หัวใจของการตลาด

[Total: 0    Average: 0/5]

การวางแผนการตลาดโดยใช้ 4P กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นที่รู้จักเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักและเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหลักการใช้และการวางแผนการตลาดในแต่ละส่วนให้เข้ากันเพื่อเป้าหมายการตลาดที่เลือกเอาไว้ให้มากที่สุดซึ่งในบางธุรกิจอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนทั้ง 4P ได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถนำการตลาดมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม

  1. Product คือสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอลูกค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการอะไรเช่นต้องการอาหารเครื่องดื่มสุขภาพที่สดสะอาดและมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยสะดวกต่อการถือหรือพกพา โดยต้องคำนึงถึงความต้องการเป็นหลัก สินค้าที่มีความแตกต่างจะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริงว่ามีความแตกต่างกัน หรือสินค้าที่มีราคาต่ำนั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่สำคัญลงไป หรือเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์ดังๆสำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่จึงควรเลือกในแนวทางการสร้างความแตกต่างมากกว่า
  2. Price คือราคาถือเป็นสิ่งสำคัญในการตลาดและเป็นตัวเลือกที่จะทำให้ลูกค้านั้นตัดสินใจได้อย่างง่ายการตั้งราคาควรตั้งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มเป้าหมาย กำหนดราคาตามต้นทุน+กำไร ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการคำนวณว่าต้นทุนของเราอยู่ที่เท่าไรแล้วบวกค่าแรง ค่าขนส่ง บวกกำไร หรือจะเป็นการกำหนดราคาตามความลูกค้าตามที่เราคิดว่าลูกค้าจะยอมจ่ายซึ่งจะได้มาจากการทำการสำรวจมาแล้ว สำหรับการตั้งราคาตามตลาดจะส่งผลทำให้เราจะมีผลกำไรน้อยมากจำเป็นต้องคิดทบทวนต้นทุนสินค้าเพื่อคำนวณหากำไรที่แน่นอนจะเหมาะสมกว่า
  3. Place คือวิธีการนำเสนอสินค้าไปถึงมือลูกค้าหรือวิธีการกระจายสินค้าจะมีความสำคัญอย่างมากซึ่งการกระจายสินค้านั้นไม่ใช่เน้นการขายให้ได้มากที่สุดจึงจะเป็นผลดีเสมอ เพราะการกระจายการขายไม่ให้มีมากเกินไปก็อาจจะทำให้เสียภาพลักษณ์ได้
  4. Promotion คือ การทำกิจกรรมต่างๆเพื่อบอกลูกค้าถึงสินค้าเราว่ามีลักษณะอย่างไร มีความโดเด่นอย่างไรบ้าง อาจจะใช้สื่อต่างๆทำกิจกรรมร่วมที่จะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าเราเพิ่มมากขึ้นเช่นการลดราคาประจำปี สำหรับช่องทางการโปรโมทอาจจะเป็นการการแจกใบปลิว โปสเตอร์ หรือหนังสือพิมพ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร??
ช่องทางที่เงินสดจะถูกยักยอก
วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
จัดทำบัญชีส่วนบุคคลอย่างไรให้สำเร็จและใช้งานได้อย่างยาวนาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
วิธีการยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร
ประเภทขององค์กรธุรกิจ
การออมเงินก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณ
แนะนำสูตรสครับที่ทำเองได้ง่ายๆ ขัดผิวขาวที่ถือว่าดีที่สุด
ทำแบบนี้สิ วิธีประหยัดสุดๆแบนคุณคาดไปถึง
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การออมเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถมีเงินออม
โรคที่มักจะพบบ่อยในช่วงหน้าร้อน
ระยะห่างระหว่างเรา

ใส่ความเห็น