อักษรนำ ห ง 7 ตัวอย่าง มีคําอะไร เป็น สูง ว่า ญ

อักษรนำ
Click to rate this post!
[Total: 469 Average: 5]

อักษรนํา

อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน และตัวหน้ามีอิทธพลนำเสียงวรรณยุกต์ของตัวที่ตามมา ตัวหน้าจะเป็นอักษรเสียงสูง หรือกลางตัวที่ตามมาเป็นอักษรเดี่ยวเท่านั้น

อักษรนํามีคําว่าอะไรบ้าง

มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ อักษรนำ คือ พยัญชนะต้น 2 ตัว ที่ใช้สระเดียวกัน ซึ่งเราจะสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่

 1. อักษรนำที่อ่านออกเสียง 2 พยางค์ ซึ่งจะมีลักษณะคือเมื่อมีอักษรสูง หรือ อักษรกลาง เป็นอักษรนำ(อักษรตัวแรกของคำ) เราจะอ่านตัวอักษรตัวแรกประสมกับเสียงสระ อะ แต่เราจะออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวที่สอง+สระ+ตัวสะกด
 2. อักษรนำที่อ่านออกเสียงรวมกัน ซึ่งจะมีลักษณะที่คล้ายกับคำควบกล้ำ เพราะมันจะอ่านออกเสียงรวมกันแต่ อักษรนำที่อ่านออกเสียงรวมกันจะมี อ นำ กับ ห นำ ซึ่งน้องๆต้องทำการจำให้ดีนะครับไม่งั้นอาจจะนำไปสับสนกับคำควบกล้ำได้ตัวอย่าง อักษรนำ อักษรนำที่อ่านออกเสียง 2 พยางค์

อักษรนำ ตัวอย่าง

อักษรนำ คือ
อักษรนำ คือ

*ข้อสังเกต อ่านออกเสียง 2 พยางค์ มีเสียงสระอะประสมอยู่ด้วย

 1. จมูก อ่านว่า จะ-หมูก
 2. สมุทร อ่านว่า สะ-หมุด
 3. ขนม อ่านว่า ขะ-หนม
 4. สลึง อ่านว่า สะ-หลึง
 5. ตลก อ่านว่า ตะ-หลก
 6. ตลาด อ่านว่า ตะ-หลาด
ตัวอย่าง คำควบกล้ำ *ดูดีๆนะครับแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน
 
 
 1. ตรวจ อ่านว่า ตรวด ไม่อ่านว่า ตะ-รวด
 2. ปรับปรุง อ่านว่า ปรับ-ปรุง ไม่อ่านว่า ปะ-หรับ-ปะ-หรุง
 3. คราด อ่านว่า คราด ไม่อ่านว่า คะ-ราด
 4. กราบ อ่านว่า กราบ ไม่อ่านว่า กะ-หราบ
 5. ปลูก อ่านว่า ปลูก ไม่อ่านว่า ปะ-หลูบ

พี่อยากให้น้องๆดู ข้อ 6 นะครับ คำว่า ตลาด กับ ตราด อาจจะเขียนคล้ายๆกันแล้วอ่านไม่เหมือนกันเลยนะครับ คำว่า ตลาด เป็นอักษรนำ ส่วน คำว่า ตราด เป็นคำควบกล้ำนะครับ

อักษรนำที่อ่านเสียงรวมสนิท อ นำ และ ห นำ

อักษรนำที่มี อ เป็นอักษรนำ จะมีอยู่เพียงแค่ 4 คำเท่านั้นครับจำให้ขึ้นใจเลย

 1. อย่า
 2. อยู่
 3. อย่าง
 4. อยาก

อักษรนำที่มี ห เป็นอักษรนำ ก็จะมี

 1. หงอน
 2. หมาย
 3. หลับ
 4. หนึ่ง
 5. ไหน
 6. หลง
 7. หลบ
 8. หน่อย
อักษรนำ ห
การอ่านออกเสียง
 1. ไม่ออกเสียงตัวอักษรที่นำ เมื่อ ห นำ อักษรต่ำเดี่ยว หรือ อ นำ ย ไม่ออกเสียงตัว ห หรือ อ นั้น แต่เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์เป็นไปตามเสียงตัว ห หรือ อ ที่นำ
 2. ออกเสียงตัวอักษรที่นำ พยัญชนะตัวที่นำออกเสียงประสม กับสระ -ะ และออกเป็นพยางค์เบา พยัญชนะตัวที่สองประสมกับสระ และพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏ โดยมีเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะ ตัวที่หนึ่งที่นำมานั้น
ตัวอย่าง คํา เป็นอักษรสูง

อักษรสูงนำ เช่น

 • ขนม อ่านว่า ขะ –  หนม
 • แขยง อ่านว่า ขะ – แหยง
 • ฉมวก อ่านว่า ฉะ – หมวก
 • ถนัด อ่านว่า ถะ – หนัด
 • ถวิล อ่านว่า ถะ – หวิน
 • ผนวก อ่านว่า ผะ – หนวก
 • ผลิต อ่านว่า ผะ – หลิด
 • ผลึก อ่านว่า ผะ – หลึก
 • ฝรั่ง อ่านว่า ฝะ – หรั่ง
 • สงบ อ่านว่า สะ – หงบ
 • สนาม อ่านว่า สะ – หนาน
 • สนุก อ่านว่า สะ – หนุก
 • สมัคร อ่านว่า สะ – หมัก 
 • สมัย อ่านว่า สะ – หมัย
 • สมาน อ่านว่า สะ – หมาน  เป็นต้น
ตัวอย่างอักษรนำ
ตัวอย่างอักษรนำ

อักษรกลาง นำ

 • กนก อ่านว่า กะ – หนก
 • จรวด อ่านว่า จะ – หรวด
 • จริต อ่านว่า จะ – หริด
 • ตนุ อ่านว่า ตะ – หนุ
 • ตลาด อ่านว่า ตะ – หลาด
 • ตวาด อ่านว่า ตะ – หวาด
 • ปรอท อ่านว่า ปะ- หรอด
 • ปริตร อ่านว่า ปะ – หริด
 • อร่อย อ่านว่า อะ – หร่อย  เป็นต้น

คำบางคำมีรูปเขียนแบบอักษรนำ แต่ไม่ออกเสียงแบบอักษรนำทั่วไปเข้าใจว่าเพราะเป็นคำที่เกิดใหม่หรือเสียงไปพ้องกับคำที่ไม่พึงประสงค์ เช่น

 • สมัชชา อ่านว่า สะมัด – ชา
 • สมัญญา อ่านว่า สะ – มัน – ยา
 • สมาคม อ่านว่า สะ – มา – คม
 • สมาชิก อ่านว่า สะ – มา – ชิก  เป็นต้น
อักษรนำ
ห นำง เช่น หงิก แหงน หงาย หงอก เหงา เช่น หญิง ใหญ่ หญ้า
ญ เช่น หญิง ใหญ่ หญ้า
น เช่นหนี หนู หนาม หนัก หนอง ไหน หน่อย หน้า
ม เช่นหมู หมี หมา หมอ แหม หมาย หมอง หมัก
ย เช่นหยิก หยุด หยอก หยาม หยี แหย แหย่
ร เช่นหรือ หรู หรา หรี่ หรอก
ล เช่น หลาน หลอก หลับ หลิก หลัด หลุด หลง ไหล
ว เช่น หวาน แหวน แหวก หวิด หว้า ไหว้ หวือ หวา
อ นำย เช่นอย่า อยู่ อย่าง อยาก
 
ตัวอย่างอักษรนำ
ตัวอย่างอักษรนำ

 

อักษรนํามีตัวอะไรบ้าง

           อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของคำ จะอ่านออกเสียง อะ  กึ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสม และอ่านออเสียงวรรณยุกต์ติดตามมาพยัญชนะตัวแรก เช่น   ขยับ    ขะ – หยับ  , จมูก    จะ – หมูก    ,   ฉลาม ฉะ – หลาม ,  ตลาด  ตะ – หลาด   ,   อย่า อยู่ อย่าง อยาก

          หง-หญ-หน-หม-หย-หร-หล-หว เป็นพยัญชนะสองตัวเรียงกัน เรียกว่า อักษรนำ ตัว ห เป็นอักษรนำ ไม่อ่านออกเสียง แต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตามอักษรนำ

ห นำ ง มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ง เช่น บุหงา เหงาหงอย รากเหง้า แหงนหน้า เจ็บเหงือก หงุดหงิด สัปหงก เดือนหงาย กลัวหงอ หง่างเหง่ง หงอนไก่ ใบหงิก หงุงหงิง หงึกหงึก หงิมหงิม เหงื่อไหล รากเหง้า ผมหงอก หงุบหงับ เมาหงำ แก่หง่อม

ห นำ ญ มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ญ เช่น ผู้หญิง ยิ่งใหญ่ ใบหญ้า

ห นำ น มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ น เช่น เสื้อหนา น้อยหน่า ใบหน้า เบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อย หน้าหนาว มีหนวด ใครหนอ ริมหนอง มีหนาม ใบหนาด หนักหน่วง เป็นเหน็บ ตัวหนอน หูหนวก ดูหนัง ทิศเหนือ ไปไหน ไล่หนี เป็นหนี้ นิดหน่อย อิ่มหนำ กระหน่ำ เป็นหนุ่ม หนูหนุ่ย อุดหนุน ดินเหนียว

ห นำ ม มีคําอะไรบ้าง

คำทีมี ห นำ ม  เช่น ห่อหมก เงินหมด หม่นหมอง สวมหมวก ตีหมา กินหมาก หมวดหมู่ ดูหมอ สมหมายเสื้อใหม่ ในหม้อ สายหมอก มีหมอน ใบหม่อน ม้าหมุน นอนหมอบ กำหมัด เป็นหมัน หมั่นหา ปะหม่า คว้าหมับ หมักหมม แม่หม้าย หลายหมื่น เข็มหมุด น้องหมวย ผ้าไหม ไฟไหม้ แหวนหมั้น

ห นำ ย มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ย  เช่น ใบหยก น้ำหยด หยิบหย่ง หยิกหยอก ตัดหยวก หมูหยอง หยุดหย่อน สวนหย่อม วิ่งหยอย หยักศก ขาหยั่ง   หยากไย่ ใบหย่า หยาบคาย เหยียดหยาม เย่อหยิ่ง ลูกหยี หยุกหยิก หยุมหยิม หยูกยา หยาดเหงื่อ กระหยิ่ม

ห นำ ร มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ร  เช่น บุหรี นี่หรือ หรูหรา จิ้งหรีด หนูหริ่ง สำหรับ ขี้เหร่  สึกหรอ

ห นำ ล มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ล  เช่น บุญเหลือ เสื้อเหลือง สองโหล ห้าหลา แซ่หลี เกาเหลา หมู่เหล่า มีเหล้า รูปหล่อ หลอกล่อ ลืมหลง พุ่งแหลน ติดหล่ม นอนหลับ ข้าวหลาม งูเหลือม เจ้าหล่อน วิ่งหลบ เสื้อหลวม น้ำไหล หัวไหล่ ทีหลัง หลั่งมา หลากหลาย ตกหลุม ประหลาด ปลาหลด

ห นำ ว มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ว  เช่น เสียงหวอ หาวหวอด จังหวะ มีหวัง เป็นหวัด หวาดหวั่น ว้าเหว่ ระหว่าง หวั่นไหว ของหวาน วาบหวาม เส้นหวาย หวุดหวิด หวิวหวิว นกหวีด สองหวี แมลงหวี่ เสียงหวูด  หวือหวา ไถหว่าน ต้นหว้า ไหว้พระ แหวกว่าย

คำค้น: ป.2 ป.32พยางค์มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ป.1 อ นํา ย คือ คืออะไร2พยางค์ ชื่อสถานที่มีอะไรบ้าง อ นํา ย มีอะไรบ้าง ชื่อสถานที่ป3แบบฝึกหัด ป.4 มีอะไรบ้าง ดอกไม้ ป.4 สรุป ป.2 คือ ห นําอักษรควบ ออกเสียงพยางค์เดียวชื่อคน ป.6 พยัญชนะต้นคือตัวไหนแบบฝึกหัด หมายถึง สถานที่ ป.5คําควบกล้ํา ชื่อพืช อวัยวะ ฉ นํา ล ป 1 หมายถึงอะไร ชื่อพืช1พยางค์ ออกเสียง หรแบบฝึกหัด ป.2 2 พยางค์ ชื่อสถานที่ ชื่อดอกไม้ สถานที่มีอะไรบ้าง 2 พยางค์มีอะไรบ้างสถานที่ ชื่อคน5คํา สิ่งของชื่อสิ่งของ 

ที่มา:mcpswis.mcp.ac.th
sites.google.com/site/thaiclass55/hlak-phasa-thiy/xaksr-na

ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย

Leave a Comment

Scroll to Top