ห้าม 2 เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ
Click to rate this post!
[Total: 6897 Average: 5]

เงินกู้ยืมกรรมการ

เงินให้กู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่กรรมการบริษัทได้ทำการกู้ยืมจากบริษัท เพื่อนำไปใช้

เงินกู้ยืมกรรมการ

 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินให้กู้ยืมกรรมการ

    • เมื่อกิจการมีเงินสดในมือมากพอที่จะให้กรรมการยืม วันยืมบันทึกบัญชีตามนี้

Dr.เงินกู้ยืมกรรมการ          xx.-

Cr.เงินสด                               xx.-

    • เมื่อกรรมการนำเงินสดมาคืนให้กับบริษัท ส่วนมากต้องมีการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 23 มกราคม 2023

Leave a Comment

Scroll to Top