2 เมืองหลวงสิงคโปร์ ของ ชื่อเมืองหลวง ประเทศ

สิงคโปร์
Click to rate this post!
[Total: 1686 Average: 5]

เมืองหลวงสิงคโปร์

เมืองหลวงประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวง คือ สิงคโปร์ (Singapore)

เมืองหลวงสิงคโปร์
เมืองหลวงสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ โดยใช้พื้นที่ทั้งประเทศเป็นเมืองหลวงเนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมมาลายู มีเนื้อที่เพียง 697 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 5,300,000 คน สิงคโปร์ถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรอะไรเลย แต่ก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก โดยเป็นศูนย์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนของภูมิภาค และถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ก็มีบริษัทต่างชาติมาตั้งสำนักงานจำนวนมากมาย มีสนามบินและระบบขนส่งภายในประเทศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สูง มีแหล่งท่องเที่ยวมีเป็นจุดดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมากมาย

คำค้น : สิงคโปร์ เมืองหลวง เมืองหลวง ของ ประเทศ สิงคโปร์ ชื่อ อะไร pantip คือ ภาษา อังกฤษ สิงคโปร์ เมืองหลวง คือ ชื่อ เมืองหลวง ประเทศ สิงคโปร์ สิงคโปร์เมืองหลวง เมืองหลวง ของ สิงคโปร์ คือ เมืองหลวง ของ สิงคโปร์ ชื่อ อะไร ชื่อ เมืองหลวง ประเทศ สิงคโปร์ เมืองหลวง ของ สิงคโปร์ คือ อะไร เมืองหลวง ประจําชาติสิงคโปร์ ประเทศ สิงคโปร์ เมืองหลวง เมืองหลวง ประเทศ สิงคโปร์ ภาษา อังกฤษ เมืองหลวง ประเทศ สิงคโปร์ คือ เมืองหลวง ของ ประเทศ สิงคโปร์ คือ เมืองหลวง ของ สิงคโปร์ ภาษา อังกฤษ เมืองหลวง ของ สิงคโปร์ 

ที่มา:thachang.go.th


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 30 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top