ขอจด VAT พร้อมกับจดทะเบียนนิติบุคคลได้ด้วย เอกสารชุดเดียว

Click to rate this post!
[Total: 1483 Average: 5]

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ปี 2020 ในวิกฤตโควิด-19 ภาครัฐอยากลดความวุ่นวาย ยุ่งยากในการขอใช้บริการจึงออกการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อความสะดวกขอผู้ประกอบรายใหม่ 

แต่ในการขอจด VAT หากยื่นเอกสารให้กับกรม จะเป็นการรับเรื่องเพื่อนำเอกสารที่ท่าน ขอจด VAT ไปยื่นให้สรรพากร อนุมัติ ให้เท่านั้น 

เอกสารชุดเดียว
เอกสารชุดเดียว

การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลพร้อมกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT)

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากร ได้ร่วมกันบูรณาการการให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด พร้อมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแนบ

“คำขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

คำขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คำขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
https://www.pangpond.com/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97
(Visited 557 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top