เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_183720413

การทำประกันสังคม ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตพนักงานประจำ หรือ พนักงานเงินเดือน ในทุก ๆ กรณีด้วยกัน และสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตรนั้น ถือได้ว่ามีเงื่อนไขเพียงไม่กี่ประการ ซึ่งผู้ประกันตนที่มีสิทธิในกรณีนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ เพื่อทำความเข้าใจและสามารถรับสิทธิได้อย่างถูกต้อง โดยเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ในกรณีคลอดบุตร มีดังนี้

ระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบ ส่งผลต่อการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้ง

สำหรับผู้ประกันตน จะสามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบถึง 7 เดือนเดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนที่ผู้ประกันตนจะคลอดบุตร  ซึ่งจะสามารถนับถอยหลังจากเดือนที่คลอด ไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน โดยที่ไม่รวมเดือนที่ผู้ประกันตนจะคลอดบุตร

ยกตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนรายหนึ่ง ใช้สิทธิเพื่อเบิกค่าคลอดบุตรครั้งแรกไปเมื่อปี 2548 ซึ่งหลังจากนั้นผู้ประกันตนก็ได้ออกจากงานประจำที่ทำอยู่ และได้กลับมาเข้าทำงานใหม่อีกครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ปี 2551 โดยตั้งครรภ์เป็นระยะเวลา 5 เดือน และได้คลอดบุตรเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2552  สามารถนับย้อนไป 15 เดือน จากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 ซึ่งผู้ประกันตนรายนี้ จะมีเงินสมทบเพียงแค่ 3 เดือน จึงไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าคลอดบุตรคนที่ 2 ได้นั่นเอง

สิทธิการได้รับค่าคลอดบุตรพร้อมเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร

และสำหรับผู้ประกันตนที่คลอดบุตรหลังวันที่ 1 มกราคม ปี 2554 เป็นต้นไป จะสามารถเบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคมได้ 13000 บาท ซึ่งจำนวนเงินจำนวนนี้ เป็นจำนวนเงินค่าคลอดบุตรต่อ 1 ครั้งเท่านั้น และมีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อที่จะคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นระยะเวลา 90 วันด้วย

สิทธิในกรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่

และสำหรับในกรณีที่ผู้เป็นสามี พร้อมทั้งภรรยาได้เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมทั้งคู่ จะสามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ได้ไม่เกิน 4 ครั้งเท่านั้น โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรแล้วนั้น จะไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรในครั้งต่อไปได้อีกเป็นอันขาดค่ะ

 

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม
เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง
การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#
ประกันออนไลน์ข้อของการทำประกัน และวิธีการเลือกซื้อประกัน

ใส่ความเห็น