เงินฝากธนาคาร

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

เงินฝากธนาคาร เป็นเงินประเภทที่ใช้จ่ายในกิจการ มีลักษณะเป็นเงินฝากกระแสรายวัน หรือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร

ความหมายของเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร (Cash in Bank or Deposit) หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภท บัตรเงิน ฝากที่ออกโดยธนาคาร และสลากออมสินพิเศษ … ดังนั้นในปัจจุบันจึงถือเอาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แสดงรวมไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ปัจจุบันเงินฝากธนาคารมีมากมายหลายแบบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ

 1. เงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากเผื่อเรียก (demand deposit) 
 2. เงินฝากออมทรัพย์ (saving deposit) 
 3. เงินฝากประจำ (time deposit) เงินฝากประจำนี้มีการแบ่งย่อยเป็นแบบต่าง ๆ 

ประเภทของเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากเดินสะพัด บริการฝากเงินหรือถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ สามารถเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีได้ โดยเงินฝากได้รับการคุ้มครองจากสถาบันเงินฝาก ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากที่ผู้ฝากจะเบิกถอนเมื่อใดก็ได้ โดยนำเอกสารคู่ฝากไปเบิกที่ธนาคาร หรือถอนจากเครื่องเอทีเอ็ม
 • บัญชีเงินฝากประจำ มี 2 ประเภท
  • ระยะสั้น เป็นรูปแบบการฝากเงินที่มีกำหนดระยะเวลาฝาก 1 เดือน เงินฝากประจำนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นจะนำดอกเบี้ยสุทธิ รวมเข้าเป็นเงินต้น (จ่ายแบบดอกเบี้ยทบต้น)
  • แบบทั่วไป บัญชีฝากประจำที่ ให้คุณสามารถเลือกที่จะฝากเงินได้ตามระยะเวลาที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ฝากประจำระยะสั้น ฝากประจำระยะยาว ความเสี่ยงต่ำ ใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้
 • บัญชีเงินฝากระยะยาวใช้เป็นหลักประกัน ขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน มักจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก
 • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการฝากเงินไว้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์ สรอ. (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) เป็นต้น เหมาะ

vertify

(Visited 20 times, 4 visits today)
 
ลิ้งค์บทความนี้ : https://www.pangpond.com/?p=149935

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *