เยียวยาผู้ประกันตน 40 ม จ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม

เยียวยาผู้ประกันตน40
Click to rate this post!
[Total: 2866 Average: 5]

เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40

ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองเมื่อ

 • ทางเลือกที่1 จ่าย 70 บาท /เดือน
 • ทางเลือกที่2จ่าย 100 บาท /เดือน
 • ทางเลือกที่3จ่าย 300 บาท /เดือน
เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40
เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40

วิธีสมัครประกันสังคมตามมาตรา 40 ผ่าน ว็บไซต์ sso.go.th

1.เข้าสู่เว็บไซร์sso.go.th  แล้วเลือกสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อน

สมัครประกันสังคม1

2.คลิกตกลงยอมรับเงื่อนไขการใหบริการ แล้วคลิก ​“ถัดไป”

สมัครประกันสังคม2

3.กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือส่วนตัว
 • กำหนดรหัสผ่านให้เรียบร้อย
 • ชื่อ นามสกุลจริง
 • วันเดือนปีเกิด
 • E-mail (ถ้ามี) เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก “ถัดไป”

สมัครประกันสังคม3

4.ขอรหัส OTP จากระบบ เมื่อได้ sms มาแล้วให้กรอกให้เรียบร้อยแล้วคลิก “ถัดไป”

สมัครประกันสังคม4

5.เมื่อกรอกรหัสเรียบร้อยให้คลิก”ยืนยัน” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

สมัครประกันสังคม5

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อย ท่านสามารถทำการสมัคร เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ผ่านเว็บ sso.go.th ได้เลย ดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซร์sso.go.th  แล้วเลือกสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนสมัครประกันสังคมมาตรา40 1

2.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประชาชน (ด้านหลัง)
 • กรอก คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล/วัน เดือน ปีเกิด
 • Email (ถ้ามี) เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก “ตรวจสอบ”

สมัครประกันสังคมมาตรา40

3.เลือกรูปแบบเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน มี 3 ทางเลือก สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแตกต่างกัน ซึ่งตั้งแต่เดือนส.ค.2564 – ม.ค.2565 ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมบทแค่ 60%จากยอดปกติ

4เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่

5.รอ SMS ยืนยันการสมัคร

6.เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น) โลตัส บิ๊กซี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธ.ก.ส. ตู้บุญเติม CanPay Shopee Pay หรือจุดบริการที่สัญลักษณ์

7.เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นผู้ประกันตน มาตรา40 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไป

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไปวันละ 300 บาทวันละ 300 บาทวันละ 300 บาท
ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไปวันละ 200 บาทวันละ 200 บาทวันละ 200 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน 30วัน/ปี ไม่เกิน 30วัน/ปี     ไม่เกิน 90วัน/ปี
ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 3วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง)วันละ 50 บาทวันละ 50 บาทไม่คุ้มครอง

2. กรณีทุพพลภาพ รับค่าทดแทนขาดรายได้

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ได้รับค่าทดแทนรายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน)500 – 1,000 บาท500 – 1,000 บาท500 – 1,000 บาท
ได้รับค่าทดแทนเป็นระยะเวลาเป็นเวลา 15 ปีเป็นเวลา 15 ปีตลอดชีวิต
เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ20,000 บาท 20,000 บาท40,000 บาท

3. กรณีเสียชีวิตได้เงินค่าทำศพ

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ20,000 บาท20,000 บาท40,000 บาท
-จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่มรับเพิ่ม 3,000 บาทรับเพิ่ม 3,000 บาทไม่คุ้มครอง

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
สะสมเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินออม) จากเงินสมทบ เดือนละ (ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน)ไม่คุ้มครอง50 บาท  150 บาท
จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนรับเงินเพิ่มไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองรับเพิ่ม 10,000 บาท
ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละไม่คุ้มครองออมเพิ่มได้ 1,000 บาทออมเพิ่มได้ 1,000 บาท

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

กรณีทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินวงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ (จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองคนละ 200 บาท(คราวละไม่เกิน 2 คน)

ช่องทางการสมัครสมาชิกประกันสังคม

 1. สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ
 2. เซเว่น -อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 3. เว็บไซต์ sso.go.th
 4. ธนาคาร รกส. ทุกสาขา
 5. สายด่วนประกันสังคม 1506
 6. Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 7. เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 8. สำหรับผู้ประกันตนใช้สมัครด้วยตนเอง

ช่องทางการชำระเงินสมทบ หักบัญชีชินฟากธนาคาร+เคานี้เทอร์

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ธนาคารกรุงศรีอยธยา
 4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. ธนาคารกรงเทพ
 6. ธนาคารทหารไทย
 7. ธนาคารออมสิน
 8. ธนาคารธนชาต
 9. CenPay
 10. ธนาคาร ธกส.
 11. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 12. ห้างเทสโก้โลตัส
 13. ต้บุญเติม
 14. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
มาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.40
มาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.40
ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย

Leave a Comment

Scroll to Top