เจ้าของ ธุรกิจ 6 การทําธุรกิจส่วนตัว เปิด อาชีพ

เจ้าของธุรกิจ
Click to rate this post!
[Total: 178 Average: 5]

เจ้าของ ธุรกิจ

คนที่ทำธุรกิจส่วนตัว
   1.เป็นคนขยัน
   2.มีความรู้ในสิ่งที่จะทำ
   3.มีเงินทุนพอสมควร
   4.มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
   5.มีวุฒิภาวะพอสมควร
   6.ค้นพบโอกาสธุรกิจ
ลักษณะของคนที่จะทำธุรกิจ
    1 .เป็นคนขยัน ยินดีทำงานหนักแม้ในระยะยาว มองโลกในแง่ดี กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบสูง มีความมั่นคงทางอารมณ์ มองการณ์ไกลและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิต และในธุรกิจ
   2. มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะด้านมากพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ในธุรกิจที่เราจะทำ เช่น หากจะเปิดร้านอาหารก็ควรทำอาหารเป็น จะเปิดร้านทำผมก็ควรเป็นช่างเสริมสวยมาก่อน หรือรักด้านนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในยามขาดลูกจ้าง และลดต้นทุนการประกอบการด้วยการลงมือทำเอง
   3.อายุที่เหมาะสมอยู่ในวัยทำงาน แม้เราอาจจะไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าผู้ประกอบการควรอยู่ในวัยเท่าใด แต่ผู้ประกอบการบางคนอายุน้อยมาก เริ่มทำธุรกิจกันตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมองดูก็น่ายกย่องแต่อาจทำให้ไม่มีเวลาพอ ที่จะทำให้ได้ดีทั้งสองอย่าง หรือบางท่านเริ่มทำธุรกิจเมื่อเกษียณแล้ว เพราะได้เงินบำเหน็จมากพอที่จะมาทำธุรกิจส่วนตัว แต่การทำธุรกิจอาจต้องทำงานหนัก และประสบปํญหาหลายด้าน จึงควรเป็นคนที่มีวุฒิภาวะจิตใจและอารมณ์พอควร
   4.มีเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจพอสมควร ผู้ประกอบการควรมีสินทรัพย์ถาวรและเงินสดจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มีพันธะจากการกู้ยืมผู้ใดมา เพราะการดำเนินธุรกิจในช่วงแรกๆ จะไม่ค่อยมีกำไรจึงไม่สามารถแบกรับภาระดอกเบี้ยกับเงินกู้จำนนวนมากได้
   5.มีการศึกษาพอสมควร เพราะในปัจจุบันผู้ที่เริ่มต้นทำการค้าจากเสื่อผืนหมอนใบ หรือเรียนจบระดับประถมศึกษา ยากที่จะประสบผลสำเร็จในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันเพราะเพียงแค่จบปริญญาตรีก็ถือว่ามี พื้นฐานในการทำธุรกิจได้เพียงพอแล้ว จะเรียนสูงขึ้นก็อาจจะได้เรียนรู้เทคนิคที่ดีกว่า แต่ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะทำธุรกิจได้ดีกว่า
   6.ค้นพบและมั่นใจในโอกาสทางการตลาด ซึ่งนักธุรกิจหลายๆท่านเริ่มทำธุรกิจเพราะประสบจุดหักเหในชีวิต เช่นตกงานจึงจำเป็นต้องดิ้นรนต่อสู้ในการหาเลี้ยงชีพ
ไม่ต้องตกใจหากท่านพบว่า ลักษณะของท่านเป็นเพียงแค่คล้ายกับที่กล่าวมา ไม่ได้ตรงแบบที่กล่าวมามากนัก เพราะสิ่งที่กล่าวมาเป็นลักษณะกว้างๆ ที่ควรจะเป็น ซึ่งสรุปได้ง่ายๆว่า จะเริ่มธุรกิจได้ต้อง
    1.ตาถึง มองหาลู่ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีวิสัยทัศน์ หรือมีมุมมองที่ใหม่เสมอ
    2.ใจถึง อดทนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ เพราะการทำจริงๆ ผลมักไม่ได้ออกมาตามทฤษฎีที่คาดไว้ ใจจึงต้องแกร่งพอ
    3.มือถึง ซึ่งคือความสามารถในการทำธุรกิจใดๆนั่นเอง มือถึงนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของ กรรมพันธุ์หรือพรสวรรค์ แต่เกิดจากการสั่งสมและเรียนรู้
    4.ทุนถึง ก่อนจะตัดสินใจลงทุนควรมีการคำนวณตัวเลขคร่าวๆ ว่าจะลงทุนเท่าไหร่ และจะมีรายได้เข้ามาเท่าใดเพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมักจะต้องปิดกิจการเพราะ หมดทุนก่อนที่จะเริ่มมีรายได้เข้ามา

ขอบคุณที่มา:business-easy-easy.blogspot.com/2010/09/blog-post_5825.html วันพฤหัสบดี, 5 พฤษภาคม 2565

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 พฤษภาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top