หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน

[Total: 0    Average: 0/5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

บัญชีแยกประเภทโดยทั่วไป มีลักษณะแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านหนึ่งสำหรับจดบันทึกรายการค้าที่เพิ่มขึ้นและอีกด้านหนึ่งสำหรับจดบันทึกรายการค้าที่ลดลง

shutterstock_174876026

ทางด้านซ้ายมือของบัญชีแยกประเภท เรียกว่า ด้านเดบิต ตัวย่อ Dr
ทางด้านขวามือของบัญชีแยกประเภท เรียกว่า ด้านเครดิต ตัวย่อ Cr

เดบิต จะใช้อักษรย่อ “Dr” หมายถึง จำนวนเงินที่แสดงทางด้านซ้ายของบัญชี
การลงรายการทางด้านซ้ายของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้สินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
การลงรายการทางด้านซ้ายของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้หนี้สิน รายการเงินทุน หรือรายได้ลดลง

เครดิต จะใช้อักษรย่อ “Cr” หมายถึง จำนวนเงินที่แสดงทางด้านขวาของบัญชี
การลงรายการทางด้านขวาของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้สินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายลดลง
การลงรายการทางด้านขวาของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้หนี้สิน รายการเงินทุน หรือรายได้เพิ่มขึ้น

จากความหมายในตอนต้นจะเห็นได้ว่า เดบิตจะใช้บันทึกรายการพร้อมกับจำนวนเงินทางด้านซ้ายของบัญชี ในการบันทึกรายการจะมีผลทำให้บัญชีสินทรัพย์หรือบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนบัญชีหนี้สิน ทุน หรือบัญชีรายได้จะลดลง สำหรับเครดิตจะใช้บันทึกรายการพร้อมกับจำนวนเงินทางด้านขวาของบัญชี ในการบันทึกรายการจะมีผลทำให้บัญชีหนี้สิน ทุน หรือบัญชีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนบัญชีสินทรัพย์ หรือบัญชีค่าใช้จ่ายจะลดลง

การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี คือ การจดเรื่องราวเกี่ยวกับรายจ่าย หรือสิ่งของที่ตีมูลค่าเป็นจำนวนเงินลงในรูปแบบบัญชีที่กำหนด จะได้ผลจากการดำเนินงานไปสรุปผลในวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อหาผลกำไรขาดทุน ดังนั้น การวิเคราะห์รายการค้ารายการหนึ่งๆ จะต้องทำการบันทึกบัญชีทางด้านเดบิตบัญชีหนึ่งและทางด้านเครดิตอีกบัญชีหนึ่งในจำนวนเป็นที่เท่ากัน ซึ่งหลักการบันทึกในลักษณะนี้เราเรียกว่า “หลักการบัญชีคู่”

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 10 times, 1 visits today)

Related posts:

50 Tips and Insights About Productivity, Happiness, and Life
ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดื่มน้ำให้ถูกเวลาช่วยลดหุ่นได้เร็วกว่าเดิม
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตัวช่วยดี ๆ ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมี
การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ กับประเด็นทางด้านบัญชี
ความสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ทำอย่างไรถึงไม่ให้มีการแจ้งเตือนอย่าง Birthday บน Facebook ของเรา
10กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
กฎเหล็กการตลาด
ราคาขายของสินทรัพย์ จะหาได้จากไหน
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้
การจัดงบประมาณการตลาด
ใครก็ทำได้ ใครก็อยากทำ "อาชีพอิสระ"
Thinklab – Building a startup team to fix science and government

ใส่ความเห็น