เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการริบหุ้น

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_318638066

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

ในการชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ นั้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้

  1. ในการเรียกเงินค่าหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้กรรมการส่งจดหมายเพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 21 วัน โดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
  2. หากผู้ถือหุ้นคนใดไม่ส่งใช้ตามกำหนดวันที่ได้บอกกล่าว ผู้นั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กำหนดให้ส่งใช้จนถึงวันที่ได้รับส่งเสร็จ จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่สำหรับดอกเบี้ยนั้น ตามกฎหมายไม่ได้บังคับตายตัวจะต้องเสียดอกเบี้ยเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาของกรรมการบริษัทด้วย
  3. กรรมการบริษัททวงเงินค่าหุ้นรวมทั้งดอกเบี้ย โดยส่งจดหมายลงทะเบียนไปอีกครั้ง และในจดหมายให้บอกด้วยว่าถ้ายังไม่ใช้ค่าหุ้นรวมทั้งดอกเบี้ยจะทำการริบหุ้น
  4. หากบริษัทจำกัดได้ทำตามขั้นตอนในตอนต้นแล้วยังไม่ได้รับเงินค่าหุ้นอีก สามารถให้กรรมการบริษัทบอกริบหุ้นทุนนั้นๆ ได้
  5. หุ้นทุนที่บริษัททำการริบไปแล้ว สามารถนำไปออกขายทอดตลาดได้ทันที ได้จำนวนเงินสดเท่าใดให้นำมาหักใช้ค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยค้างชำระ  ถ้ายังมีเงินเหลือเท่าใดจะต้องทำการส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น แต่ถ้าเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดมีไม่พอที่จะชำระเงินค่าหุ้นที่เรียกเก็บกับดอกเบี้ยค้างชำระ บริษัทจะต้องทำการเรียกร้องเพื่อเอาเงินจากผู้ถูกริบหุ้นได้หรือไม่นั้น บริษัทควรระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้ชัดเจน

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้น ที่กำหนดตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีอยู่ 4 วิธี ด้วยกัน คือ

  •  ริบหุ้นตามกฎหมายไทย
  •  คืนเงินให้หมด
  •  ริบเงินที่ชำระแล้วทั้งหมด
  •  ออกใบหุ้นตามส่วนที่ชำระมาครบตามมูลค่า

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 162 times, 5 visits today)

Related posts:

การทําบัญชี รายรับ รายจ่าย สิ่งที่ผู้ประกอบการควรเริ่มทำตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
อยากเป็นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ต้องทำอย่างไร
คุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน
ใครบ้างที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชี?
Force Touch ใน iPhone รุ่นใหม่ สามารถระบุขนาดพื้นที่นิ้วสัมผัสบนจอภาพได้
ถาม-ตอบ ปัญหาคาใจเรื่องบัญชี ที่หลายคนอาจยังไม่รู้
การออมเงินแบบแปลก ๆ ที่คุณเองไม่รู้จัก
บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามา แลกเงินเป็นเงิน เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ทำยังไงดี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
การออมเงินอย่างฉลาด เพื่อที่จะมีเงินในอนาคต
จริงหรือ? ที่บัญชีคือหัวใจของการทำธุรกิจ
ต้นทุนแปรสภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

ใส่ความเห็น