เงินได้ที่ต้องเสียภาษี

[Total: 0    Average: 0/5]

เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

shutterstock_100246166

ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่
1. เงิน -ที่ได้รับจริงที่ได้รับจริง(เกณฑ์เงินสด)
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน -ที่ได้รับจริงที่ได้รับจริง(เกณฑ์เงินสด)
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน -ที่ได้รับจริงที่ได้รับจริง(เกณฑ์เงินสด)
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

เคล็ดลับของการเริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี
ตั๋วเงินรับ ตราสารแสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินตามจำนวน
คุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน
การตลาดคืออะไร
ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง?
เลือกพนักงานบัญชีอย่างไร ...ให้ดูน่าไว้ใจและน่าเชื่อถือ?
ทำบัญชีเองควบคู่กับการบริหารธุรกิจเปิดใหม่ เพื่อไม่ให้ขาดทุน
ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
เพื่อให้เด็กรู้จักการอดออม สิ่งที่ต้องรู้
คำถามยอดฮิต 5 ข้อของผู้ทำบัญชีที่ควรรู้
ประโยชน์ของการทำข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชี
Announcing a specification for PHP
หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก
การตลาดแบบบลูโอเชี่ยน
ทำไมผู้หญิงถึงต้องแต่งตัวตามแฟชั่น

ใส่ความเห็น