หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_179549192

การบันทึกบัญชีด้วยวิธีนี้ เหมาะสำหรับกิจการร่วมค้าที่มีรายการค้าจำนวนมาก  และมีระยะเวลาการดำเนินงานค่อนข้างยาว  โดยจะมีการเปิดสมุดบัญชีของกิจการร่วมค้าขึ้นมาชุดหนึ่งโดยเฉพาะ  เพื่อทำการจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้า  ซึ่งการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้า จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป  มีผู้ทำหน้าที่ในการจดบันทึกรายการบัญชีสำหรับการร่วมค้า จะมีการแต่งตั้งให้ผู้ร่วมค้าคนอื่นๆ รวมไปถึงผู้จัดการจะจดบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีของตนเองเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น

สำหรับวิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีกรณีที่มีการเปิดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. มีการเปิดสมุดบัญชีชุดใหม่ เพื่อจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้าเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป  กิจการร่วมค้าที่มีการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก จะมีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
  2. ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีร่วมค้าหรือบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในสมุดบัญชีของตนเอง เพื่อบันทึกสิทธิ์ที่ตนเองมีส่วนได้หรือส่วนเสียในกิจการร่วมค้า  โดยบัญชีร่วมค้าหรือเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจะบันทึกสิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ดังนี้

รายการที่บันทึกทางด้านเดบิต

– เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ส่งให้แก่กิจการร่วมค้า

– ส่วนแบ่งผลกำไรจากกิจการร่วมค้า

รายการที่บันทึกทางด้านเครดิต

– เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ส่งให้แก่กิจการร่วมค้า

– ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 27 times, 1 visits today)

Related posts:

กลยุทธ์ในการเจาะตลาด SME
ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีลืมกินยา
ทำอย่างไรให้ Shortcuts แอพพิเคชั่นที่ Install จาก Play Store ไม่แสดงบน Home Screen
เป้าหมายในการออม
We Found the Sexiest Lingerie on the Internet
4 ขั้นตอนในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แบบชิลๆ
รูปแบบของวิธีการบันทึกบัญชีกิจการร่วมค้า
การเก็บภาพในรูปแบบ Video Record บนระบบปฎิบัติการแบบWindows ,OS X และ Linux
น้ำผึ้ง ยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติ
เพียงแค่นำเงินนั้นไปใส่ในธนาคารแค่นี้ก็สามารถช่วยให้คุณออมเงิน
ความสำคัญของการตลาด
เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
การเลือกผ้าม่านก็ควรเลือกให้เข้ากับสีห้อง
วิธีการลบไฟล์ cache บน HTC One (M7)
สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่

ใส่ความเห็น