3 เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า เท่ากับ สัญลักษณ์

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า
Click to rate this post!
[Total: 3911 Average: 5]

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า

         การเปรียบเทียบด้วยเครื่องหมาย คือ การนำจำนวนสองจำนวน มาเปรียบเทียบกัน  เพื่อให้รู้ว่า จำนวนสองจำนวนนั้นมีค่าเท่ากัน มีค่ามากกว่า มีค่าน้อยกว่ากัน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกัน ที่ควรรู้มี ดังนี้

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า
เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า

   ” > ” เรียกว่า เครื่องหมายมากกว่า หมายถึง สิ่งของหรือตัวเลข ที่อยู่ทางซ้ายมือของเรา มีค่ามากกว่า สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเรา คือ ความหมายของเครื่องหมายมากกว่า

ตัวอย่าง

10 > 3

250+30 > 220

100 x 2 > 50 x 2

   ” <  ” เรียกว่า เครื่องหมายน้อยกว่า หมายถึง สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่าน้อยกว่า  สิ่งของหรือจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางขวามือเรา

ตัวอย่าง

500 < 800

15+50 < 250

2 x 40  < 100

“=” เรียกว่า เครื่องหมายเท่ากับ หมายถึง จำนวนทางด้านซ้ายเท่ากับจำนวนทางด้านขวา

ตัวอย่าง

1,000 = 50 x 20

500+200 = 1,000-300

30 x 3 = 50+40

“≠” เรียกว่า เครื่องหมายไม่เท่ากับ หมายถึง จำนวนทางด้านซ้ายไม่เท่ากับจำนวนทางด้านขวา

ตัวอย่าง

50 x 20 ≠ 1,200

30 +75 ≠ 100-15

40 x 3 ≠ 30 x 40

เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า

เชื่อว่า หลายคน คงงง สุด เนื่องจาก ปลายแหลมๆ จะหันไปทิศใด จะไม่เป็นปัญหาคาใจอีกต่อไป กับ

เครื่องหมายมาก น้อย เครื่องหมายเท่ากับ

หรือเรียกง่ายๆ นั้นก็คือ สัญลักษณ์มากกว่า สัญลักษณ์น้อยกว่า

ตัวอย่างมากกว่าน้อยกว่า

_,___,___,___,___,___,___,____

-3    -2    -1     0     1     2     3

การเขียนแทนด้วยเส้นจำนวนจะช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้น

ซึ่งการเปรียบเทียบจำนวนก็ตรงตามตัวเลย ไม่มีอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อน สามารถทำให้เข้าใจง่ายอ่านง่าย

x มากกว่า 0 เขียน x > 0

0 น้อยกว่า x เขียน 0 < x

ดังนั้น ; ถ้าเขียน x > 0 ก็ต้องอ่านว่า

 x มากกว่า 0 ตามเครื่องหมายที่เขียน

ถ้าเข้าใจแบบง่ายๆเลยของเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าก็คือ

  1. ถ้าปลายแหลม >,< อยู่ด้านไหน ด้านนั้นน้อย

การที่ไม่มีปลายแหลมชี้ไป นั้นคือ สัญลักษณ์มากกว่า

  1. การอ่าน ก็อ่าน สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่า

อ่านจาก ซ้ายไปขวา

x > 0 อ่านว่า x มากกว่า 0

0 < x อ่านว่า 0 น้อยกว่า x

เชื่อเหลือเกินว่า การอ่านสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่า จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

เครื่องหมาย มากกว่าเท่ากับ และเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ เป็นเครื่องหมายพิเศษของทางคณิตศาสตร์

การเปรียบเทียบจำนวน คือ เมื่อจำนวนสองจำนวนได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกัน จะมีค่าเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่ง

   การเปรียบเทียบจำนวนนับ ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลัก โดยเริ่มจากตัวแรกทางซ้ายมือของในแต่ละจำนวนว่าเป็นเลขอะไร อยู่ในหลักใด จะเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไป

    ทางขวามือ เช่น เปรียบเทียบ 160,924 กับ 89,379

เปรียบเทียบ   1 กับ 8

 1 อยู่ในหลักแสน มีค่า 100,000

 8 อยู่ในหลักหมื่น มีค่า 80,000

ดังนั้น : 100,000 มากกว่า 80,000

 ได้คำตอบ 160,924 มากกว่า 89,379

เขียนแทนด้วย 160,924 > 89,379

      จากการที่เราเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลัก 

สรุปว่า ; จำนวนที่มีหลักน้อยกว่า จะน้อยกว่าจำนวนที่มีหลักมากกว่าเสมอๆ

สัญลักษณ์มากกว่า น้อยกว่า จะไม่กลาย เป็นเรื่องเข้าใจยากเกินไปสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าสอบวัดความรู้ของหน่วยงานราชการ อย่างเช่นการสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. การสอบเข้าทำงาน ข้าราชการท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การสอบเข้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และธนาคาร หรือแม้แต่ตามบริษัทใหญ่ๆ ก็มีการบรรจุโจทย์ปัญหา ความรู้วิเคราะห์มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ กันมากมาย เพราะเป็นเรื่องของการทดสอบความรู้พื้นฐาน หรือการวัด ไอคิว (ข้อสอบวัดIQ) ส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์การผ่านประเมินของผู้เข้าสอบอยู่ที่ 60 ข้อ หรือ 60%0

       ฉะนั้นเรื่อง เครื่องหมายน้อยกว่า หรือเท่ากับ มากกว่า ไม่เท่ากับ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ไม่ควรละเลย อย่างน้อยสามารถนำมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ต่อการถ่ายทอดความรู้ การนำเข้าสู่ใบงานมากกว่าน้อยกว่า เป็นพื้นฐานของการให้ความรู้ต่อเด็กๆ และต่อยอดสำหรับการใช้สอบเข้าทำงาน การใช้เพื่อการสอบเข้าหรือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาอื่นไปต่อไป การมีความรู้ติดตัวจึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่จะคงอยู่กับชีวิตของเราตลอดไปและเป็นสิ่งที่โจรหรือใครก็ไม่สามารถปล้นจี้ได้ เนื่องจากมีความยั่งยืนมากที่สุด

แหล่งอ้างอิง : เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า
https://sites.google.com/site/khrunathsyakr/kar-periyb-theiyb-canwn
https://sites.google.com/site/kpugbubpha21/comparatives-number


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 29 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top