เช็คลงวันที่ล่วงหน้า [Advance check] 3 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า เช็ค

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
Click to rate this post!
[Total: 4026 Average: 5]

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Advance check) หมายถึง เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถขึ้นเงินได้ สามารถใช้ได้ทั้ง รับชำระหนี้ หรือ จ่ายชำระหนี้

  1. เมื่อกิจการเกิดรายได้ แต่ยังไม่ได้รับเงิน
  2. เมื่อกิจการรับชำระหนี้ด้วยได้รับเช็ค
  3. เมื่อกิจการนำเช็คขึ้นเงินที่ธนาคาร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

บันทึกบัญชีเช็ครับล่วงหน้า
เงินสด

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 21 กรกฎาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top