การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ปก การบริหารจัดการเวลา
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จ

การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตและงานที่ทำได้มากขึ้น ดังนั้น นี่คือเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 เทคนิคบริหารเวลา

 1. วางแผน การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าต้องทำอะไร ตอนไหน และใช้เวลากี่ชั่วโมง ดังนั้นคุณจะต้องวางแผนเพื่อให้เวลาของคุณไม่เสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์

 2. จัดตารางเวลา การจัดตารางเวลาช่วยให้คุณมีความชัดเจนว่าต้องทำอะไรกับเวลาที่มีอยู่ ดังนั้นคุณจะต้องกำหนดเวลาสำหรับงานต่างๆ และปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

 3. กำหนดลำดับความสำคัญ การกำหนดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณเรียงลำดับงานตามความสำคัญของมัน ดังนั้นคุณจะต้องทำงานที่สำคัญก่อน และปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมตามลำดับความสำคัญ

 4. ใช้เทคโนโลยีช่วย คุณสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารเวลาได้ เช่น การใช้แอปพลิเคชันเพื่อจัดตารางเวลา การตั้งเวลาเตือน หรือการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาใน

 1. ใช้เทคนิค time blocking Time blocking คือการแบ่งเวลาของคุณเป็นบล็อกเวลาสำหรับงานต่างๆ โดยที่แต่ละบล็อกมีเวลาคงที่เท่ากัน เช่น 1 ชั่วโมงต่อบล็อก โดยที่คุณจะตั้งตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมกับลำดับความสำคัญของงาน และปฏิบัติตามตารางเวลาของคุณ

 2. โฟกัสกับงานที่ทำ โฟกัสที่งานที่คุณกำลังทำในขณะนั้น และไม่สลับสลายกับงานอื่นๆ ที่ยังไม่เสร็จสิ้น การโฟกัสที่งานที่ทำจะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 3. ลดการสลับสลาย การสลับสลายเป็นสิ่งที่ช่วยลดประสิทธิภาพของการทำงาน ดังนั้นคุณควรลดการสลับสลายโดยการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งที่ทำให้คุณสลับสลาย

 4. พักผ่อนเพียงพอ การพักผ่อนเพียงพอช่วยให้คุณมีสมรรถภาพในการทำงานมากขึ้น ดังนั้นคุณควรพักผ่อนให้เพียงพอและมีการนอนหลับที่เพียงพอ

 5. รับมือกับการขัดขวาง มีสิ่งหลายอย่างที่อาจขัดขวางการบริหารเวลาของคุณ เช่น การสะดุ้งดึง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่เคยบริหารเวลาของพวกเขาเป็น

การบริหารเวลาในชีวิต ประ จํา วัน

การบริหารเวลาในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงาน นี่คือเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยให้คุณบริหารเวลาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. วางแผนกิจกรรมของคุณ วางแผนกิจกรรมของคุณในช่วงเช้า หลังเที่ยงคืนหรือวันก่อน เพื่อให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่วันใหม่ และประหยัดเวลาในการเตรียมตัวในช่วงเช้า

 2. ใช้เทคโนโลยีช่วย การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารเวลาของคุณ โดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อจัดการปฏิทิน การตั้งเวลาเตือน หรือการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำงาน เป็นต้น

 3. ระบุความสำคัญ ระบุความสำคัญของกิจกรรมแต่ละอย่าง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าต้องทำอะไรก่อน และแบ่งส่วนเวลาให้ตรงกับความสำคัญนั้นๆ

 4. ใช้เทคนิค time blocking ใช้เทคนิค time blocking ในการแบ่งเวลาของคุณเป็นบล็อกเวลาสำหรับงานต่างๆ เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการสลับสลาย

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน เช่น มีพื้นที่ที่เงียบสงบและไม่มีสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. ใช้เทคนิคการเข้าใจและการติดต่อ ใช้เทคนิคการเข้าใจและการติดต่อกับผู้อื่น เช่น การสื่อสารโดยตรงกับผู้อื่นเมื่อมีการขัดขวางหรือการเลื่อนเวลา และการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 3. ลดการสลับสลาย การสลับสลายเป็นสิ่งที่ช่วยลดประสิทธิภาพของการทำงาน ดังนั้นคุณควรลดการสลับสลายโดยการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งที่ทำให้คุณสลับสลาย

 4. ออกกำลังกายและฝึกสมาธิ การออกกำลังกายและฝึกสมาธิช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ การทำกิจกรรมที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเช่น เดินขึ้นลงบันได เดินหรือวิ่งเล่นก็สามารถช่วยให้คุณออกกำลังกายได้

 1. พักผ่อนเพียงพอ การพักผ่อนเพียงพอช่วยให้คุณมีสมรรถภาพในการทำงานมากขึ้น ดังนั้นคุณควรพักผ่อนให้เพียงพอและมีการนอนหลับที่เพียงพอ นอนหลับให้เพียงพอช่วยให้ร่างกายและจิตใจของคุณมีพลังและสมบูรณ์มากขึ้น

 2. รับมือกับความไม่แน่นอน ชีวิตประจำวันอาจมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ การรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเวลาของคุณ เช่น การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. จัดการความเครียด การจัดการความเครียดจะช่วยให้คุณมีสมรรถภาพในการทำงานมากขึ้น การใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การหาเวลาพักผ่อน การทำโยคะ หรือการเรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียดช่วยให้คุณรู้จักจัดการความเครียดให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงาน

การบริหารจัดการเวลา 01

ทฤษฎีการบริหารเวลา

ทฤษฎีการบริหารเวลาเป็นแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่ช่วยให้เรามีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารเวลาในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้เหมาะสม เพื่อให้มีคุณค่าและผลผลิตที่สูงสุด

ทฤษฎีการบริหารเวลามีหลักการเบื้องต้นดังนี้

 1. การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) – การกำหนดเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารเวลา เพราะเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละวัน เพื่อให้เป้าหมายเป็นจริง

 2. การวางแผน (Planning) – การวางแผนเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้เราทราบว่าต้องทำอะไร เมื่อทำอะไร และเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม เพื่อช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละกิจกรรม และเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมดในวัน

 3. การจัดการกิจกรรม (Activity Management) – การจัดการกิจกรรมเป็นการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อจัดการกับเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เราสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Environment Setting) – การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน เช่น การกำหนดพื้นที่ที่เงียบสงบ ไม่มีสิ่งรบกวน

 1. การใช้เทคโนโลยี (Technology) – การใช้เทคโนโลยีเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือออนไลน์หลายตัวที่ช่วยให้เราสามารถติดตามเวลา แจ้งเตือนเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม หรือการจัดการปฏิทิน เป็นต้น

 2. การจัดการความเครียด (Stress Management) – การจัดการความเครียดเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารเวลา เพราะความเครียดสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การพักผ่อน การออกกำลังกาย การฝึกสมาธิ เป็นต้นจะช่วยลดความเครียด

 3. การเรียนรู้การบริหารเวลา (Time Management Education) – การเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลา อาจเป็นการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการบริหารเวลา หรือการเข้าร่วมสัมมนาหรือโค้ชที่สอนเรื่องการบริหารเวลา เพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การบันทึกเวลา (Time Logging) – การบันทึกเวลาเป็นการวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เพื่อช่วยให้เราเห็นว่าเราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และจะช่วยให้เรารู้

 1. การประเมินผล (Evaluation) – การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเวลา เพราะเป็นการวิเคราะห์ว่าเราทำได้ดีหรือไม่ และสามารถปรับปรุงการบริหารเวลาในอนาคตได้อย่างไร

การบริหารจัดการเวลา 03

การวางแผนการบริหารเวลา

การวางแผนการบริหารเวลาเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เรามีเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารเวลาในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้เหมาะสม เพื่อให้มีคุณค่าและผลผลิตที่สูงสุด ดังนั้น การวางแผนการบริหารเวลาควรประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายการใช้เวลา ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องใช้เวลาในการทำงานแต่ละวันและสามารถปรับแผนการใช้เวลาได้เหมาะสม

 2. วางแผนตารางเวลา จัดทำตารางเวลาสำหรับการทำงานและกิจกรรมส่วนตัว ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละวันและเวลาที่ต้องใช้

 3. สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ สร้างรายการกิจกรรมและงานที่ต้องทำในแต่ละวันและกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำงานแต่ละกิจกรรม

 4. ควบคุมการขยายเวลา ระบุเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานแต่ละกิจกรรมและหยุดหรือพักผ่อนที่สม่ำเสมอ ไม่ให้เวลาที่ใช้ในกิจกรรมใดๆ เกินกว่าที่ควรใช้

 5. จัดการความสำคัญ กำหนดลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างและจัดลำดับการทำงานตามความสำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้

 1. การปรับปรุงแผนการใช้เวลา การปรับแผนการใช้เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน คุณควรเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เวลาของคุณให้เหมาะสมตามที่เป็นไปได้ โดยไม่ลืมการสร้างเวลาสำหรับการพักผ่อนและการพบปะผู้อื่น

 2. การใช้เครื่องมือสนับสนุน คุณสามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยในการวางแผนการบริหารเวลา เช่น การใช้ปฏิทินออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชันสำหรับบันทึกเวลา หรือเครื่องมือการจัดการโปรแกรมการทำงาน

 3. การประเมินผล หลังจากที่คุณได้วางแผนการบริหารเวลาแล้ว คุณควรทำการประเมินผลเพื่อดูว่าการบริหารเวลาของคุณสามารถให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือไม่ และมีวิธีการปรับปรุงแผนการใช้เวลาของคุณในกรณีที่มีสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

การวางแผนการบริหารเวลาเป็นการทำให้เรามีเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เราสามารถบริหารเวลาในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการบริหารเวลาไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนแต่อย่างหนึ่ง แต่เป็นการเตรียมตัวก่อนการดำเนินชีวิต

ตารางการบริหารเวลา

 1. กำหนดเป้าหมาย
 2. แบ่งเวลาตามลำดับความสำคัญ
 3. จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมแต่ละอย่าง
 4. ระบุเวลาสำหรับพักผ่อนและพบปะผู้อื่น
 5. ปรับปรุงตารางเวลาเมื่อจำเป็น
 6. ใช้เครื่องมือสนับสนุน
 7. ประเมินผล

การบริหารจัดการเวลา 02

กลยุทธ์การบริหารเวลา

การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีการจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์การบริหารเวลาที่ดีที่สุดดังนี้

 1. วางแผนการใช้เวลา วางแผนการใช้เวลาของคุณในระยะยาวและระยะสั้น โดยจะต้องกำหนดเป้าหมายและแบ่งเวลาตามความสำคัญของงานและกิจกรรมต่างๆ

 2. ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารเวลา เช่นใช้ปฏิทินออนไลน์ แอปพลิเคชันการบริหารเวลา หรือเครื่องมือการจัดการโปรแกรมการทำงาน เพื่อช่วยให้เรามีการบริหารเวลาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 3. ลดเวลาในการเล่นเกมและดูวิดีโอออนไลน์ ลดเวลาในการเล่นเกมและดูวิดีโอออนไลน์เพื่อลดการสูญเสียเวลาที่ไม่จำเป็น

 4. ใช้เทคนิค Pomodoro ใช้เทคนิค Pomodoro เพื่อช่วยในการจัดการเวลา โดยการแบ่งเวลาการทำงานเป็นช่วงเวลาย่อยๆ โดยใช้เวลา 25 นาทีในการทำงาน

 1. กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานเพื่อช่วยให้เรามีการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียเวลา

 2. ตั้งเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายในการบริหารเวลาเพื่อช่วยให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหารเวลาและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเป้าหมาย

 3. พักผ่อน จัดเวลาให้พักผ่อนเพื่อสะสมพลังงานและอยู่ในสภาวะที่สมดุลได้ โดยควรจัดตารางเวลาให้มีการพักผ่อนเพียงพอ

 4. แบ่งเวลาสำหรับครอบครัวและเพื่อน แบ่งเวลาสำหรับครอบครัวและเพื่อนเพื่อช่วยให้เราสามารถบริหารเวลาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล

 5. ประเมินผล ประเมินผลเพื่อดูว่าการบริหารเวลาของเราสามารถให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือไม่ และมีวิธีการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารเวลาของเราในกรณีที่มีสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

การบริหารเวลาด้วยกลยุทธ์การบริหารเวลานี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การบริหารเวลาไม่ใช้วิธีการเดิน

วันมาฆบูชา

คำบูชาวันมาฆบูชา 1250 คําบูชาดอกไม้ ธูปเทียน สวด

บทสวด วันพระใหญ่ คําบูชาดอกไม้ วัน มาฆบูชา บทสวดวันวิสาขบูชา คํา กล่าว เวียนเทียน มาฆบูชา บท สวด มนต์ วัน พระ บท สวด โอวาท ปาติโมกข์ มาฆบูชาคือวันอะไร มาฆบูชา 2565 เวียนเทียน
QA

QC QA การควบคุม คุณภาพ 7 วิธี ย่อมาจาก

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป
วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 2 คําขวัญ กิจกรรม

วันเด็๋กแห่งชาติวันที่เท่าไร วันเด็๋ก2564 วันที่เท่าไหร่ วันเด็๋ก2565 วันที่เท่าไหร่ เรียงความวันเด็๋กแห่งชาติ 2565 วันเด็๋กแห่งชาติ ภาษาอังกฤษ วันเด็๋กแห่งชาติ 2563 วันเด็๋ก2566 วันที่เท่าไหร่ คําขวัญวันเด็๋ก2563
อาหารไทย 4 ภาค

อาหารไทย 4 ภาค พื้นบ้าน กลาง ใต้ อีสาน ตะวันออก

อาหารไทย 4 ภาค พร้อมวิธี ทํา ใบงานอาหารไทย 4 ภาค รายงาน อาหารไทย 4 ภาค ภาพอาหารไทย 4 ภาค อาหารไทย 4 ภาค pdf อาหารไทย 4 ภาค ppt เอกลักษณ์ อาหารไทย 4 ภาค อาหารแต่ละภาค
Vector

Vector คือ Bitmap 2 ชีวะ คณิตศาสตร์ ความแตกต่าง

Vector Vector คือ Bitmap เรียกอีกชื่อว่าไฟล์ Raster เวกเตอร์ (Vector) สเกลาร์(Scalar)
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
ตะไคร้

ตะไคร้สรรพคุณ ตะไคร่ 7 ต้น ประโยชน์ หอมไล่ยุง

โทษของตะไคร้ วิธีทําน้ําตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ สรรพคุณ ไล่ยุง ชาตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ สรรพคุณ ผิว น้ำตะไคร้ สรรพคุณ ขิง ข่า ตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ ชื่อวิทยาศาสตร์
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

Leave a Comment

Scroll to Top