกว่ามุมสะท้อนทางเส้นตรง.

 5. การทำให้เกิดเงา แสงสร้างเงาเมื่อเข้าสัมผัสกับวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่าน โดยการป้องกันแสงจากการกระจายที่พื้นผิว.

 6. การส่งทอดอากาศ แสงสามารถส่งทอดอากาศเช่นเสียงพูดผ่านการแพร่กระจายของสารตัวทำละลายในอากาศ.

 7. การทำให้สี แสงที่ผ่านผลกระจายของสารเคมีหรือการกระจายของตะกั่ว สามารถทำให้สัมผัสกับสีต่าง ๆ.

 8. การยับยั้งเอฟเฟกต์ แสงสามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่ทำให้วัตถุดูเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การลามสีแสงเมื่อผ่านเรศวรส์.

 9. การปรับสมดุลเข้ารับกับร่างกาย แสงสามารถส่งสัญญาณให้กับระบบสายตาและสมดุลเข้ารับกับร่างกายของเรา เช่น การเพิ่มหรือลดความสว่างของแสงเมื่อเราอยู่ในสภาวะแสงสว่างหรือแสงมืด.

 10. การผลิตพลังงาน แสงอาทิตย์ (แสงแดด) เป็นแหล่งที่มาของพลังงานทางไฟฟ้าผ่านการใช้เซลล์แสงอาทิตย์.

 11. การเผาไหม้ แสงที่มีความพลังพอสำหรับกระตุ้นสารเคมีในวัตถุสามารถทำให้วัตถุเกิดการเผาไหม้ได้.

สมบัติเหล่านี้ทำให้แสงเป็นปัจจัยสำคัญในการรับรู้และเข้าใจโลกรอบตัวเรา และมีบทบาทมากในหลายด้านของชีวิตประจำวันและสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

รังสีของแสง คือ

รังสีของแสงเป็นการกระจายและแผ่รังสีออกจากแหล่งแสงหรือส่วนของสารเรียกว่า “รังสีเครือข่าย” (emission spectrum) โดยมีลักษณะเป็นแบบช่วงความยาวคลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านวัตถุและถูกกระจายและแผ่รังสีออกมา

ตัวอย่างที่น่าจับตามองคือรังสีเครือข่ายที่เกิดขึ้นเมื่อแสงส่วนมาจากดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มของแอตอมในชั้นอกเสีย ขณะที่กำลังเคลื่อนที่จากชั้นในสู่ชั้นนอก (การกระทบรังสีของเข็มที่กำลังเคลื่อนที่ไปยังชั้นนอก) นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้รังสีเครือข่ายนี้เพื่อศึกษาสมบัติและส่วนประกอบของสารในดวงอาทิตย์ได้

นอกจากนี้ รังสีเครือข่ายยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาระบบต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์เช่น ฟิสิกส์ คีมีสตรี และอื่น ๆ รังสีเครือข่ายช่วยให้เราเข้าใจการกระจายและแผ่รังสีของพลังงานที่แตกต่างกันตามความยาวคลื่นและลักษณะของสาร นำมาใช้ในการวิเคราะห์และการวิจัยต่าง ๆ อย่างเช่นการวิเคราะห์สมบัติของวัตถุ การระบุสารต่าง ๆ และการศึกษากระบวนการทางกายภาพของสารต่าง ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี

ในฟุตซอล, ทีมที่เป็นแบบออฟฟีนซีฟ (offensive) มีบทบาทหลักอย่างไร?

การฟาล์ว ฟุตซอล มีอะไรบ้าง กติกาฟุตซอล กติกาฟุตซอล 18 ข้อ โทษโดยอ้อม ฟุตซอล การเตะโทษฟุตซอลมีกี่ประเภท สนามฟุตซอล ข้อใดคือขนาดของประตูฟุตซอล กติกาฟุตซอลมีทั้งหมดกี่ข้อ ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน และ ข้อคิด เรื่องสังคม และ วัฒนธรรม

นิทานอีสปพร้อมข้อคิด นิทานเรื่องสั้น100เรื่องพร้อมข้อคิด นิทานสั้นๆพร้อมข้อคิด เรื่องสั้น-พร้อม-ข้อคิด ผู้-แต่ง นิทานพร้อมข้อคิด นิทานสั้น 5 บรรทัด พร้อม ข้อคิด นิทานสั้น 3 บรรทัด พร้อม ข้อคิด นิทานสั้น 2 บรรทัด พร้อม ข้อคิด ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูนและความสัมพันธ์กับภาพยนตร์อื่น ๆ

การ์ตูนเรื่องแรกของโลก อาจารย์โอดะ อายุปัจจุบัน การ์ตูนเรื่องแรกของดิสนีย์ การ์ตูนเรื่องแรกของไทย อาจารย์โอดะ ลูกสาว อาจารย์โอดะ ปัจจุบัน อนิเมชั่นเรื่องแรกของโลก อาจารย์โอดะ เขียนเรื่องอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

การคำนวณเลขประจำวันเริ่มต้นจากวันที่เกิดหรือเวลาที่เกิดด้วย?

สูตร excel นับวัน จนถึง ปัจจุบัน สูตรคํานวณวันที่ ครบกําหนด excel สูตร excel นับจำนวนวัน คํานวณระยะเวลา excel สูตรคำนวณวัน คงเหลือ สูตร excel : นับ วัน เดือน ปี สูตร excel วันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ฟังก์ชันวันที่และเวลา excel ใกล้ฉัน ออนไลน์
ใบเสนอราคา1

ใบเสนอราคา 7 ตัวอย่าง QUOTATION ทำ อังกฤษ

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
ฝันว่าเขียนหนังสือ 01

ฝันว่าเขียนหนังสือ 7 จับปากกา ไม่เสร็จ ใส่กระดาษ

ฝันว่าจับปากกาเขียนหนังสือ ฝันว่าเขียนหนังสือ เลขเด็ด ฝันว่าเขียนหนังสือไม่เสร็จ ฝันว่านั่งเขียนหนังสือ ฝันว่าเขียนหนังสือ flash mini ฝันว่าเขียนกระดาษ ฝันว่าเขียนเลขใส่กระดาษ ฝัน เรียนหนังสือ

Leave a Comment

Scroll to Top