อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_146734340

– อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) = ขายสุทธิ / สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย
ความหมาย แสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อให้เกิดรายได้ อัตราส่วนยิ่งมาก แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ดี

– อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) = ขายเชื่อสุทธิ / ลูกนี้เฉลี่ย
ความหมาย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายเชื่อกับลูกหนี้ ถ้าอัตราส่วนสูง แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการริหารลูกหนี้ได้ดี เปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินสดได้เร็ว

– ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ (Average Collection Period) = 360 / อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
ความหมาย แสดงระยะเวลาในการเก็บหนี้จากลูกหนี้ว่ายาวนานแค่ไหน สามารถนำมาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการชำระเงิน (Term of Sale) เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้

– อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย
ความหมาย ใช้วัดอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ทราบถึงความคล่องตัวของสินค้าว่าสามารถจำหน่ายออกไปได้เร็วเเพียงใด อัตราส่วนยิ่งสูง แสดงว่ายิ่งขายออกได้เร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพในการขายของบริษัทด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

การนำตั๋วเงินรับไปขายลด
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
แฟชั่นสีผมมาแรงปี 2017
คราบกาวเหนียวๆ ออกอย่างง่าย
มารู้จักการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำกันน่ะค่ะ
ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์
ลักษณะของระบบบัญชี
การตลาดออนไลน์สามารถทำได้ด้วยช่องทางใดบ้าง
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
หน้าที่ของการตลาดในการอำนวยความสะดวกของกิจการ
การเครดิตขอคืนภาษี
ไอแบบนี้เราป่วยเป็นอะไร? (ตอนที่ .1)
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
ทำ 5 อย่างนี้ตอนตื่นนอน รับรองว่าคุณจะมีความสุขทั้งวัน (ตอน.2)
การตลาดช่วยในการขยายธุรกิจ

ใส่ความเห็น