เจ้าหนี้การค้า คือ (Accounts Payble)

[Total: 0    Average: 0/5]

เจ้าหนี้การค้า หมายถึง หนี้สิน ที่กิจการต้องจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริการที่ได้รับตามใบเรียกเก็บเงิน หรือตามข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้การค้า

1.เมื่อกิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ

2.เมื่อกิจการจ่ายชำระหนี้สินด้วยเงินสด

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts:

โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
สินทรัพย์ คือ (Assets)
ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)
สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม วิธีคำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม
ภาษี ทรัพย์สินดิจิทัล คือ ภาษีทรัพย์สินดิจิทัล กับ การตีความหมาย ภาษี
รายได้รับล่วงหน้า คือ (Unearned Income)
สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด
รายได้ค่าโฆษณา อยู่หมวดไหน
รายได้ค้างรับ คือ (Accrued income)
สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น วิธีคำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
สูตรหา ซื้อสุทธิ วิธีคำนวณหา ซื้อสุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่หมวดไหน
รายได้จากการขายสด คือ (Revenue from live sales)
ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance payment policy)
สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย

ใส่ความเห็น