แมทส์ ในหมากรุกคืออะไร

“แมทส์” ในหมากรุกคืออะไร?

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

“แมทส์” ในหมากรุกคืออะไร?

คำว่า “แมทส์” (Mate) ในหมากรุกหมายถึงสถานการณ์ที่พระราชา (King) ของหนึ่งในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกขับไปยังตำแหน่งที่ถูกโจมตีและไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งนั้นได้อีกต่อไป นี่คือสถานการณ์ที่พระราชาอยู่ใน “การใช้งาน” (Check) และไม่มีท่าทางใดที่สามารถบังคับเคลื่อนที่พระราชาได้ในที่ถูกโจมตี สถานการณ์นี้เรียกว่า “แมท” (Checkmate) และถือว่าเป็นการชนะในเกมหมากรุก.

เมื่อเกิดแมท ผู้เล่นที่มีพระราชาถูกโจมตีจะต้องทำท่าทางใดท่าทางหนึ่งเพื่อป้องกันแมท รวมถึง

  1. ย้ายพระราชาไปยังช่องว่างที่ปลอดภัย (King move).
  2. ย้ายชิ้นตัวอื่นมาแบล็คการโจมตี (Block).
  3. โจมตีชิ้นตัวที่ทำให้แมทได้ (Capture the threatening piece).

ถ้าไม่มีท่าทางใดท่าทางหนึ่งที่สามารถป้องกันแมทได้ ก็จะถือว่าเกมจบและผู้เล่นที่ทำให้เกิดแมทจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆ ส่วนพระราชาที่ถูกแมทจะเรียกว่า “แมทต์” (Checkmated) หรือ “ม็อค” (Mated) ซึ่งแสดงว่าพระราชาไม่สามารถหนีจากการโจมตีและเกมจบลง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ปก suffix-noun

คำศัพท์ Suffix Noun แปลว่า ทั้งหมด

Noun suffix คือ Noun suffix คําศัพท์ Noun suffix examples ตัวอย่าง Adjective suffix Verb suffix Adverb suffix Noun suffix คําศัพท์ และวิธีการใช้ suffix ที่เป็น noun
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ

ถ้ารู้ความสูงและปริมาตรของทรงกระบอก สามารถคำนวณรัศมีได้อย่างไร?

สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก ลิตร สูตรปริมาตรทรงกระบอกกลวง สูตรหาปริมาตรทรงกระบอกแนวนอน คำนวณปริมาตร น้ำมัน ถัง กลม สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ โจทย์ปริมาตรทรงกระบอก ใกล้ฉัน ออนไลน์

การเศรษฐกิจ พื้นฐาน ปัญหาพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ 3 ระบบ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตัวอย่าง ระบบเศรษฐกิจ สรุป ปัญหาทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจหมายถึง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ม.3 เฉลย
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี

การปฏิบัติอริยสัจสามประการเป็นองค์ปฏิบัติอย่างไรในการพัฒนาจิตใจ?

อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน อริยสัจ 4 คือ การพัฒนาจิตใจ คือ อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างไร หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง ของศาสนาพุทธ อริยสัจ 4 มีความสําคัญอย่างไร การพัฒนากาย คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart

คุณสามารถแบ่งปันและแลกเปลี่ยนผักกับเพื่อนผู้เล่นคนอื่นในเกมได้หรือไม่?

แชร์เกม steam เล่นพร้อมกัน steam แชร์เกมให้เพื่อน Steam โอนเกม steam ให้เพื่อน ยืมเกม steam เพื่อน steam ยืมเกมไม่ได้ แชร์เกม steam ไม่ได้ steam family sharing เล่นพร้อมกัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top