10 เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง การใช้อุปกรณ์ สารสนเทศ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Click to rate this post!
[Total: 2411 Average: 5]

เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง เทคโนโลยี ต่างๆ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์ โทรทัศน์ และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น

เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสมบัติส่วนรวมของ ชาวโลกมีการเผยแพร่โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใดกล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ

ลักษณะของเทคโนโลยี สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (Heinich , Molenda and Russell. 1993 : 449)

 1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process ) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ
 2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต ( product ) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
 3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต ( process and product ) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม

เทคโนโลยี มีอะไรบ้าง

1.คอมพิวเตอร์

 • ทำงานตามโปรแกรมคำสั่ง เช่น วาดภาพ ตกแต่งภาพ สร้างงานเอกสาร เป็นต้น
 • จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์รูปภาพไฟล์เอกสาร ไฟล์เพลง ไฟล์หนัง เป็นต้น
 • ใช้บันทึกไฟล์ต่างๆ ลงแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี
 • ใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
 • ใช้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

2.สแกนเนอร์

 • อุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล
sanner
sanner ได้อย่างเดียว
เครื่องสแกน
เครื่องสแกน พร้อมกับถ่ายเอกสารได้

3.กล้องดิจิทัล

 • ถ่ายภาพโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม
 • แต่งภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสวยงาม
 • สามารถแสดงภาพที่เก็บไว้ทั้งหมดได้
 • ลบภาพที่ไม่ต้องการออกได้
 • ถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอได้
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล

4.อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

 • เป็นที่บรรจุข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เก็บโปรแกรม
 • ข้อมูลต่าง ๆ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

5.หน่วยความจำแบบแฟลช

 • อุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวรสำหรับคอมพิวเตอร์ ที่สามารถลบและเขียนใหม่ได้
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลได้สะดวก
หน่วยความจำแบบแฟลช
หน่วยความจำแบบแฟลช พร้อมอุปกรณ์หน่วยความจำอื่น ๆ

6.โทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ใช้ติดต่อสื่สาร
 • เก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ตั้งบันทึกเตือนความจำ
 • ใช้ถ่ายภาพ
 • ใช้ฟังเพลง
 • ใช้บันทึกและรับส่งข้อความ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่

7.เครื่องวิทยุ

 • ฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน
 • รับฟังข่าวสารต่างๆ
 • พกพาไปฟังได้ทุกที่

8.โทรทัศน์

 • ใช้ในรับชมเพื่อความบันเทิง
 • รับชมข่าวสารต่างๆในชีวิตประจำวัน
โทรทัศน์
โทรทัศน์

9.แท็บเล็ต

 • เป็นทั้งสมุดและห้องหนังสือเคลื่อนที่
 • ใช้ทำงานแทนคอมพิวเตอร์
 • ใช้ติดต่อสื่อสารและให้ความบันเทิง
 • ใช้หาข้อมูลต่างๆ
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต

10.สมาร์ทวอทช์

 • เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้
 • เป็นเครื่องติดตาม GPS
 • เก็บข้อมูลสุขภาพ
 • เป็นเพื่อนเดินทาง

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 10 ข้อ

 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
 2. กำหนดรหัสผ่านให้รัดกุม เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน
 3. ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน
 4. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
 5. ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
 6. ให้ระวังในการคลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ แม้จะส่งมาจากเพื่อน
 7. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์สื่อสารพกพาต่าง ๆ
 8. ศึกษาเทคนิคการหลอกลวงหรือล้วงข้อมูล
 9. ดูแล Wi-Fi ของตน หรือมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
 10. ไม่นัดแนะเพื่อพบปะกับบุคคลที่รู้จักทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่บอกผู้ปกครอง
 11. ไม่ส่งรูปหรือข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่รู้จักทางอินเตอร์เน็ต
 12. ไม่ให้ความสนใจหรือตอบโต้กับคนที่ถ้อยคำหยาบคาย
 13. ไม่โหลดสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเปิดเอกสารจากอีเมล์ของคนที่เราไม่รู้จัก

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top