เทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง เพื่อเรียนรู้และการสอน

เทคโนโลยีเสมือนจริง ตัวอย่าง เทคโนโลยีเสมือนจริง ด้านการศึกษา เทคโนโลยีเสมือนจริง ar ตัวอย่าง เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง metaverse เทคโนโลยีโลกเสมือน ข้อใดกล่าวถูกต้อง เทคโนโลยีเสมือนจริง คืออะไร และมี อะไร บ้าง เทคโนโลยีเสมือนจริง ด้านการแพทย์ 2. เทคโนโลยีเสมือนจริง มีอะไรบ้าง
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

การใช้เทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality) เพื่อการเรียนรู้และการสอน

การใช้เทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ในการเรียนรู้และการสอนเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการเพิ่มความสนใจและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงมากขึ้นให้กับผู้เรียน ด้วยการผสานรวมภาพจริงและองค์ความรู้ในรูปแบบเสมือนจริง เทคโนโลยี AR ช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นและประสบการณ์เนื้อหาการเรียนรู้ในลักษณะที่เข้าใจง่ายขึ้นและน่าสนใจมากขึ้น

นี่คือตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนรู้และการสอน:

4 การใช้เทคโนโลยี AR

 1. การแสดงแผนที่รูปแบบเสมือนจริง: ในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ นักเรียนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อแสดงแผนที่ที่แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โดยตรงบนหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต นักเรียนจะสามารถเห็นภูมิประเทศหรือองค์ประกอบภูมิศาสตร์อื่นๆ และสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเมื่อพวกเขาเลื่อนหรือปักหมุดบนพื้นที่ต่างๆ

 2. การแสดงแบบจำลองของวัตถุและสิ่งของ: ในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อแสดงแบบจำลองของวัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ซึ่งอาจ包括เซลล์หรืออวัยวะภายในร่างกาย นักเรียนสามารถศึกษาและสำรวจวัตถุหรือสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างมีสมจริง

 3. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยี AR เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในการสอน โดยตัวอย่างเช่นผู้สอนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR ในการสร้างกิจกรรมและแบบทดสอบที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้โดยตรง นักเรียนสามารถเปลี่ยนหรือปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เพื่อให้เข้ากับความเข้าใจและระดับความสำเร็จของพวกเขา

 4. การแสดงคำแนะนำและคำอธิบาย: ในบางกรณี ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยี AR เพื่อแสดงคำแนะนำและคำอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสแกนภาพหรือองค์ประกอบบนหนังสือหรือวัตถุต่างๆ เพื่อเรียกดูคำอธิบายเพิ่มเติม เช่น คำแปลภาษาอื่น ๆ อธิบายการทำงานหรือกระบวนการ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

การใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนรู้และการสอนมีศักยภาพในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นและสร้างความสนใจในนักเรียน โดยเป็นการผสานการเรียนรู้กับเทคโนโลยีที่สมจริงและนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้สอนควรใช้เทคโนโลยีนี้ให้เหมาะสมและมีเป้าหมายการเรียนรู้ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

AR 01

เทคโนโลยีเสมือนจริง ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน:

 1. แอปพลิเคชันสำหรับการแสดงข้อมูลเสมือนจริง: มีแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดงภาพเสมือนจริงบนหน้าจอของอุปกรณ์เครื่องมืออย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Pokemon GO ที่ผู้เล่นสามารถใช้ AR เพื่อจับโปเกมอนเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมที่ตัวผู้ใช้กำหนดได้ และแอปพลิเคชันแต่ละแบรนด์ที่ใช้ AR เพื่อให้ผู้ใช้ลองสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเสมือนจริงก่อนที่จะซื้อ

 2. การใช้ AR ในการศึกษาและการเรียนรู้: ในวงการการศึกษาและการเรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยี AR เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ตัวอย่างเช่นใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อแสดงแผนที่ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะเสมือนจริง การแสดงแบบจำลองของเครื่องจักรกลหรือโครงสร้างภายใน หรือการสร้างกิจกรรมและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติในแบบเสมือนจริง

 3. การใช้ AR ในการศึกษาทางการแพทย์: AR สามารถใช้ในการศึกษาและการฝึกการทำงานทางการแพทย์ได้ เช่น การใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อศึกษาและฝึกการทำผ่าตัด โดยให้นักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถเห็นแบบจำลองของอวัยวะหรือส่วนประกอบของร่างกายบนหน้าจออุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขา

 4. การใช้ AR ในอุตสาหกรรมและการบริการ: AR มีการใช้งานกับอุตสาหกรรมและการบริการในหลายด้าน เช่น การใช้ AR ในการแสดงแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นว่าผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะอย่างไรหรือทำงานอย่างไรก่อนที่จะซื้อ หรือการใช้ AR ในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อผู้ใช้ชี้หรือสแกนหน้าจอเข้าสู่สถานที่ต่างๆ

เทคโนโลยี AR ยังมีหลายแอปพลิเคชันและการใช้งานอื่นๆ ที่ใช้ในหลากหลายฆาตกรรม และเรื่องที่กล่าวมาก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น ยังมีความเป็นไปได้อีกมากมายที่เทคโนโลยี AR สามารถนำมาใช้ในด้านต่างๆ อาทิเช่นการศึกษา, การท่องเที่ยว, การสื่อสาร, และอุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น

เทคโนโลยีเสมือนจริง ด้านการศึกษา

ในด้านการศึกษา เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) มีการนำมาใช้ในหลายประเภทของการเรียนรู้และการสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจ นี่คือบางตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยี AR ในด้านการศึกษา:

เทคโนโลยีเสมือนจริง

 1. การแสดงแผนที่และการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์: ผู้ใช้ AR สามารถใช้แอปพลิเคชันที่ให้บริการแผนที่เสมือนจริงเพื่อศึกษาและสำรวจพื้นที่ต่างๆ ผ่านหน้าจออุปกรณ์เครื่องมือ เห็นภาพแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบนพื้นที่ต่างๆ ทั้งในรูปแบบสมบูรณ์หรือแบบจำลอง

 2. การศึกษาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม: AR สามารถช่วยในการศึกษาและเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมได้ ผู้เรียนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อเห็นแบบจำลองสามมิติของโครงสร้างภายใน เช่น เซลล์ชีวภาพ โครงสร้างโมเลกุล หรือเครื่องจักรกล เพื่อให้การศึกษาเป็นไปในลักษณะที่มีความสมจริงและน่าสนใจ

 3. การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม: AR สามารถนำเสนองานศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะที่สมจริงและมีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้ใช้ AR สามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อดูภาพสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกำหนดไว้บนพื้นที่จริง ดูภาพสถาปัตยกรรมโบราณในรูปแบบสามมิติ หรือสำรวจศิลปะแบบสมมาตรภายในพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆ

 4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: AR สามารถใช้ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมและมีความสมจริงสูง ผู้สอนสามารถสร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชัน AR เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ นักเรียนสามารถปรับแต่งและจัดการองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับความเข้าใจและการเรียนรู้ของพวกเขา

การใช้เทคโนโลยี AR ในการศึกษาและการเรียนรู้มีศักยภาพในการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน การใช้งาน AR ในการศึกษาอาจช่วยให้ผู้เรียนมีการติดต่อกับเนื้อหาในลักษณะที่สมจริงและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในผลลัพธ์นี้ ผู้เรียนอาจมีความเข้าใจที่ดีขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในสถานการณ์จริงได้ไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีเสมือนจริง ar ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน:

 1. Pokemon GO: เป็นเกมแอปพลิเคชันที่ใช้ AR เพื่อให้ผู้เล่นสามารถจับโปเกมอนในโลกเสมือนจริงของพวกเขา ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อเห็นโปเกมอนปรากฏขึ้นในสภาพแวดล้อมจริงของพวกเขา

 2. Snapchat Filters: แอปพลิเคชัน Snapchat ใช้ AR เพื่อสร้างตัวกรอง (filter) ที่เปลี่ยนรูปหน้าของผู้ใช้ให้เหมือนสัตว์หรือตัวละครอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อเพิ่มตัวกรองเหล่านี้ในภาพหรือวิดีโอที่พวกเขาจะถ่าย

 3. Google Maps AR Navigation: แอปพลิเคชัน Google Maps ให้การนำทางโดยใช้ AR ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อแสดงเส้นทางและข้อมูลทางภูมิศาสตร์บนพื้นที่จริงที่พวกเขาเดินทาง ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้เส้นทางและการเข้าถึงสถานที่

 4. Ikea Place: แอปพลิเคชัน Ikea Place ใช้ AR เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางและดูเฟอร์นิเจอร์ของ Ikea ในสถานที่ของพวกเขา ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่พวกเขาต้องการและวางลงในสถานที่เพื่อดูว่าเหมาะสมหรือไม่

 5. AR Chemistry: แอปพลิเคชัน AR Chemistry ช่วยในการศึกษาเรื่องเคมี ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเขาเพื่อดูโมเลกุลของสารเคมีในลักษณะสามมิติ และสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีเพิ่มเติม เช่น สูตรเคมี และคุณสมบัติทางเคมี

เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ยังมีแอปพลิเคชันและการใช้งานอื่นๆ ที่มีอยู่ในหลายฆาตกรรมและการใช้งาน และยังมีการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้คุณสามารถสนุกกับประสบการณ์การใช้ AR ในหลายๆ ด้านของชีวิตประจำวันได้

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Metaverse

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Metaverse

เทคโนโลยี Metaverse (โลกเสมือนจริง) คือ สถานะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าร่วมในโลกเสมือนที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และการสื่อสารในรูปแบบที่มีความเป็นไปได้อย่างเสมือนจริง โลกเสมือนจริงนี้จะมีรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อและเป็นส่วนหนึ่งของโลกครอบครัวของเทคโนโลยี โดยใน Metaverse นั้นผู้ใช้สามารถสร้างตัวละครส่วนตัว (Avatar) เดินทาง, สื่อสาร, และทำกิจกรรมในโลกเสมือนนั้นได้

Metaverse มีความแตกต่างจากเทคโนโลยี AR ธรรมดา โดย Metaverse มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ที่ผู้ใช้สามารถอยู่ในโลกเสมือนจริงตลอดเวลา โดยไม่จำกัดเพียงแค่การใช้งานในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์เครื่องมือบางอย่างเท่านั้น โดย Metaverse สามารถใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เช่น Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Internet of Things (IoT), Blockchain, และการประมวลผลกราฟิก ในการสร้างโลกเสมือนจริงที่มีความสมจริงและความเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น

การพัฒนา Metaverse มีการนำเสนอในหลายด้าน เช่น การใช้ในเกมออนไลน์ที่มีสถานะ Metaverse ที่เชื่อมต่อผู้เล่นได้, โลกเสมือนจริงที่ใช้ในการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล เช่น NFTs (Non-Fungible Tokens), และโลกเสมือนจริงที่ใช้ในการสร้างสังคมเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถปฏิสัมพันธ์กันได้ในรูปแบบที่มีความเป็นไปได้อย่างเสมือนจริง

Metaverse กำลังเป็นแนวทางที่ต้องการและที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโลกดิจิทัล อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ในอนาคตที่สร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงแบบใหม่ขึ้น

เทคโนโลยีเสมือนจริง ด้านการแพทย์

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality, AR) มีการนำมาใช้ในด้านการแพทย์เพื่อเพิ่มประสบการณ์การดูแลสุขภาพและการรักษาโรคในลักษณะที่มีความสมจริงและช่วยให้แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือบางตัวอย่างการใช้ AR ในด้านการแพทย์:

AR 02

 1. การศึกษาและการฝึกการทำงาน: AR สามารถใช้ในการศึกษาและฝึกการทำงานทางการแพทย์ได้ โดยผู้ฝึกหรือนักเรียนสามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อเห็นแบบจำลองของอวัยวะหรือส่วนประกอบของร่างกาย และฝึกการทำงานในกระบวนการการรักษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ AR เพื่อศึกษาข้อมูลทางการแพทย์และความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย

 2. การช่วยในการทำผ่าตัด: AR สามารถช่วยในการทำผ่าตัดและกระบวนการทางการแพทย์อื่น ๆ โดยแพทย์สามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อแสดงภาพหรือแบบจำลองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในของร่างกายหรือขั้นตอนการทำงานในลักษณะเสมือนจริง

 3. การสร้างแผนการรักษา: AR สามารถช่วยในการสร้างแผนการรักษาและการวางแผนการผ่าตัด ผู้ใช้สามารถใช้ AR เพื่อวางแผนเชิงข้อมูลและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะเสมือนจริง เช่น การแสดงผลข้อมูลการสแกนรักษาการรักษารังสี

 4. การอบรมและการฝึกสมมติฐาน: AR สามารถใช้ในการฝึกสมมติฐานและการอบรมผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชัน AR เพื่อทำฝึกสมมติฐานของกระบวนการการทำงาน การวางแผนการดูแลผู้ป่วย หรือการทำงานในสถานการณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการแพทย์มีศักยภาพในการเพิ่มประสบการณ์การดูแลสุขภาพและการรักษาโรค และช่วยให้แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ใบเสนอราคา1

ใบเสนอราคา 7 ตัวอย่าง QUOTATION ทำ อังกฤษ

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา

การเริ่มต้นเกมหมากรุกต้องมีการจัดเรียงลำดับเบื้องต้นอย่างไร?

การเดินหมากรุก เทคนิคการเล่นหมากรุกไทย หมากรุกไทย มีตัวอะไรบ้าง วิธีการเล่นหมากรุก สัญลักษณ์ หมากรุก ความหมาย การวางหมากรุกสากล หมากรุกไทย วิธีเล่น แนะนำ ตัว หมากรุก ใกล้ฉัน ออนไลน์
วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่าง อะไรบ้าง น่าสนใจ

วัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่าง วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง10ข้อ วัฒนธรรมไทย น่าสนใจ วัฒนธรรมไทย 4 ภาค วัฒนธรรมไทยหมายถึง วัฒนธรรมไทย สรุป วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทย 5 ตัวอย่าง

ธุรกรรมการเงินดิจิทัล แบบ Banking Technology

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ payment technology คือ  ประเภทของ fintech กลุ่มธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ fintech มีอะไรบ้าง FinTech คือ  ตัวอย่าง fintech ในไทย เทคโนโลยีการเงิน มีอะไรบ้าง fintech มีรูปแบบการให้บริการกี่รูปแบบ วิวัฒนาการของธุรกรรมการเงินดิจิทัลยุค 3.0 คือ 
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

แผนที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการนำทางและการเดินทาง?

องค์ประกอบของแผนที่ แผนที่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง แผนที่ หมาย ถึง อะไร และมีประโยชน์ อย่างไร แผนที่มีความสําคัญอย่างไร ให้ยกตัวอย่างมา 5 ข้อ ประโยชน์ของแผนที่ประเทศไทย ความหมายของแผนที่ แผนที่มีกี่ประเภท แผนที่ ใช้ทําอะไร ใกล้ฉัน ออนไลน์
เช็คสิทธิ์ประกันสังคม

เช็คสิทธิประกันสังคม ม 33 39 40 ตรวจบัตรประชาชน

SSO เช็คสิทธิประกันสังคม เช็คประกันสังคม ประกันสังคม มาตรา 33 มีอะไรบ้าง วิธีเช็คเงินว่างงานประกันสังคม วิธีเช็คประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน มาตรา 33,39,40 เช็คยังไงว่าจ่ายประกันสังคมแล้ว วิธีเช็คเงินชราภาพประกันสังคม ขั้นตอน เช็คเงินประกันสังคม อายุ 55 ดังนี้ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ตรวจสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 33 เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ผู้ประกันตนมาตรา 40 เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี วิธีเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ดังนี้ เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ดังนี้ เช็คเงินสงเคราะห์บุตร ดังนี้ วิธีขอใบรับรองยอดเงินสะสมที่สามชิกส่งเข้าประกันสังคม จะรู้ได้ยังไงว่าประกันสังคมมาตราอะไร
switching

Switching Power Supply 3 วงจร พาวเวอร์ซัพพลาย

switching สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น หลักการทำงานของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายประกอบด้วย 3 วงจร คือ

Leave a Comment

Scroll to Top