เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_181876202

 

สำหรับผู้ประกันตนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ประสบพบเจอกับอันตราย หรือแม้กระทั่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ยังคงสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ในกรณีการขอรับเงินทดแทนจากองทุนเงินทดแทนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้มีเงื่อนไขรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1. เป็นกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ประสบอันตราย หรือแม้กระทั่งผู้ประกันตนได้เป็นโรคจากการทำงาน ซึ่งไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป จะได้รับค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน

ในกรณีนี้ ทางด้านผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี ซึ่งทางผู้ประกันตนจะได้รับค่าทดแทน เป็นจำนวน 60% ของค่าจ้างรายเดือน อีกทั้งผู้ประกันตนยังคงได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนได้อีกด้วย แต่จะต้องไม่เกิน 45000 บาท ซึ่งถ้าหากเกิน 45000 บาท นายจ้างจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 65000 บาท และถ้าหากไม่เพียงพอ นายจ้างสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาล เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงเพิ่มได้อีก แต่จะต้องไม่เกิน 30000 บาท

ซึ่งในกรณีที่จะให้นายจ้าง ได้ทำการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่มีลักษณะเจ็บป่วยดังต่อไปนี้

  • ลูกจ้างที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง โดยเฉพาะอวัยวะภายในหลายส่วน และจะต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข
  • ลูกจ้างที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงของกระดูกหลายแห่ง และจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
  • ลูกจ้างที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะ ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด เปิดกะโหลกศีรษะ
  • ลูกจ้างที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และรากประสาท
  • ลูกจ้างที่ต้องพบเจอกับวิธีการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดอวัยวะที่ยุ่งยาก ซึ่งจะต้องใช้วิธีจุลศัลยกรรม
  • ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี หรือไฟฟ้า จนถึงขั้นที่ต้องสูญเสียผิวหนังลึกจนกระทั่งถึงหนังแท้ เกินกว่าร้อยละ 30 ของร่างกายทั้งหมด
  • ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือมีอาการเจ็บป่วยอย่างอื่น ซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงและมีอาการเรื้อรัง ตามที่รัฐมนตรีได้ประกาศกำหนด

ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) จะได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ในกรณีเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังคงมีสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากอีก 2 กรณี เพิ่มเติม ที่ผู้ประกันตนและบุคคลทั่วไปควรจะได้รับทราบ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะมีต่อในบทความตอนต่อไปค่ะ

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
ประกันออนไลน์ข้อของการทำประกัน และวิธีการเลือกซื้อประกัน
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

ใส่ความเห็น