เงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

[Total: 0    Average: 0/5]

 shutterstock_161624048

1. การส่งมอบต้นทาง (F.o.B. Shipping Point) หมายถึง ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง ผู้ขายมีหน้าที่เพียงนำสินค้าไปที่ทำการต้นทางส่งสินค้าเท่านั้น

2. การส่งมอบปลายทาง (F.o.B. Destination) หมายถึง ผู้ขายเป็นผู้ออก ค่าขนส่ง

3. ค่าขนส่งสินค้าที่จ่ายแทนกัน ถึงแม้ว่าการตกลงซื้อขายได้กระทำตามเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าแล้วก็ตาม ผู้ซื้อและผู้ขายอาจจะจ่ายค่าขนส่งแทนกันได้ เพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่าย เช่น

(F.o.B. Shipping Point) หมายถึง ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง ผู้ขายมีหน้าที่เพียงนำสินค้าไปที่ทำการต้นทางส่งสินค้าเท่านั้น แต่ผู้ขายจ่ายแทนไปก่อนตามเงื่อนไข

(F.o.B. Destination) หมายถึง ผู้ขายเป็นผู้ออก ค่าขนส่ง แต่ผู้ซื้อได้จ่ายแทนไปก่อน

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts:

ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท
โปรแกรมบัญชี express โปรแกรมทางบัญชีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การด้อยค่าของเงินลงทุน
ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ
เรียนรู้วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีเพื่อให้ทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
การควบรวมกิจการจะมีหลายรูปแบบ
การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร?
การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
การวางแผนเงินออมในยามเกษียณ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือพันธบัตรแปลงสภาพ
แนวทางการส่งเสริมให้บุตรหลานบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นรากฐานทางการเงินในอนาคต
ประกันชีวิตนั้นจะสามารถทำให้คุณเองมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้
การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างระยะยาว

ใส่ความเห็น