เมืองหลวงสิงคโปร์ 1 ของ ชื่อเมืองหลวง ประเทศ ต่างๆ

เมืองหลวงสิงคโปร์
Click to rate this post!
[Total: 551 Average: 5]

เมืองหลวงสิงคโปร์

เมืองหลวงประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงคือ สิงคโปร์ (Singapore)

 

 

เมืองหลวงสิงคโปร์

 

 

ประเทศสิงคโปร์ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ โดยใช้พื้นที่ทั้งประเทศเป็นเมืองหลวงเนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมมาลายู มีเนื้อที่เพียง 697 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 5,300,000 คน สิงคโปร์ถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรอะไรเลย แต่ก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก โดยเป็นศูนย์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนของภูมิภาค และถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ก็มีบริษัทต่างชาติมาตั้งสำนักงานจำนวนมากมาย มีสนามบินและระบบขนส่งภายในประเทศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สูง มีแหล่งท่องเที่ยวมีเป็นจุดดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมากมาย

 

ที่มา:thachang.go.th


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 19 เมษายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top