เตรียมพร้อมการศึกษาเพื่อไม่ให้สอบตก

[Total: 0    Average: 0/5]

การเรียนการศึกษาในแต่ละครั้งของนักเรียนนักศึกษาบ้านเรานั้นจะมีการประเมินผลการเรียนด้วยการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค การสอบส่วนกลาง การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าสถาบันการศึกษาหรือบรรจุงาน แต่จะทำอย่างไรไม่ให้สอบตกควรมีการเตรียมพร้อมดังนี้

1.ความพยายามใส่ใจในการศึกษา ให้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งต้องอดทนอดกลั้นไว้เพื่อความสำเร็จในอนาคต เพราะการศึกษาในแต่ละครั้งควรคิดตามในเนื้อหาและสรุปใจความสำคัญให้ได้เพื่อที่จะได้กลับมาทบทวนอีกครั้งก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

2.พยายามทำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยตัวเองเพราะจะทำให้เรามีทักษะในการแก้โจทย์ การตอบคำถามรวมถึงกระบวนการทางความคิดที่จะทำให้คุณสามารถจดจำและฝึกทักษะได้เพิ่มมากขึ้น หากลอกการบ้านหรือจ้างคนอื่นทำงานก็อาจจะทำให้คุณนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น

3.ลดการใช้โลกโซเชียล ให้ลดลงเพราะจะทำให้คุณไม่มีเวลาในการทบทวนเนื้อหาในตำรา ควรจัดสรรเวลาเพื่อคลายเครียดในบางครั้งเพื่อทำให้รู้สึกผ่อนคลาย หากใกล้ถึงวันสอบควรทุ่มเทการอ่านให้มากอย่างน้อยล่วงหน้าสัก 2 อาทิตย์ จะดีกว่ามาเร่งอ่านก่อนเข้าสอบ

4.ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง  เพราะจะสร้างเป็นนิสัยและเป็นบ่อเกิดของความขี้เกียจ เช่นการได้รับมอบหมายงานควรทำเสร็จให้ทันตามเวลาและที่สำคัญควรทำงานทุกชิ้นด้วยตัวเองเพราะจะทำให้คุณสามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆได้ซึ่งบางงานอาจจะมีอยู่ในข้อสอบก็เป็นได้

การศึกษาไม่ว่าระดับชั้นใดก็ตามสิ่งสำคัญคือความตั้งใจเรียนในการเรียนและการคิดตาม รวมถึงเข้าเรียนทุกครั้งถึงแม้ว่าจะชอบวิชานั้นหรือไม่เพราะทุกวิชาที่เรียนมาคุณจะหนีการสอบไม่ได้แต่อาจจะหนีที่ไม่เรียนได้ สำหรับการสอบในระบบการศึกษาของบ้านเรานั้นสำคัญอย่างมากจะเป็นตัววัดระดับความสามารถที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข ถ้าไม่อยากเห็นตัวเลขที่น้อยจนน่าตกใจก็ควรจะตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่สดใส

(Visited 9 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น