เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_127863233

การจัดทำประกันสังคม เพื่อเป็นการคุ้มครองในระบบค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานประจำ มักจะทำประกันสังคมกันทุกคน เพราะในกรณีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ถือได้ว่ามีมากมายหลากหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ การเกิดอุบัติเหตุ การคลอดบุตร หรือแม้กระทั่งในกรณีการรักษาทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน สามารถเบิกเงินคืนได้ทั้งนั้น แต่ต้องอยู่ในระบบเงื่อนไข ดังนี้

การรักษาในรูปแบบถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน

หากผู้ประกันตนต้องการรักษาในรูปแบบ ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน แห่งใด ที่ไหนก็ได้ ผู้ประกันตนจะสามารถทำการเบิกเงินค่ารักษา หรือเบิกเงินคืนได้ในจำนวนไม่เกิน 300 บาทต่อการเข้ารับการรักษาหนึ่งครั้ง  และจะต้องไม่เกินปีละ 600 บาทต่อครั้งเท่านั้น

การรักษาในรูปแบบใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้ ฐานอคริลิก จำนวน 1 – 5 ซี่

หากผู้ประกันตน ต้องการรักษาในรูปแบบใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้ ประเภทฐานอคริลิก จำนวน 1 – 5 ซี่ ผู้ประกันตนจะสามารถทำการเบิกเงินได้ไม่เกิน 1300 บาท  แต่ถ้าหากจำนวนมากขึ้นเป็น 6 ซี่ขึ้นไป จะสามารถเบิกเงินได้ไม่เกิน 1500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ที่มีการใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้ ฐานอคริลิกเท่านั้น

การรักษาในรูปแบบ ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก

หากผู้ประกันตนจะเข้ารับการรักษาในรูปแบบใส่ฟันเทียม ชนิดถอนได้ทั้งปาก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ ตลอดจนกระทั่งค่าใส่ฟันเทียม เท่ากับจำนวนจริงที่ต้องจ่ายตามความจำเป็น โดยอยู่ในวงเงินไม่เกิน 4400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ใส่ฟันเทียม ซึ่งมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้

  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนหรือล่าง เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงตามความจำเป็น อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2400 บาท
  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนและล่าง เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงตามความจำเป็น อยู่ในวงเงินไม่เกิน 4400 บาท

นอกจากในส่วนของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกันตนจะต้องทำความเข้าใจ พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมแล้ว ยังคงมีในส่วนของเอกสาร พร้อมทั้งขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน ที่ผู้ประกันตนจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกด้วย

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง
เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
การประกันสังคมในประเทศไทย
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
ประกันออนไลน์ข้อของการทำประกัน และวิธีการเลือกซื้อประกัน
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง

ใส่ความเห็น