10 เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ (ไม่) คิดดอกเบี้ย เงินกู้ยืมกรรมการ

Click to rate this post!
[Total: 2712 Average: 5]

เงินกู้ยืมกรรมการ

เงินให้กู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่กรรมการบริษัทได้ทำการกู้ยืมจากบริษัท เพื่อนำไปใช้

เงินกู้ยืมกรรมการ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินให้กู้ยืมกรรมการ

    • เมื่อกิจการมีเงินสดในมือมากพอที่จะให้กรรมการยืม วันยืมบันทึกบัญชีตามนี้

Dr.เงินกู้ยืมกรรมการ          xx.-

Cr.เงินสด                               xx.-

    • เมื่อกรรมการนำเงินสดมาคืนให้กับบริษัท ส่วนมากต้องมีการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด
(Visited 1,042 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top