อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 อย่าง หมายถึง

Click to rate this post!
[Total: 800 Average: 5]

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์ โทรทัศน์ และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น

คอมพิวเตอร์

 • ทำงานตามโปรแกรมคำสั่ง เช่น วาดภาพ ตกแต่งภาพ สร้างงานเอกสาร เป็นต้น
 • จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์รูปภาพไฟล์เอกสาร ไฟล์เพลง ไฟล์หนัง เป็นต้น
 • ใช้บันทึกไฟล์ต่างๆ ลงแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี
 • ใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
 • ใช้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

สแกนเนอร์

อุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล

 

sanner
sanner ได้อย่างเดียว

 

เครื่องสแกน
เครื่องสแกน พร้อมกับถ่ายเอกสารได้

กล้องดิจิทัล

 • ถ่ายภาพโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม
 • แต่งภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสวยงาม
 • สามารถแสดงภาพที่เก็บไว้ทั้งหมดได้
 • ลบภาพที่ไม่ต้องการออกได้
 • ถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอได้
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

 • เป็นที่บรรจุข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เก็บโปรแกรม
 • ข้อมูลต่าง ๆ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

หน่วยความจำแบบแฟลช

 • อุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวรสำหรับคอมพิวเตอร์ ที่สามารถลบและเขียนใหม่ได้
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลได้สะดวก
หน่วยความจำแบบแฟลช
หน่วยความจำแบบแฟลช พร้อมอุปกรณ์หน่วยความจำอื่น ๆ

โทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ใช้ติดต่อสื่สาร
 • เก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ตั้งบันทึกเตือนความจำ
 • ใช้ถ่ายภาพ
 • ใช้ฟังเพลง
 • ใช้บันทึกและรับส่งข้อความ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 22 มิถุนายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top