ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มบัญชี 7 เอกสารบริษัท

ดาวโหลดเอกสารบัญชี
Click to rate this post!
[Total: 706 Average: 5]
แบบฟอร์มบัญชี

แบบฟอร์มบัญชี

แบบฟอร์มบัญชี เอกสารประกันสังคม


หนังสือสัญญา เอกสารยินยอม แบบฟอร์มบัญชี


เอกสารกรมสรรพากร

หมวด ชื่อเอกสาร ชื่อภาษาอังกฤษ  
ใบ AE จ่ายเงินมัดจำ Desposit Payment ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ AI รับเงินมัดจำ Deposit Receive ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BD ฝากเงินสดเข้าธนาคาร Cash Deposit ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BQ ใบนำฝากเช็ค Cheque Deposit ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BQ ใบขายลดเช็ค Discounting Cheque ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BR ใบรับวางบิล A/R Bill Collection List ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BS ใบวางบิล A/P Bill Collection List ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BT โอนเงินระหว่างธนาคาร Bank Transfer ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BU รับดอกเบี้ยธนาคาร Interest Income ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BV จ่ายค่าดอกเบี้ย Interest Expenses ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BV จ่ายค่าธรรมเนียม Bank Charges ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ BW ถอนเงินสดจากธนาคาร Cash Withdrawal ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ CA เพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้า Cost Adjustment ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ CA ปรับค่าขนส่งสินค้า Freight Adjustment ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ CA ปรับปรุงค่าประกันภัย Insurance Adjustment ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ CN ใบลดหนี้/รับคืน Sales Returns and Allowances ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ CP ใบเพิ่มหนี้(ของเจ้าหนี้) A/P Credit Note ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ DN ใบลดหนี้/ส่งคืน Purchase Returns and Allowances ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ DP จ่ายคชจ.จากเงินทดรองจ่ายย่อย Disbursement from Petty Cash ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ DR ใบเพิ่มหนี้(ลูกหนี้) A/R Debit Note ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ HP ซื้อเงินสด Cash Purchase ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ HS ขายเงินสด Cash Sales ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ IV ขายเชื่อ Credit Sales ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ JU ปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า Quantity Adjustment ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ JU รับ ส/ค สำเร็จรูปจากการผลิต Finished Goods from Process ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ JU ปรับปรุงจากการตรวจนับ Physical Count Adjustment ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ OE บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ Other Express ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ OI บันทึกรายได้อื่นๆ Other Income ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ OU จ่ายสินค้าใช้ภายใน Internal Issue ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ OU จ่ายวัตถุดิบเพิ่มการผลิต Material Issue for Processing ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ OU จ่ายสินค้าเป็นตัวอย่าง Issue for Sample ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ OU ตัดสินค้าชำรุดใบสั่งซื้อ Defect Stock ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ PO ใบสั่งซื้อ Purchase orders ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ PS จ่ายชำระหนี้ Payments ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ QP ถอนเงินสดด้วยเช็ค Cheque Withdrawal ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ QT ใบเสนอราคา Quote ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ RE รับชำระหนี้ Receipt ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ RL โอนย้ายระหว่างคลัง Relocate Stock ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ RR ซื้อเงินเชื่อ Credit Purchase ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ SO ใบสั่งขาย Sales Orders ดาวน์โหลดcash bill 1
ใบ VR เบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายย่อย Reimburse Petty Cash ดาวน์โหลดcash bill 1
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง

ทํานายความฝันเห็นงู 7 เลขเด็ด งูกัด เหลือมตัวใหญ่

ฝันเห็นงูเลขเด็ด ฝันเห็นงูใหญ่เลขเด็ด ฝันเห็นงูกัด ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงู1ตัว ฝันเห็นงูตัวใหญ่ 1 ตัว ฝันเห็นงูเลื้อยมาหา ฝันเห็นงูหลายตัว เลขเด็ด
ปก การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ปฏิบัติอย่างไร

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร วิธีการวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การบริหาร การเงิน ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ควร ปฏิบัติ อย่างไร วิธี เก็บเงิน ธุรกิจส่วนตัว แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม เงินสด ในทาง ธุรกิจ คือ การวางแผนทางการเงินหมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไรบ้าง
Scroll to Top