เนื้อเพลงชาติไทย พร้อม แปล ความหมาย

เพลงชาติไทย
Click to rate this post!
[Total: 237 Average: 5]

เนื้อเพลงชาติไทย

เนื้อเพลงชาติไทย
เนื้อเพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 12 กันยายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top