เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40 (ม.40) ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 40

Click to rate this post!
[Total: 287 Average: 5]

เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40

ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองเมื่อ

 • ทางเลือกที่1 จ่าย 70 บาท /เดือน
 • ทางเลือกที่2จ่าย 100 บาท /เดือน
 • ทางเลือกที่3จ่าย 300 บาท /เดือน
เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40
เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไปวันละ 300 บาทวันละ 300 บาทวันละ 300 บาท
ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไปวันละ 200 บาทวันละ 200 บาทวันละ 200 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน 30วัน/ปี ไม่เกิน 30วัน/ปี     ไม่เกิน 90วัน/ปี
ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 3วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง)วันละ 50 บาทวันละ 50 บาทไม่คุ้มครอง

 

2. กรณีทุพพลภาพ รับค่าทดแทนขาดรายได้

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ได้รับค่าทดแทนรายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน)500 – 1,000 บาท500 – 1,000 บาท500 – 1,000 บาท
ได้รับค่าทดแทนเป็นระยะเวลาเป็นเวลา 15 ปีเป็นเวลา 15 ปีตลอดชีวิต
เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ20,000 บาท 20,000 บาท40,000 บาท

 

3. กรณีเสียชีวิตได้เงินค่าทำศพ

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ20,000 บาท20,000 บาท40,000 บาท
-จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่มรับเพิ่ม 3,000 บาทรับเพิ่ม 3,000 บาทไม่คุ้มครอง

 

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
สะสมเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินออม) จากเงินสมทบ เดือนละ (ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน)ไม่คุ้มครอง50 บาท  150 บาท
จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนรับเงินเพิ่มไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองรับเพิ่ม 10,000 บาท
ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละไม่คุ้มครองออมเพิ่มได้ 1,000 บาทออมเพิ่มได้ 1,000 บาท

 

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินวงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ (จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองคนละ 200 บาท(คราวละไม่เกิน 2 คน)

สมัครมาตรา40ได้ที่

 1. สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ
 2. เซเว่น -อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 3. เว็บไซต์ sso.go.th
 4. ธนาคาร รกส. ทุกสาขา
 5. สายด่วนประกันสังคม 1506
 6. Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 7. เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 8. สำหรับผู้ประกันตนใช้สมัครด้วยตนเอง

ช่องทางการชำระเงินสมทบ หักบัญชีชินฟากธนาคาร+เคานี้เทอร์

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ธนาคารกรุงศรีอยธยา
 4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. ธนาคารกรงเทพ
 6. ธนาคารทหารไทย
 7. ธนาคารออมสิน
 8. ธนาคารธนชาต
 9. CenPay
 10. ธนาคาร ธกส.
 11. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 12. ห้างเทสโก้โลตัส
 13. ต้บุญเติม
 14. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
มาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.40
มาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.40

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 18 ตุลาคม 2021

 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top